Mapa

Horní Kysuce

Oblast Horních Kysuc a zároveň okresu Čadca leží v pohraniční oblasti na severozápadním okraji Slovenské republiky. Zahrnuje celkem 20 obcí, z nichž tři jsou města (Čadca, Turzovka a Krásno nad Kysucou). Má rozlohu 760 km2 a téměř 93 tisíc obyvatel.
Sever okresu tvoří státní hranici s Polskem, na severozápadě je hranice s Českou republikou. Jižní čast okresu sousedí s okresy Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Dolný Kubín, východ okresu Čadca sousedí s okresem Námestovo.

Území okresu Čadca se vyznačuje velkou členitostí reliéfu s nadmořskými výškami od 352 m n.m. do 1236 m n.m. (vrchol Velké Rače). Do velké míry si zachovalo původní přírodní hodnoty, svědčí o tom i skutečnost, že 53 % území patří do Chráněné krajinné oblasti Kysuce.

Nejvýznamnějším sídlem v regionu je Čadca s 26,7 tis. obyvateli, která se stala administrativním, kulturním a hospodářským centrem regionu. Město těží ze své tranzitní příhraniční polohy na mezinárodní železniční trati Košice-Bohumín a mezinárodní komunikaci E75.

Charakter krajiny a přírodní podmínky předurčují rozvoj cestovního ruchu hlavně na horskou, venkovskou turistiku a zimní sporty.
Mezi nejvýznamnější střediska cestovního ruchu s vybudovanou infrastrukturou patří Oščadnica-Veľká Rača, Makov, Vychylovka, Skalité-Serafínov a Oravská Lesná.
Mezi často vyhledávaná místa návštěvníků je Muzeum kysuckej dediny v Nové Bystrici-Vychylovce s lesní železnicí, která je vyhlášená národní kulturní památkou. Dalšími kulturními památkami jsou kostely v Čadci, Rakové, Skalitém, Turzovce, Zákopčí, park a kostel v Oščadnici, venkovská památková zóna v Klokočově. Poutní místo na hoře Živčák v Turzovce je mnohaletým cílem poutníků.

I přes možnosti, které nabízí rozvoj turismu, jsou Kysuce tradičně chudým regionem. Roztroušené osídlení komplikuje dopravu a zásobování, což se projevuje i v zimních měsících v případech sněhových kalamit. Obyvatelstvo je závislé na dojížďce za prací do vzdálenějších center. Tradici má především každodenní dojížďka do Ostravského průmyslového regionu. Pád socialistického způsobil v regione úpadek průmyslové výroby, což mělo v Kysucích za následek růst nezaměstnanosti a prohlubování sociální krize.
Život v regionu Kysuc je tradičně silně ovlivněný katolickou cirkví a stále si zachovává poměrně vysokou porodnost.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz