Mapa

Hospodářské prostředí Moravskoslezského kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Moravskoslezského kraje v roce 2014 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Moravskoslezského kraje v roce 2014
UkazatelMěrná jednotkaMoravskoslezský krajČR
Podíl kraje na tvorbě HDP%9,7100
HDP na 1 obyvatele v PPS%70,684
Podíl nezaměstnaných osob%9,87,46
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo15,59,2
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel205259
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm28,352,9
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč153247
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2013

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz