Mapa

Ekonomické subjekty - seznam firem

Při výběru ekonomických subjektů byl položen důraz na kategorii malých a středních podniků (MSP) s počtem zaměstnanců od 6 do 249, které tvoří většinu regionálních subjektů. Tato kategorie podniků je v moderních ekonomikách díky své adaptabilitě a dynamice považována za motor podnikání.

Zdrojem databáze ekonomických subjektů je Registr ekonomických subjektů (RES) přebíraný z Českého statistického úřadu (www.czso.cz), kombinovaný s databází firmy Albertina data, s.r.o. (www.albertina.cz), omezený právní formou na akciové společnosti (a.s.) a společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a výše zmíněným počtem zaměstnanců. Tento výběr čítá cca 51 000 ekonomických subjektů.

Jednotlivé ekonomické subjekty jsou rozděleny do přehledné tabulky podle umístění sídla v okrese.Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel: +420 234 154 065
e-mail: risy@mmr.cz