Mapa

Lidová architekura

České území

Beskydy jsou unikátní tradiční lidovou architekturou dřevěných staveb. Do dnešní doby se zachovala řada stavení a usedlostí, dřevěných kostelů. Všechny podoby i vývoj výjimečné horalské architektury v Beskydech lze shlédnou ve Valašském muzeu v přírodě, světoznámém skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Kromě toho je po celém území Beskyd dochováno mnoho unikátních staveb, například soubor historických dřevěných stavení na Pustevnách, roubené domy a usedlosti a především dřevěné kostely, které jsou k vidění v řadě horských a podhorských obcí v Beskydech.

Těšínské Beskydy

Dřevěný kostel Cyrila a Metoděje na Hrčavě
V nejvýchodnější části české republiky se nachází nejmladší z dřevěných kostelů na Severní Moravě a ve Slezsku, rázovitý dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje. Leží poblíž trojmezí tří státu -  České republiky, Slovenska a Polska v obci Hrčava. Byl postaven v roce 1936, má bohatě vyřezávanou křtitelnici od místního řezbáře Ondřeje Zogaty. Dnes je filiálním kostelem římskokatolického farního úřadu v Jablunkově.

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici
Kostel pochází z roku 1897, byl postaven v neoromantickém slohu na místě původního zchátralého kostela z druhé poloviny šestnáctého století. Kostel má romantický ráz a patří k nejmalebnějším kostelům na celé Severní Moravě a ve Slezsku. 

Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Nýdku
Kostel se nachází v sousední obci Bystřice - Nýdku, s předchozím kostelem jsou od sebe vzdáleny pouhé 4 kilometry. Tento roubený gotický kostel z roku 1576 je nejstarší dochovanou stavbou v obci. V kostele se konají české i polské mše.
Vedle toho je v obci i řada roubených staveb z konce 18. století, z nichž některé jsou kulturními památkami.

Dřevěný kostel Božího těla v Třinci-Gutách
Jeden z nejstarších dřevěných kostelů na Těšínsku, od svého vzniku v 16. století zůstal v téměř nezměněné podobě.

Roubené domy a usedlosti v Bukovci
Celkem 6 kulturních památek - dřevěné domy, usedlosti a stodoly z 19. století.

Usedlosti těšínského typu v Komorní Lhotce
Pět kulturních památek, chalup a usedlostí dokládajících původní zástavbu. Nacházejí se zde objekty již z roku 1724, většina pak z první poloviny 19. století.

Amfiteátr Městský les v Jablunkově
www.jablunkovsko.cz
Amfiteátr se nachází v Městském lese na břehu řeky Olše v blízkosti centra Jablunkova. Kolem zastřešeného jeviště je postavena řada srubů. Areál je volně přístupný, pořádají se zde tradiční společenské a kulturní akce, nejvýznamnější jsou každoroční srpnové národopisné slavnosti polské národnostní menšiny Gorolski Świeto.

Amfiteátr Matice Slezské v Dolní Lomné
www.pomezi.wz.cz
Přírodní amfiteátr tvořící spolu s roubenými chalupami areál Matice Slezské. Areál je volně přístupný, pořádají se zde každý rok v září  Národopisné slavnosti Slezské dny.

Beskydy

Dřevěný kostel sv. Bedřicha  v Bílé
Kostel byl postaven v roce 1874 podle plánu stavitele Antonína Kybasty. Je napodobeninou skandinávských dřevěných kostelů. Vysoká a štíhlá věž připomíná severskou architekturu.V interiétu galerie se třemi arkádami, kterou nese 14 bohatě vyřezávaných sloupů.
Dřevěný kostel sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem
Jeden ze šesti kostelíků postavených v Podkarpatské Rusi a převezených do předválečné ČSR.
Až do konce dvacátých let 20. století stál dnešní kunčický kostel v obci Hliňance a byl zasvěcen sv. Archandělu Michaelu. V poměrně zchátralém stavu jej zakoupil ředitel Báňské a hutní společnosti v Ostravě Ing. Šebela a nechal jej převézt do svého sídla v dnešních Kunčicích pod Ondřejníkem. Původně pravoslavný kostel z přelomu 17. a 18. století tak byl opraven a přesvěcen v r. 1931 do dnešní podoby.

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlišti
Kostel zasvěcený Všem svatým z roku 1638 se nachází uprostřed jedné z historicky nejstarších obcí na území Těšínského Slezska. Území bylo od druhé poloviny 16. století v držení šlechtických rodů sídlících na frýdeckém zámku.
Kostel s parkánem a dvěmi pískovcovými sochami je národní kulturní památkou.
Okolo lodě kostela se nachází starý hřbitov s řadou dnes již historicky hodnotných litinových náhrobků. Hřbitov je ohraničený dřevěným parkánovým plotem.

Kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé
Kostel na vrcholu hory Prašivá z roku 1640 je na území obce Vyšní Lhoty. Poutní kostel opředený pověstmi nechal postavit majitel frýdeckého panství, hrabě Jiří z Oppersdorfu. V blízkosti kostelíku se nachází horská chata Klubu českých turistů s rozhlednou z přelomu 19. a 20. století.

Beskydy-Valašsko

Pustevny
www.pustevny.cz
Horské sedlo Pustevny je jedno z nejvýznamnějších horských středisek v Beskydech. Nachází se v Radhošťské hornatině mezi Radhoštěm (4 km od vrcholu) a Tanečnicí v katastru obcí Trojanovice a Prostřední Bečvy. Název je odvozen od poustevníků, kteří zde v jeskyních žili v 18. a 19. stol.
Nachází se zde několik z hlediska architektury několik unikátních dřevěných staveb. V r. 1891 zde členové turistického spolku Pohorské jednoty Radhošť nechali vystavět první útulnu Pustevna. Následovala Šumná - 1894, Maměnka a Libušín - do r. 1898, Tanečnice - 1926.
Chaty Libušín a Maměnka jsou vystaveny podle návrhu arch. Dušana Jurkoviče, který navrhl dřevěné srubové stavby v secesním slohu s bohatým stylizovaným dekorem. Dbal při tom, aby budily dojem slovanské lidové architektury. Jídelnu v Libušíně zdobí kartony podle návrhů Mikoláše Alše: Portáš, Zbojníci Ondráš a Juráš (malíř Karel Štapfer).

Na Pustevnách se nachází i stará valašská zvonička a vyhlídkový altán Cyrilka z roku 1893 na skalách zvaných Podstupně. V době 2.světové války 2.slovenská partyzánská brigáda M. R. Štefánika zabránila ustupujícím německým vojákům zničit stavby na Pustevnách.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
Nedaleko Pusteven na vrcholu Radhoště stojí kaple z roku 1898 a sousoší Cyrila a Metoděje z roku 1905. Poblíž se nachází horský hotel Radegast.
Kaple sv. Cyrila a Metoděje dostavěná roku 1898 je dominanta dotvářející siluetu Radhoště. Spolu s nedalekou sochou pohanského boha Radegasta dnes symbolizuje náboženský vývoj smýšlení tohoto kraje. Kaple měla zpočátku podobu kamenné stavby s bílou omítkou a kupolí v byzantském slohu. Dřevěná zvonice se šindelovou střechou k ní byla přistavěna až v roce 1924 při celkové opravě.

Polské území

Cieszyn - Zamarski
Dřevěný kostel sv. Rocha je nejstarší památkou dřevěné sakrální architektury na Těšínském Slezsku. Byl postaven v roce 1731 ve srubové konstrukci s kamennou podezdívkou. Uvnitř kostela jsou dva barokní oltáře (z let 1730-1740), obraz sv. Rocha, pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého nebo obraz sv. Josefa z 18. století.

Ustroń - Nierodzim
V části města Ustroń zvané Nierodzim stojí jedna z nejkrásnějších památek sakrální architektury Těšínského Slezska. Byl vystaven roku 1769, věž kostela byla dobudována až v roce 1938. Uvnitř kostela se nachází pozdně barokní oltář z konce 18. století s obrazem sv. Anny samotřetí nebo rytina s vyobrazením tří ctností: víry, lásky a naděje.

Wisla - Zameczek
Dřevěný kostel Boží ochrany nacházející se na území města Wisla v části Nová Osada, byl vybudovaný v letech 1905-1907. Uvnitř kostela je umístěná malba zobrazující setkání Ježíše a Jana Křtitele nebo obraz se scénou ukřižování Ježíše Krista na Golgotě.

Istebna - Kubalonka
Dřevěný kostel Povýšení svatého Kříže srubové konstrukce byl vybudován roku 1779. V letech 1957-58 sem byl přenesen z obce Pryszowice u města Rybnik. Vevnitř kostela jsou umístěny obrazy a dřevorytiny s náboženskou tématikou. Například socha svatého Jana Nepomuckého nebo obraz "Umučení Krista".

Kaple rodiny Konarzewských v Istebné - Buczniku
Kaple zasvěcená Matce Boží Královně polské byla postavena v roce 1923 malířem Ludvíkem Konarzewským jako vyjádření radosti ze šťastného návratu umělce do vlasti. V kapli je umístěn autorem vyřazávaný oltář ve formě trilogie z historie Těšínského Slezska. Vedle toho je v kostele mnoho dalších řezbářských děl autora i jeho syna Ludvíka.

Istebna-Mlaskawka
Dřevěný kostel svatého Josefa byl vybudován podle projektu ing. Wróblewského v roce 1948 v obci Jaworzynka, odkud byl roku 1996 přenesen do Istebné. V Jaworzynce po dlouhá léta plnil funkci farního kostela. Uvnitř kostela, jehož výzdoba je v tradičním dřevěném stylu, si zasluhuje pozornost obraz svatého Josefa s dítětem.

Slovenské území

Dlhá nad Kysucou
V katastru obce se nachází mnoho dřevěnic a původních staveb.

Zrubový roľnícky dom v Rakové
Objekt je na portálu datovaný z roku 1863. Je individuálně upravenou variantou rozšířenou v Kysucké dolině. Dům je postavený v údolní řetězové zástavbě na plochém místě, situovaný čelem na jih a zadní stranou k silnici. K srubové časti je přistavěná zděná čast - maštal.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz