Mapa

Chráněná krajinná oblast Beskydy

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, vyhlášenou v roce 1973, její správa sídlí v Rožnově pod Radhoštěm.  Do CHKO Beskydy se vedle Moravskoslezských Beskyd řadí i Vsetínské vrchy a Javorníky. Patří k horským chráněným územím s vysokou lesnatostí. Pro svou vodohospodářskou důležitost je oblast současně chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Předmětem ochrany jsou horské a podhorské ekosystémy, především lesní, mezi nimiž nechybějí ani pralesové porosty. Nejhodnotnější lokality jsou samostatně chráněny ve 50 maloplošných chráněných územích, území CHKO se překrývá s mezinárodně významným ptačím územím (IBA). Významné jsou i funkce vodohospodářská, klimatotvorná a turisticko-rekreační.

V rámci projektu Natura 2000 se vytváří soustava chráněných území evropského významu, která zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání také nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů. Po vstupu do Evropské unie (EU) vyplývá pro Českou republiku povinnost zapojit se do vytváření této soustavy. Na území CHKO Beskydy se díky způsobu hospodaření zachovaly cenné louky a lesy s mnoha vzácnými druhy.

V působnosti Správy CHKO Beskydy je i národní přírodní rezervace Čantoria ve Slezských Beskydech.

Základní údaje o CHKO Beskydy
 Vyhlášení CHKO Beskydy 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973
 Rozloha 116 000 ha (podle vyhlášky)
119 696 ha(podle GIS)
 Nadmořská výška nejnižší 350 m (Zubří)
nejvyšší 1323 m (Lysá hora)
 Lesnatost  71 %
 Územní vymezení kraj Moravskoslezský a Zlínský ( okresy Nový Jičín, Frýdek- Místek a Vsetín)

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz