Mapa

Přírodní park Slezské Beskydy

Přírodní park Slezské Beskydy (Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego) byl založen ustanovením č. 10/98 bielského vojvody ze dne 16.6.1998 na ploše 38 620 ha za účelem ochrany a propagace přírodních, krajinných a kulturních hodnot Slezských Beskyd v podmínkách hospodaření ve shodě se zásadami ekologického rozvoje.
Zaujímá oblast dvou horských pásem - Czantorie (995 m n.m.) a Baraní hory (1 220 m n. m.). Na svazích Baraní hory se nachází zdrojová oblast řeky Wisla, pramení zde její zdrojnice Bílá i Černá Wiselka.

Nejcennější části přírody Slezských Beskyd jsou chráněny prostřednictvím rezervací přírody: Barania Góra, Czantoria, Dolina Łańskiego Potoku, Jaworzyna, Kuźnie, Stok Szyndzielni, Wisła.  

Lesy přírodního parku Slezské Beskydy jsou z velké části pozměněné činností člověka. Těžba dřeva a následná preference smrku v lesním hospodářství vyústila v úplný zánik původních lesů v nižších oblastech regionu s zmenšením plochy přirozených bukových porostů ve vyšších polohách. Větší plochy naopak zaujímají jedlovo-smrkových a smrkových lesů.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz