Mapa

CHKO Kysuce

CHKO Kysuce byla vyhlášená v roce 1984 na výměře 65 462 ha. Území okresu Čadca s velkou členitostí reliéfu si do značné míry zachovalo původní přírodní hodnoty, dokládá to i skutečnost, že 53 % území okresu patří do Chráněné krajinné oblasti Kysuce. Ta se nachází na severozápadě Slovenska, pričemž ji tvoří dvě samostatné, od sebe navzájem oddělené časti - západní javornická a východní beskydská. Na západě a severozápadě má společnou hranici s CHKO Beskydy (Česká republika), na severu se Žywieckim parkem krajobrazowym (Polsko), na východě s CHKO Horná Orava.

Celistvost území chráněné krajinné oblasti neumožňují urbanizované prostory Kysucké kotliny. Více než polovinu území pokrývají lesy. CHKO Kysuce se rozkládá na území geomorfologických celků Kysucké Beskydy, Turzovská vrchovina, Javorníky a Kysucká vrchovina.

Přes geologickou monotónnost flyšového pásma (málo odolné flyšové usazeniny - střídající se polohy pískovců, jílovců a jílových břidlic) má krajina vlivem valašské kolonizace a kopaničářského osídlení mozaikovitý, parkový ráz se střídáním lesů, luk, polí a osad se zachovalou lidovou architekturou.

Původní smíšené lesy jsou zachovány ve vrcholových polohách. Území má hustou síť toků, množství pramenů, přechodných rašelinišť a slatinných luk s chráněnými a ohroženými druhy rostlin.
Zvláštností oblasti je výskyt povrchového výronu ropy v Korni a pískovcových koulí, známych především z území Přírodní rezervace Klokočovské skálie.

Odkazy:

Základní údaje o CHKO Kysuce
 Vyhlášení CHKO Kysuce 23. května 1984 v znění zákona NR SR č. 287/1994 Sb.
 Rozloha 65 462 ha
 Nadmořská výška nejvyšší 1236 m n.m. (Velká Rača)
 Územní vymezení okresy Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Púchov, Žilina

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz