Mapa

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
MAS Bohdanečsko, z. s.Lázně Bohdanečzapsaný spolek
MAS Chrudimsko, z.s.Chrudimzapsaný spolek
MAS Holicko, o.p.s.Holiceobecně prospěšná společnost
MAS Litomyšlsko o.p.s.Prosečobecně prospěšná společnost
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.Jevíčkoobecně prospěšná společnost
MAS ORLICKO, z.s.Žamberkspolek
MAS POLIČSKO z.s.Bystréspolek
MAS Region Kunětické hory, z.s.Sezemicespolek
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.Lužespolek
MAS Železnohorský region, z.s.Heřmanův Městeczapsaný spolek
Místní akční skupina Hlinecko, z.s.Hlinskozapsaný spolek
Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.Lanškrounzapsaný spolek
Místní akční skupina Svitava z.s.Svitavyzapsaný spolek


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz