Mapa

Těšínské Beskydy

Region Těšínské Beskydy (Těšínsko, Třinecko, Jablunkovsko) se nachází v nejvýchodnější části České republiky. Jeho území se rozkládá v Jablunkovské brázdě v údolí řeky Olše, Slezských Beskydech na severovýchodě, v Jablunkovském mezihoří na jihu a na západě zasahuje do Moravskoslezských Beskyd.
Poloha regionu je netradiční svou lokalizací v pohraničí, v tomto případě dokonce na rozhraní tří zemí. Jeho hranice se z velké části kryjí s hranicemi státními, na jihu sousedí se Slovenskem a na východní straně s Polskem. Celý region leží v nejvýchodnější části České republiky, Bukovec je její nejvýchodnější obcí a Jablunkov jejím nejvýchodnějším městem.

Celý region a především jeho jižní centrum Jablunkov má strategicky mimořádně exponovanou polohu. "Ovládá" Jablunkovskou brázdu, širokou plochou sníženinu řeky Olše mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami. Bezprostředně v prostoru města Jablunkova se široké údolí dělí do dvou směrů. K severovýchodu, proti proudu řeky Olše umožňuje přístup do široké kotliny jihozápadního cípu Malopolska (Haliče). Mnohem významnější je ovšem údolí, které pokračuje od Jablunkova k jihu a končí Jablunkovským průsmykem (607 m.n.m.). Ten tvoří předěl mezi Beskydami a Jablunkovským mezihořím, které odděluje Moravskoslezské, Slezské a Kysucké Beskydy. Ve středověku bylo nad průsmykem vybudováno opevnění - Jablunkovské šance, které umožňovalo dokonalou kontrolu tohoto horského přechodu.

Pro region bylo zásadním zlomem založení železáren v Třinci v roce 1839. Do té doby se zde většina obyvatelstva věnovala zemědělství, jižní část Těšínska, zejména obce na Jablunkovsku byly horské pasekářské. Rozvoj průmyslu způsobil velký vzrůst počtu obyvatel, i dnes je většina pracujících zaměstnán a v průmyslu, především Třineckých železárnách, které mají zásadní vliv na vývoj a prosperitu celého regionu.
 
Region má velmi významnou polohu v Moravskoslezském kraji z hlediska dopravy, procházejí jím komunikace mezinárodního významu E75 a E462, které se navíc kříží v Českém Těšíně, který je nejvýznamnějším dopravním uzlem v Moravskoslezském kraji a druhým nejvýznamnějším na Moravě a ve Slezsku. Z hlediska dopravy má region tranzitní charakter s hustou sítí hraničních přechodů do Polska i na Slovensko. Silniční hraniční přechod Chotěbuz-Cieszyn je nejvýznamnějším na česko-polské hranici. Stejný význam má i mezinárodní železniční doprava. Z celkového počtu osob ročně překračujících státní hranici se Slovenskem po železnici je to více než polovina přechodem Mosty u Jablunkova-Čadca. Je to hlediska osobní dopravy vůbec největší železniční přechod v ČR.
Česko-polskou hranici na hřebeni Slezských Beskyd je také možné překračovat na několika hraničních přechodech pro pěší, cyklisty a lyžaře.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz