Mapa

Sociální prostředí Moravskoslezského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Moravskoslezského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem1 213 31110 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-3,591,48
Průměrný důchod celkem11 01410 994
Počet zařízení sociální péče celkem4573 343
Dokončené byty celkem2 18725 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7375

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz