Mapa

Beskydy bez hranic

Poloha Beskyd na rozhraní tří zemí vybízí ke vzájemné spolupráci všech pohraničních regionů. Do české části regionu Beskyd zasahují celkem 4 euroregiony. Úplně na východě je to česko-polský Euroregion Těšínské Slezsko-Ślask Cieszyński, s ním na západě sousedí Euroregion Beskydy, který zasahuje do české, slovenské i polské části Beskyd, na jihu se nachází v regionu Beskyd část česko-slovenského Euroregionu Bílé Karpaty a na východě na Novojičínsku patří některé obce a města k Euroregionu Silesia, který je česko-polský.

Od roku 1999 poskytuje Evropská unie finanční prostředky na rozvoj česko-polského a česko-slovenského příhraničí a vzájemné spolupráce. Nejprve to bylo prostřednictvím programu Phare CBC, od vstupu všech tří zemí do EU v roce 2004 je to prostřednictvím programu INTERREG IIIA. Na tento program budou navazovat Operační programy přeshraniční spolupráce ČR-PR  a ČR-SR na období 2007 - 2013, které budou součástí Cíle 3 s názvem "Evropská územní spolupráce".

Pokračovat bude i současný Fond mikroprojektů programu INTERREG IIIA. Tento fond bude nástrojem pro realizaci neinvestičních a malých investičních projektů s finanční podporou ze strany EU v rozmezí 2 000 EUR až 30 000 EUR při maximálních celkových nákladech projektu 60 000 EUR.
Právní základy přeshraniční spolupráce v Evropě stanovují: Evropská rámcová konference o přeshraniční spolupráci (1980) ? Madridská konvence, Evropská charta místní samosprávy (1985) a Evropská charta hraničních a přeshraničních regionů (1995).

Beskydy bez hranic


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz