Mapa

Sociální prostředí Královéhradeckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Královéhradeckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem551 42110 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-0,311,48
Průměrný důchod celkem10 94010 994
Počet zařízení sociální péče celkem1703 343
Dokončené byty celkem1 05925 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8275

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz