Mapa

Euroregion Silesia

Dobrými předpoklady pro intenzívní česko-polskou spolupráci na území Euroregionu Silesia je společná historie, jazyková příbuznost, podobná kultura, politické podmínky i ekonomický potenciál.
Euroregion Silesia je jedním ze čtyř euroregionů na území Moravskoslezského kraje, zahrnující na české straně území okresu Opava, části okresu Bruntál (Krnovsko) a Novojičínsko. Na polské straně euroregion zahrnuje powiaty (okresy) raciborski, glubczycki, wodzislawski a rybnicki, které se nacházejí na území dvou vojvodství - Opolského a Slezského. Celkový počet obyvatel členských obcí a měst je cca 520 tisíc.

http://www.euroregion-silesia.cz/


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz