Mapa

Sociální prostředí kraje Vysočina

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení kraje Vysočina v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem509 47510 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-0,821,48
Průměrný důchod celkem10 78610 994
Počet zařízení sociální péče celkem1683 343
Dokončené byty celkem99725 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz