Mapa

Historie Slezských Beskyd

Celý region Slezských Beskyd mimo jeho východní části (Bielsko-Biała a okolí) je součástí historického území Těšínského Slezska. Leží ve východní (polské) části Těšínského Slezska. Město Bielsko-Biała je rozděleno řekou Biała mezi dvě historické země. Bielsko, nyní západní součást tohoto dvojměstí, leží na východní hranici Těšínského Slezska, Biała je již v Malopolsku (Haliči). Řeka Biała plnila od roku 1457 po dlouhá staletí dokonce funkci státní hranice.

Těšínské Slezsko

Už kolem roku 1000 se stalo město Cieszyn jedním z nejvýznamnějších slezských sídel. První písemná zmínka o Cieszynie se nachází v bulle papeže Hadriána IV. z roku 1155, kde je zmiňován jako sídlo církevní správy.  Před rokem 1263 získal městská práva. Nezávislost Těšínského knížectví trvala až do roku 1327, kdy čtyři hornoslezská knížata - mezi nimi těšínský kníže Kazimír I. - předala lenní právo českému králi Janu Lucemburskému.
V reformačním období se Těšínské Slezsko stalo významným střediskem luteránství. Vlády  v knížectví se ujala kněžna Alžběta Lukrécie. Po její smrti v roce 1653 knížectví přešlo pod vládu Habsburků, kteří zde začali výrazně prosazovat návrat ke katolictví.
Výsledkem slezkých válek a sedmileté války bylo dělení Slezska, Těšínské Slezsko zůstalo v moci rakouského mocnářství. Znamenalo to růst českého vlivu a českého jazyka. Zároveň se začal rozvíjet průmysl, zakládaly se hutě a doly na těžbu uhlí.
Další rozvoj průmyslu nastoupil v polovině 19. století, byly zaváděny nové metody produkce, parní stroje a začala stavba železničních tratí. Rozvíjelo se zároveň školství, především v německém jazyce. Za zachování polského jazyka bojovali žáci i učitelé, mezi nimi např. P. Stalmach a A. Cinciała. V roce 1885 vznikla z iniciativy P. Stalmacha tzv. "Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego", jejímž úkolem byla podpora polského školství.
Přelom 19.a 20. století znamenal v regionu nebývalý rozvoj polského tisku, různých sdružení a svazků, vyvíjejících národnostní a osvětovou činnost. Právě v tomto období se Cieszyn často nazýval "Novými Aténami".

Bielsko-Biała

Město s názvem Bielsko-Biała má svůj vznik 1. ledna roku 1951, kdy byly oficiálně sloučeny dvě města, ležící na protilehlých březích řeky Biała, která stanovuje hranici Slezska a Malopolska. Byl tak završen dlouhodobý historický proces, který v 19. století vyústil ve vznik jednoho hospodářského komplexu.
O charakteru a významu města rozhodl rozvoj soukennictví od 16. století v Bielsku. O sto let později se řemeslo začalo rozvíjet i na polské straně od řeky Biała. Od počátku 19. století rukodělná výroba začala ustupovat tovární produkci, až jí byla na konci tohoto století úplně nahrazena. Většinu továren ve městě vlastnili Židé nebo Němci. Ještě v období po konci 2. světové války patřilo středisko vlnařského průmyslu měst Bielsko a Biała mezi největší v této části Evropy.

Devatenácté století přineslo období dynamického rozvoje Bielska i Białe na území Rakouského císařství a (od r. 1867) Rakousko-Uherska. Města se proměnily v moderní průmyslová centra, slévajíc se postupně v jeden hospodářský celek. 
V letech 1975 - 1998 bylo město sídlem vojvodství, od 1. ledna 1998 je sídlem okresu.

Dlouhá staletí bylo charakteristickým rysem města národnostní a náboženské složení obyvatelstva. Až do počátku 2. světové války zde vedle sebe zde žili Němci, Židé i Poláci, nechybělo ale i několik dalších národností.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz