Mapa

O regionu

České území

Oblast Beskyd se nachází v severovýchodní části České republiky podél hranic s Polskem a Slovenskem a je tvořena Moravskoslezskými, Slezskými Beskydami a jejich podhůřím, Štramberskou vrchovinou a severní částí Vsetínských vrchů. Území je vymezeno městy Valašské Meziřící, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Příbor, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-Místek, Český Těšín, Třinec, Jablunkov a jejími správními obvody. Města spadají do okresů Vsetín, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná, z nichž okres Vsetín spadá do Zlínského kraje, všechny ostatní okresy náleží do kraje Moravskoslezského. 

Nejvyšším pohořím v regionu Beskyd jsou Moravskoslezské Beskydy, které se ve své střední části zvedají do největších výšek. Územím protékají tři významné řeky - Rožnovská Bečva, která dělí Moravskoslezské Beskydy od Vsetínských vrchů, Ostravice, která Moravskoslezské Beskydy rozděluje na dva základní celky - Lysohorskou hornatinu na východě a Radhošťskou hornatinu na západě a řeka Olše, jež dělí Moravskoslezské Beskydy od Slezských Beskyd, které zasahují přes hraniční čáru do Polska. Mezi další významné vodní toky patří Ondřejnice, Čeladenka, Morávka, Lomná.

Na území Beskyd se rozkládá CHKO Beskydy. Nejvyšším vrcholem je Lysá hora (1323 m), dalšími vrcholy jsou Radhošť (1129 m), Tanečnice (1084 m), Nořičí hora (1047 m), Velká Stolová (1046 m), Kněhyně (1257 m), Travný (1203 m), Ropice (1082 m), Smrčina (1015 m), Kalužný (994 m), Slavíč (1055 m), Smrčina (1015 m), Malý Polom (1061 m), Javorový (1032), Ostrý (1044 m), Skalka (835 m), Velký Polom (1067 m), Kozubová (982 m), Velká Čantoryje (995 m), Velký Stožek (978 m), Gírová (840 m).

Beskydy, charakteristické krásnou přírodou, středně vysokými vrcholky hor, nádhernými výhledy, typickým folklórem, nabízejí nepřeberné množství zajímavých míst vhodných pro celoroční kulturní a sportovní vyžití.

Polské území

Region polské části Beskyd se nachází v příhraniční oblasti jižního Polska, sousedí s regiony severovýchodu České republiky a severozápadního Slovenska. Hranice s Českou republikou se táhne v délce asi 30 km a 5 km je dlouhá hranice se Slovenskem.

Území je tvořenio převážně pohořím Slezské Beskydy (Beskid Ślaski) a jeho podhůřím, na jihu zčásti zasahuje do Jablunkovského mezihoří, sever vyplňuje pahorkatina Těšínského pohoří a východ Żywiecká kotlina.

Podle administrativního uspořádání Polska spadá region do Slezského vojvodství a tří okresů - powiat Bielski, powiat Cieszyński a město Bielsko-Biała. Jedná se celkem o 9 obcí, z nichž 5 má statut města: Bielsko-Biała, Cieszyn, Wisła, Ustroń a Szczyrk.

Velkou část regionu zaujímá pohoří Slezské Beskydy s nejvyššími vrcholy Barania Góra (1220 m n.m.) a Klimczok (1117 m n.m.).

Osu regionu tvoří řeka Wisła. Mezi hlavní střediska se řadí Bielsko-Biała a města v západní části regionu - Wisła, Ustroń a Cieszyn. Počtem obyvatel menší, ale významnými středisky cestovního ruchu jsou obce Szczyrk a Brenna.

Celé území mimo východní části s městem Bielsko-Biała se nachází v Euroregionu Těšínské Slezsko-Ślask Cieszyński.
Velké přírodní bohatství regionu je doprovázeno turistickým využitím. Patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa v celém Polsku. Kromě velké ubytovací kapacity mohou návštěvníci využívat mnoho sportovně-rekreačních objektů (lanovky, lyžařské areály). 

Slovenské území

Slovenská oblast Beskyd se nachází v severozápadní části Slovenska podél hranic s Polskem a Slovenskem a je tvořena pohořími Moravskoslezských Beskyd, Kysuckých Beskyd (Slovenské Beskydy), Javorníků a Turzovské vrchoviny. Území je shodné s regionem Horních Kysúc. Území Kysúc leží v severozápadní časti Žilinského samosprávného kraje. Región Kysúc se nejčastěji dělí na Horné a Dolné Kysuce.
Región Kysúc v administratívně- správním uspořádaní tvoří okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Horné Kysuce tvoří pás území od slovensko-česko-polských hranic na severu až po město Krásno nad Kysucou na jihu. V administratívně-správním uspořiádání jsou tvořeny okresem Čadca.
Oblast Horných Kysúc a zároveň okresu Čadca zahrnuje 20 venkovských sídel a tři města - Čadca, Turzovka a Krásno nad Kysucou.

Najvyšší pohořím v regionu jsou Moravskoslezské Beskydy na západě s vrcholy Velký Polom (1067 m n. m.), Malý Polom (1061 m n. m.) nebo Budkov (1032 m n. m.). Na východě zasahují do regionu Kysucké Beskydy s nejvyššími vrcholy Javorina (1118 m n.m.) a Velká Rača (1236 m n.m.), která je vůbec nejvyšší horou v regionu Horných Kysúc.
Celé území patří do povodí Váhu a je odvodňované řekou Kysuca, která je jeho významným pravostranným prítokom. Řeka pramení v Moravskoslezských Beskydech, protéká údolím městy Turzovka, Čadca, Kysucké Nové Mesto a za Žilinou se vlévá do Váhu. Významnými přítoky jsou především z levé strany přitékající Oščadnica a Bystrica, které odvodňují Kysucké Beskydy.  

Přírodní podmínky Horních Kysúc poskytují široké možnosti pro rozvoj cestovního ruchu, letní i zimní turistiky. 

 

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz