Mapa

Sociální prostředí Ústeckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Ústeckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem822 82610 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-1,391,48
Průměrný důchod celkem10 76910 994
Počet zařízení sociální péče celkem3583 343
Dokončené byty celkem81625 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8475

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz