Mapa

Sociální prostředí Zlínského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Zlínského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem584 67610 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-11,48
Průměrný důchod celkem10 79010 994
Počet zařízení sociální péče celkem2053 343
Dokončené byty celkem93425 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8275

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz