Mapa

Sociální prostředí Olomouckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Olomouckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem634 71810 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-1,561,48
Průměrný důchod celkem10 74710 994
Počet zařízení sociální péče celkem2013 343
Dokončené byty celkem1 09525 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7275

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz