Mapa

Hospodářské prostředí Zlínského kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Zlínského kraje v roce 2013 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Zlínského kraje v roce 2013
UkazatelMěrná jednotkaZlínský KrajČR
Podíl kraje na tvorbě HDP%4,7100
HDP na 1 obyvatele v PPS%69,880
Podíl nezaměstnaných osob%8,348,17
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo15,317
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel236256
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm36,653
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč84247
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2012


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
tel: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: risy@crr.cz