Mapa

Beskydy

Vítejte na webu Regionálního informačního servisu (RIS), který je zaměřen na oblast turistického regionu Beskydy v pohraničí regionech České republiky, Polska a Slovenska.

RIS Beskydy provozuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pohoří, která mají ve svém názvu Beskydy se táhnou z České republiky přes Slovensko daleko na východ až do Polska a tvoří tak vnější část dlouhého karpatského oblouku. Náš region Beskyd ale tak daleko nezasahuje, tvoří jej hory a jejich podhůří v pohraničním regionu na pomezí tří zemí - České republiky, Polska a Slovenska. Moravskoslezské a Slezské Beskydy v Česku, které přecházejí do Polska jako Beskid Ślaski, na Slovensku jsou to Beskydy Kysucké.

Na území Beskyd je vyhlášeno mnoho chráněných území, nejrozsáhlejší z nich a také největší v České republice je Chráněná krajinná oblast Beskydy, kde jsou na mnoha místech zachovány původní pralesy, rašeliniště, horské bučiny a louky. Mezi nejcennější území přírody patří prales Mionší - největší komplex přírodě blízkých jedlobukových porostů karpatského typu s klenem v České republice se stromy až 60 m vysokými a 250 let starými. Již v roce 1933 zde byla vyhlášena národní přírodní rezervace. V beskydských lesích se občas objeví medvěd hnědý, vlk obecný nebo rys ostrovid, v řekách zase můžeme spatřit vydru říční.

Beskydy nenabízí jen přírodu, ale také mnoho kulturních a historických atraktivit. Unikátní je horalská architektura s řadou dřevěných kostelíků (např. Guty, Prašivá, Bílá), historických dřevěných stavení (Pustevny) a světoznámý skanzen lidové architektury - Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde se dozvíte mnoho o životě v horách, tradiční řemeslné výrobě, lidových zvyklostech a obyčejích. Kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a přítomností. Na východě regionu na Slovensku ve skanzenu v Nové Bystrici je možné vidět nejen zachovalá dřevěná stavení, ale také unikátní úzkorozchodnou lesní železnici Vychylovka se systémem překonávání převýšení pomocí úvratí.
Nejstarším městem regionu je Cieszyn. Město je důležitým střediskem kultury a vzdělání a nachází se zde mnoho historických památek, mezi nejcennější patří románská rotunda z 11.stol. - kostel sv. Mikuláše a sv. Václava.

Beskydy nabízejí nepřeberné množství zajímavých míst vhodných pro celoroční kulturní a sportovní vyžití.
Lyžařské areály (Pustevny, Bílá, Mosty u Jablunkova, Wisła, Szcyrk, Velká Rača atd.) nabízejí v zimní sezoně vynikající podmínky pro sjezdaře a ideální terény pro běžkaře s desítkami kilometrů upravovaných běžeckých stop. Na území Beskyd je vytyčeno několik set kilometrů značených turistických tras pro pěší i pro cyklisty. V mnoha obcích Beskyd se zachovala typická lidová architektur a folklór, konají se zde i četné pravidelné folklórní slavnosti.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz