Mapa

Euroregion Beskydy

Euroregion Beskydy - Beskidy

Euroregion "Beskydy" byl založen v roce 2000 a sdružuje příhraničních regiony z České republiky, Polska a Slovenska. V únoru 2000 byla nejdříve podepsána Smlouva o slovensko- polském společenství pod názvem Euroregion "Beskydy", k přidružení české strany - Regionu Beskydy do již existujícího Euroregionu Beskydy došlo dne 9. června 2000 ve městě Frýdek-Místek, kde zástupci příhraničních regionů z České republiky, Polska a Slovenska podepsali dohodu, kterou vznikl historicky první euroregion spojující hranice tří postkomunistických zemí.
 
http://www.regionbeskydy.cz/


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz