Mapa

Euroregion Těšínské Slezsko

Euroregion Těšínské Slezsko


Základní organizační struktura Euroregionu je Rada Euroregionu, kde každou stranu zastupují 4 členové, celá rada má svého předsedu a místopředsedu. Druhým orgánem je Sekretariát Euroregionu, kde má každá strana svého sekretáře. Euroregion je dobrovolným společenstvím českých a polských sdružení obcí a měst Těšínského Slezska. Členy Regionálního sdružení pro česko - polskou spolupráci Těšínského Slezska jsou na české straně Euroregionu Svaz obcí okresu Karviná, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci a Sdružení obcí Jablunkovska. Sekretariáty pro českou stranu Euroregionu mají sídlo v Třinci a Karviné. Euroregion nemá nadnárodní ani nadstátní charakter, ale je společenstvem sloužícím k vzájemné spolupráci.  I přes název Těšínské Slezsko nejsou do Euroregionu zapojeny obce v západní části území Těšínska, na Frýdecku (to je ovšem zapojeno do spolupráce v Euroregionu Beskydy). Hranice Euroregionu Těšínské Slezsko v České republice se tak více kryje se tzv. Zaolziem. Euroregion leží v pohraniční oblasti severovýchodu České republiky a jižního Polska, na hranicích se Slovenskem. Územně do Euroregionu patří okres celý okres Karviná, příhraniční část okresu Frýdek-Místek a v Polsku příhraniční území Slezského vojvodství. Celková rozloha Euroregionu Těšínské Slezsko činí 1400 km2, z toho 600 km2 připadá na českou část, 800 km2 na část polskou. Počet obyvatel na jeho území je asi 630 000, 360 000 v ČR a zbývajících 270 000 v Polsku.Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz