Mapa

Hospodářské prostředí Zlínského kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Zlínského kraje v roce 2012 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Zlínského kraje v roce 2012
UkazatelMěrná jednotkaZlínský KrajČR
Podíl kraje na tvorbě HDP%4,9100
HDP na 1 obyvatele v PPS%7179
Míra registrované nezaměstnanosti%10,429,36
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo25,315,6
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel235259
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm36,453
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč82229
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2011


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
tel: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz