Mapa

Kudy do Beskyd

Dopravní dostupnost Beskyd je velmi dobrá. Je to vlivem dlouhého historického vývoje této příhraniční oblasti spojené s dávnou existencí důležitých přechodů - Jablunkovského průsmyku na cestě do Uher a Těšína na cestě do Haliče.

České území

Výchozími místy pro Moravskoslezské Beskydy jsou města Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Morávka a Jablunkov, případně se lze do hor dostat ze slovenských Javorníků a Kysuce. Pro Slezské Beskydy jsou to Třinec, Bystřice, Jablunkov a Mosty u Jablunkova.

Automobilem
Územím prochází mezinárodní komunikace E 462, E75 a řada silnic I. třídy. Pro návštěvníky Beskyd mají význam komunikace umožňující přístup do hor, a to ve směru od Ostravy, Olomouce, Zlína nebo Frýdku - Místku směrem na východ na Český Těšín, Třinec, Jablunkov a Mosty u Jablunkova.

Podél pohoří Beskyd severovýchodním směrem vede páteřní komunikační trasa - rychlostní silnice R 48, která míjí postupně města Nový Jičín, Příbor a Frýdek-Místek a pokračuje až do Českého Těšína a dále do Polska. Tato silnice navazuje na další významnou komunikaci I/11, která prochází Jablunkovskou brázdou až do Mostů u Jablunkova, odkud pokračuje na Slovensko ve směru Čadca a Žilina. Tato trasa je významná pro přístup do Moravskoslezských i Slezských Beskyd.

Novojičínsko poznáváme nejlépe z určitých uzlových bodů, jako jsou Nový Jičín, odkud vede silnice na jih do Valašského Meziříčí. Rodiště Zikmunda Freuda, město Příbor s bohatou historií je dalším uzlovým bodem, z něhož vede spojnice jižním směrem do Kopřivnice, Frenštátu pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm. Po severní silniční komunikaci přijedeme do  Studénky, Bílovce, Klimkovic a Ostravy. Hlavní spojovací tepna pokračuje do města Frýdku-Místku,odkud vybíhají komunikace jižně do Frýdlantu nad Ostravicí. Ve Frýdlantě nad Ostravicí se cesta rozděluje, jedním směrem vede do Frenštátu pod Radhoštěm a Rožnova pod Radhoštěm, druhým směrem na Ostravici a dále do Starých Hamrů s propojením na trasu, která vede z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko do Žiliny přes Makovský průsmyk.

Z Frýdku-Místku východním směrem vede hlavní komunikace E468 (cesta od Baltského po Středozemní moře) do Českého Těšína s odbočkou do Třince, Bystřice nad Olší, Jablunkova, Mostů u Jablunkova a na Čadcu a Žilinu ve Slovenské republice.

K cestě na Slovensko slouží hraniční přechody : Bumbálka - Makov, Bílá - Klokočov, Šance - Čadca -Milošová, Mosty u Jablunkova - Svrčinovec. Při cestě do Polska lze využít hraniční přechody: Český Těšín - Cieszyn, Dolní Lištná - Leszna Górna, Bukovec - Jasnowice. Je zde i několik přechodů pro pěší a cyklisty.

Vlakem
Region je chrakteristický hustou sítí železnic: Jablunkovskou brázdou, sníženinou mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami prochází trať č. 320 a budoucí část III. železničního koridoru vedoucí ze Slovenska do Bohumína. Významnou přestupní stanicí je Český Těšín, kde navazují trať Český Těšín - Frýdek - Místek a Český Těšín-Cieszyn, vedoucí do Polska. Z Frýdku - Místku vede trať do Valašského Meziřící přes Čeladnou a Frýdlant.

Letadlem
V regionu se nachází mezinárodní Letistě Ostrava v Mošnově poblíž Příbora, které má pravidelné spojení s Prahou a Vídní. Létají odtud spoje do mnoha dalších, především turistických destinací.

Doprava na letiště je zajišťována autobusovou linkou Ostrava - Nový Jičín - Ostrava, expresními linkami Ostrava ÚAN - Letiště Mošnov a autobusovou linkou č. 33. Linky jezdí každou hodinu a navazují na odlety a přílety letadel. Zastávka autobusů je přímo před letištní halou.

Je zajištěno spojení i z ostatních měst v kraji - autobusové spoje na letište jezdí pravidelně z Třince, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Příbora a Nového Jičína.

Polské území

Oblast polské části Slezských Beskyd má díky své poloze na mezinárodních komunikacích výbornou dopravní dostupnost.

Výchozími místy cestovního ruchu v regionu Slezských Beskyd jsou města Wisla, Ustroń, Bielsko-Biała a obce Brenna a Szczyrk.

Územím vedou důležité dopravní tahy - mezinárodní silnice E75 a E462 v trase Cieszyn - Bielsko-Biała pokračující na Katowice. Tato trasa je zároveň budoucí rychlostní komunikací S1, v některých úsecích z Cieszyna po Bielsko již standardům rychlostní komunikce odpovídá.
Silnice S1 (E75/E462) se ve městě Skoczów, ležícím severně od vymezeného regionu polských Beskyd, kříží s komunikací č. 93 z Katowic, důležitou pro přístup do údolí řeky Wisly s vzýznamnými středisky cestovního ruchu - především města Wisła a Ustroń.
Silniční síť doplňují další komunikace, z nichž nejdůležitější je silnice č. 942 tvořící spojnici Bielska, obce Szczyrk a Wisly.

Železniční síť má obdobný průběh jako silniční. V úseku Cieszyn - Bielsko-Biała je rychlíková trať pokračující na Katowice, která má odbočku na města Ustroń a Wislu.

K cestě so Polska nebo na Slovensko slouží mnoho hraničních přechodů.  Na Slovensko jsou to železniční i silniční hraniční přechod Skalité-Zwardoň, při cestě do Česka lze využít silniční hraniční přechody: Český Těšín - Cieszyn, Chotěbuz ?Cieszyn, Dolní Lištná - Leszna Górna, Bukovec - Jasnowice.
Vedle toho je zde mnoho hraničních přechodů pro pěší, cyklisty nebo lyžaře.

Slovenské území

Oblast Kysúc má výbornou dopravní dostupnost, výhodou je poloha na dopravním koridoru Žilina - Ostrava a relativní blízkost koridoru Košice-Žilina-Bratislava.

Výchozími místy cestovního ruchu v Horných Kysucích jsou města Čadca a Turzovka a obce Oščadnica a Vychylovka.

Dopravní osu regionu, která prochází údolím řek Skalitánky, Čierňanky a Kysuce, tvoří mezinárodní silnice E75, která od hraničního přechodu Mosty u Jablunkova-Šance pokračuje přes města Čadca, Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto ve směru Žilina. Tato trasa je významná v severním směru pro přístup do Moravskoslezských i Slezských Beskyd, na jih do Žiliny a odtud navazující  trasy ve východním směru na Košice a na jih ve směru Bratislava.

Dopravním uzlem regionu je město Čadca, kde se napojuje významná silnice II. třídy č. 487 na Turzovku. Tato silnice pokračuje z Čadce až do Svrčinovce, odkud vede na východ k silničnímu hraničnímu přechodu s Polskem Skalité-Zwardoň.
K silničnímu spojení do Česka slouží hraniční přechody: Bumbálka - Makov, Bílá - Klokočov, Šance - Čadca - Milošová a Mosty u Jablunkova - Svrčinovec.

Dostupnost regionu je výborná i po železnici, prochází tudy mezinárodní železniční trať z Bohumína v směru Žilina, budoucí část železničního koridoru vedoucího z Česka. Na tuto železniční trať navazují další železnice na Turzovku a Skalité.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz