Mapa

Historie Horních Kysuc

Region je nazvaný podle řeky Kysuce. Tento kraj ohraničují horské hřbety, které lemují toky a údolí řek. Najstarší známou osadou v Kysucích je dnešní město Kysucké Nové Mesto, ležící na důležité obchodní cestě, která vedla údolím řeky Kysuce. Tato obchodní cesta spojující jih se severem vedla ze Žiliny přes Jablunkovský průsmyk do Těšína. Kysucké Nové Mesto je doložené už od roku 1244 jako sídlo jarmarků a řemesel.

Oblast Horních Kysuc s chladnějším klimatem, pohraniční polohou a členitým reliéfem se vyvíjela vhledem k centrům osídlení opožděně. Až do 16. století bylo Krásno nad Kysucou nejseverněji položenou obcí v Kysucích. Území Kysuc se začalo osídlovat až v 16. a 17. století během valašské a kopaničářské kolonizace. Rozsáhlé zemědělské a lesohospodářské aktivity tak daly vzniknout typickému plošně rozlehlému roztroušenému osídlení horského typu.

Během valašského osídlení vznikla nejen Turzovka, založená roku 1598 jako první osada kopaničářského osídlení, ale i Lopušné (1572), Rudinská (1579) nebo Ochodnica (1598).
Město Čadca je poprvé písemně zmiňováno v roce 1655 jako významné dopravní středisko.

Osídlování se převážně uskutečňovalo obyvatelstvem domácího slovenského původu, ale i cizími kolonisty, většinou valachy rusínské, polské nebo rumunské národnosti, ale i čechy nebo němci. V průběhu času se cizinci asimilovali a splynuli se slovenskou kulturou. Téměř celé území Kysuc patřilo několika feudálním panstvím: Starý hrad, Strečno, Budatín, Bytča a od konce 17. století po rozdělení panstva Strečno i Teplička, ze kterého se v polovině 18. století vydělilo panství Gbeľany.

Kysuce byly vždy hospodářsky méně rozvinutým regionem a proto se v období první Československé republiky v letech 1918-1938 odtud vystěhovalo mnoho rodin do západní Evropy nebo zámoří.
Na konci 2. světové války při osvobozování Kysuc mezi 6. dubnem a 2. květnem 1945 padlo 900 sovětských vojáků a mnoho kysuckých obyvatel.
Od 70. let 20. století dojížďělo z regionu Kysúc až 40 tisíc pracovníků denně za prací do ostravské průmyslové oblasti.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz