Mapa

Sociální prostředí Pardubického kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Pardubického kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem516 14910 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-0,431,48
Průměrný důchod celkem10 79610 994
Počet zařízení sociální péče celkem1493 343
Dokončené byty celkem1 09625 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz