Mapa

Rozloha

České území

Moravskoslezské a Slezské Beskydy společně se svým podhůřím tvoří od východu na západ asi 75 km dlouhé pásmo, které se rozkládá v nejvýchodnější části České republiky podél hranic se Slovenskem a Polskem.

Rozloha vymezeného regionu Beskydy činí asi 2100 km2 v Moravskoslezském a Zlínském kraji a na tomto území žije na 390 000 obyvatel.

Průměrná hustota zalidnění je asi 185 obyvatel na km?, což je vzhledem k horskému charakteru regionu poměrně vysoká hodnota, průměr České republiky je 130 obyvatel na km?, Moravskoslezského kraje 230 obyvatel na km?.

Moravskoslezské Beskydy jsou jedním z největších pohoří a zároveň jedním z největších souvislých lesních porostů v České republice. CHKO Beskydy, která zahrnuje vedle Moravskoslezských Beskyd i Vsetínské vrchy a Javorníky, je svou rozlohou 1 160 km? největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. 

Polské území

Oblast Slezských Beskyd se rozkládá na ploše celkem 627 km2. Region je severo-jižním směru asi 40 km a ve východo-západním asi 35 km dlouhý. Rozloha představuje asi 0,2 % rozlohy celého Polska a 5% území Slezského vojvodství.

Území je součástí tří okresů (powiat) ležících v jižní části Slezského vojvodství ? powiat Cieszyński, powiat Bielski a města Bielsko-Biała s právem okresu. 
V regionu žije v současnosti asi 286 000 obyvatel, což při uvedené rozloze znamená 456 obyvatel na km2.

Slovenské území

Horné Kusuce tvoří asi 65 km dlouhé pásmo území protáhlé v západo-východním směru.
Území Horných Kysúc je součástí okresu Čadca. Rozloha okresu je přibližně 760 km2, což představuje 11,2% rozlohy Žilinského kraje a 1,55% z rozlohy Slovenska. Současný počet obyvatel regionu činí asi 92 300, což je asi 1,75% z celkového počtu obyvatel Slovenska. 


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz