Mapa

Ochrana přírody

Příroda je to nejcennější, co v Beskydech mají  návštěvníci možnost vidět. Na nejatraktivnější a nejnavštěvovanější místa Beskyd vede mnoho značených turistických tras. 

CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973 pro své výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy zdůrazňuje 50 maloplošných chráněných území, vyhlášení dvou ptačích oblastí, územní překrytí CHKO s mezinárodně významným ptačím územím (IBA) a navržením celé oblasti CHKO za evropsky významnou lokalitu.

O přírodě se turisté a návštěvníci mohou více dozvědět na naučných stezkách provozovaných Správou CHKO Beskydy. U maloplošných zvláště chráněných území, kterými prochází značené trasy se turisté dozví o těchto územích přímo na místě, z informačních tabulí.

 

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz