Mapa

Klima

Různorodost klimatických poměrů v regionu Beskyd, především v teplotách vzduchu a srážkových úhrnech, je dána především členitým reliéfem, kdy rozdíl nadmořských výšek mezi nejnižšími a nejvyššími polohami dosahuje téměř 1100 m.

České území

V oblastech dolních částí toků řek Ostravice a Olše (do nadmořské výšky pod 300 m.n.m.) se nejvyšší průměrné teploty vzduchu v roce vzduchu pohybují nad 8oC. V podhůří Beskyd se průměrné roční teploty pohybují okolo 6-7oC. Pak s rostoucí nadmořskou výškou teploty rychle klesají, nejchladnější jsou vrcholy Beskyd s teplotami pod 4oC. Na Lysé hoře je průměrná roční teplota pouhých 2,5oC. Vůbec nejchladnější měsíc v roce je na Lysé hoře leden s průměrnou teplotou -6,5oC.
Nadmořskou výškou jsou silně ovlivňovány i roční úhrny srážek v regionu. Celkově je však celá oblast Beskyd na srážky poměrně bohatá, protože většina dešťových a sněhových srážek v průběhu roku přichází od západu a Beskydy jsou tak na návětrné straně. Nejnižší úhrny srážek pod 800 mm za rok byly naměřeny v severozápadní části regionu okolo měst Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Příbor. Směrem na jihozápad úhrny srážek stoupají až k vrcholům Beskyd, kde dosahují maximálních hodnot nad 1400 mm. Nejdeštivější místo v Beskydech a také jedno z nejdeštivějších v ČR je Lysá hora, ročně zde spadne 1532 mm srážek. Srážkově nejbohatším měsícem je na Lysé hoře červenec s 213 mm za rok. Souvislá sněhová pokrývka na Lysé hoře trvá v průměru více než polovinu roku, zatímco v nejníže položených nejteplejších oblastech je to asi 70 dnů za rok.
Lysá hora je také největrnějším místem regionu, nejčastější směry větru jsou od jihu a západu, zatímco v nižších polohách je vítr nejčastěji jihozápadního směru.

V členění podle klimatických oblastí území v nižších polohách Podbeskydské pahorkatiny a Jablunkovské a Rožnovské brázdy náleží do oblasti mírně teplé, charakterizované mírným létem, krátkým přechodným obdobím a středně dlouhou, mírnou a suchou zimou. Všechny vyšší polohy se nacházejí v klimatické oblasti chladné, léto je zde velmi krátké, chladné až mírně chladné, dlouhé přechodné období, zima je dlouhá a chladná.

Polské území

Klima Slezských Beskyd je charakteristické vysokými ročními úhrny srážek do 1200 mm a dlouhou dobou trvání sněhové pokrývky v zimních měsících. Největší vliv na počasí mají severní oceánské vzduchové hmoty s převládajícím západním prouděním větru.
Teploty vzduchu klesají se vzrůstající nadmořskou výškou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje od 5,4oC v nejvyšších partiích hor po 8oC v údolí řeky Olše.
Nejteplejším měsícem je červenec, nejnižsí teploty vzduchu jsou v lednu.
Výrazným klimatickým činitelem je vítr, který má v jarních měsících v údolích často charakter teplého padavého větru se silnými poryvy. V jarním období přináší oteplení a rychlé tání sněhové pokrývky, má také negativní účinky na zdravotní stav a pohodu obyvatel.
Klima Slezských Beskyd je díky nízkému znečištění ovzduší a jeho vysoké vlhkosti příznivé pro léčbu dýchacích a oběhových potíží. 

Slovenské území

Průměrná roční teplota vzduchu pro město Čadca je 8oC.  Vegetační období trvá 275 dní v roce. Průměrné roční srážkový úhrn je 779 mm. Sněhová pokrývka trvá v průměru 80 - 100 dní v roce.
Kysuce leží v mírně teplé, velmi vlhké až chladné klimatické oblasti. Průměrná roční oblačnost je 65-70%. Mírně teplá klimatická oblast zabírá údolí s přilehlými svahy až do nadmořské výšky 800 m n.m. Chladná klimatická pak zahrnuje vrcholové části Javorníků, Kysucké vrchoviny, Turzovské vrchoviny, Moravskoslezských Beskyd a Kysuckých Beskyd. Počet dní v roce se sněhovou pokrývkou je na horských hřebenech 120-140 dní.

 

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz