Mapa

Beskydy - Valašsko

V severovýchodní části České republiky, v jižním okraji pohoří Moravskoslezských Beskyd a ve Vsetínských vrších leží svérazný region, nazvaný podle pastevců ovcí - valachů - Valašsko. Byl osídlen ve 12. století. Spojením kultury horských pastevců a zemědělců, kteří se usadili v údolích, vznikla velmi osobitá kultura, zachovala se působivá lidová architektura dřevěných staveb a dodnes se uchovává silná folklórní tradice. Je přibližně vymezeno okolím měst Příbor, Kopřivnice, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí. Město Nový Jičín je sídlem regionální agentury BESKYDY-VALAŠSKO, která má za cíl prezentovat oblast Beskyd a Valašska a být koordinátorem aktivit v rozvoji cestovního ruchu v regionu a zajistit komplexnější a profesionálnější propagaci jeho území.

Region tvoří povodí řek Odry, Moravy i Váhu. Nejvýznamnější řekou je Bečva, která má dvě zdrojnice - Vsetínská a Rožnovská Bečva, se soutokem pod městem Valašské Meziříčí. Rozmanitost krajinného reliéfu dotváří několik rozsáhlejších vodních ploch, přehradní nádrž Bystřička, Horní Bečva, Stanovnice a další.

Beskydy náležejí k horské soustavě Karpat s charakteristickými dlouhými a hlubokými údolími a příkrými stráněmi. Jsou zde rozsáhlé, převážně smrkové lesy, vyskytuje se vzácná a chráněná květena. Již v roce 1973 byly Beskydy vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí (CHKOB), která je rozlohou 1 166 km2 největší v České republice.

Valašsko má bohatou historii a množství cenných kulturních památek. Neodmyslitelnou součástí Valašska je folklór, uchovávaný četnými tanečními i pěveckými soubory a prezentovaný v pestré celoroční programové nabídce Valašského muzea v přírodě i při tradičních oslavách na mnoha jiných místech regionu.

Symbolem Valašska je nejpamátnější a pověstmi obestřená hora Radhošť (1 129 m n. m.), nejvyhledávanějším turistickým místem Beskyd horské sedlo Pustevny s unikátní dřevěnou architekturou a nedaleko umístěnou sochou pohanského boha Radegasta od Albína Poláška.

Valašsko skýtá četné možnosti provozování letních i zimních sportů. Zájemci o pěší turistiku mají k dispozici 189 km značených turistických cest, ve městech a v okolí rekreačních středisek lze pěstovat všechny druhy letních sportů včetně sálového či venkovního plavání, míčových her, tenisu, cykloturistiky, jízdy na koni, rogala i paraglidingu.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz