Mapa

Muzea

České území

Polské území

Slovenské území

České území

Nový Jičín - Okresní vlastivědné muzeum v Žerotínském zámku
www.muzeum.novy-jicin.cz
Zámek z konce 14. století se stal po roce 1945 stal sídlem Muzea Novojičínska.

Štramberk - Muzeum Novojičínska
www.muzeum.novy-jicin.cz
Městský řadový dům se štítovou orientací směrem do náměstí byl postaven na počátku 19. století při silném vlivu barokní architektury. Stálá expozice zobrazuje dějiny prehistorie, geologie, paleontologie, botaniky, historie a etnografie města Štramberka.

Štramberk - Muzeum Zdeňka Buriana
zdenekburian.cz
Zdeněk Burian, akademický malíř a světově známý ilustrátor, se narodil v roce 1905 v Kopřivnici, po přestěhování do Štramberku se začal zajímat o paleontologii a pravěký způsopb života, což ho inspirovalo k jeho budoucí tvorbě. Burian vytvořil více než deset tisíc ilustrací knih a jeho jméno je spojeno neodmysliteně s dobrodružnou literaturou.

Příbor - Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
www.muzeum.novy-jicin.cz
Muzeum bylo založeno v roce 1912 z iniciativy Muzejní a průmyslové jednoty v Příboře, která v roce 1911 získala sbírky z II. krajinské výstavy severovýchodní Moravy. Již v dubnu roku 1913 byly sbírky otevřeny pro veřejnost v budově bývalé radnice. Od roku 1964 se muzeum stalo pobočkou tehdejšího Vlastivědného ústavu, dnes Muzea Novojičínska. V současné době muzeum svým návštěvníkům nabízí expozici historie města Příbora, pamětní síň příborského rodáka Sigmunda Freuda a dva výstavní sály.

Kopřivnice - Technické muzeum Tatra
www.tatramuseum.cz
Expozice technického muzea je zaměřena na téměř stopadesátiletou historii automobilky Tatra, od doby, kdy byl vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku Präsident. Njevětším lákadlem pro mnohé návštěvníky je mnoho osobních, sportovních, nákladních a jiných automobilů značky Tatra, podvozky, motory, sportovní letoun a plno jiných zajímavostí. Největší chloubou celé výstavy je automobil Präsident vyrobený roku 1897.  Vstup do Technického muzea je ozdoben expresním motorovým vagonem "Slovenskou strelou" z období železniční výroby. Detailním průvodcem celé expozice je 7 audiovizuálních boxů rozmístěných v jednotlivých sekcích expozice. Druhou částí výstavy je od roku 1998 také expozice olympijských vítězů Emila a Dany Zátopkových.

Kopřivnice - Muzeum Fojtství
www.tatramuseum.cz
V budově Muzea Fojtství se narodil zakladatel automobilky TATRA Ignác Šustala, který v areálu fojtství postavil roku 1850 první bryčku a položil tak základní kámen továrně na výrobu kočárů, později automobilů. Expozice ukazuje počátky budoucí továrny TATRA a představuje jejího zakladatele. Další část výstavy je věnována etnografii a archeologickým nálezům, z nichž nejzajímavější je bronzový poklad z pol. 8. stol. př. n. l. a figurka ze slonoviny tzv. Šostýnská Venuše z počátku 14. století nalezená na hradě Šostýně. Ve stodole v areálu Fojtství lze shlédnout i některé z prvních kočárů a bryček.

Kopřivnice - Šustalova vila
www.tatramuseum.cz
Vila pochází z roku 1890, kdy byla vybudována ve francouzském stylu. Ve vile bylo zřízeno v roce 1947 nejdříve Lašské a později v roce 1954 Technické muzeum. Po nutné rekonstrukci se vila v roce 2005 otevřela jako muzeum. Její expozice je věnována především malíři a ilustrátorovi Zdeňku Burianovi, kopřivnické majolice, která se v Kopřivnici od roku 1812 vyráběla téměř 150 let a kopřivnickým rodákům. Druhé patro slouží jako výtvarné centrum (galerie, ateliér).

Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Muzeum v přírodě
www.vmp.cz
Unikátní živé muzeum bylo založeno v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými a řadí se tak mezi nejstarší muzea své doby v Evropě. Snaží se stále oživovat zapomenuté tradiční techniky, lidové umění a obyčeje, společenský život, obchod i zábavy našich předků, snaží se zachytit zemědělství, živé hospodářství a lidové řemeslo. Po celý rok se konají v muzeu pořady tradičního folklóru. K největším akcím tohoto druhu patří Rožnovské slavnosti a Valašský jarmark.

Muzeum se skládá z několika částí:
  • Dřevěné městečko - nejstarší areál Valašského muzea v přírodě. Od roku 1925, kdy bylo poprvé otevřeno pro veřejnost, sem byly postupně přeneseny a znovu postaveny domy z rožnovského náměstí.
  • Mlýnská dolina - nejmladší areál Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou. Provoz zahajuje slavnostní program s ukázkami řemesel, v červnu se tu konají kovářská setkání, v srpnu rybářský den.
  • Valašská dědina - nejrozsáhlejší areál Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem ovcí.

Čeladná - Muzeum a památník Josefa Kaluse
Muzeum je věnováno básníku J. Kalusovi (1885-1934), který v obci učil a psal a nachází se v budově bývalé jednotřídní školy. V r. 1993 byla otevřena v rekonstruovaném půdním prostoru stálá vlastivědná expozice "Údolím Čeladné". Poprvé zde byla použita metoda společné prezentace přírodovědných a společenskovědních sbírek. Stálá expozice je věnována historii obci a pozornost je věnována také partyzánskému odboji na sklonku 2. světové války.

Frýdek - Místek - Muzeum Beskyd
web.telecom.cz
Muzeum má sídlo v prostorách zámku ve Frýdku. Stálá expozice poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historicko-etnografická část prezentuje nyní na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železářství a další. Řada originálních přístrojů, hracích skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a využití volného času od poloviny 19. století. Přírodovědná část expozice zobrazuje typické biotopy Podbeskydské pahorkatiny a Moravskoslezských Beskyd, je zde k vidění 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářových položek. K nejcennějším exponátům patří zkamenělina druhohorní cykasové rostliny benetitového typu a dva dermoplastické preparáty savců - losa evropského a medvěda hnědého. další expozice je věnovaná historii města Frýdku-Místku. Přibližuje vznik a vývoj historického území obou měst. Stálá expozice je věnovaná také životu a dílu frýdeckého rodáka Óndry Łysohorského, který byl a je světově uznávaným básníkem a překladatelem. je možné projít zámecký okruh, což je prohlídková trasa po frýdeckém zímku.

Chlebovice - Muzeum včelařství
Chlebovice u Frýdku - Místku se mohou pochlubit muzeem v objektu, jenž byl postaven kolem toku 1750 a za krásnými dveřmi s klikou ve tvaru kohouta se nachází klenutá síň s původní valounovou dlažbou. Dnes je objekt památkově chráněný a jsou zde dobové doklady o včelařství a obci. Nezbytnou pomůckou pro včelaře je dýmka, kterou v Chlebovicích najdete hned několik, přičemž nejstarší pochází ze Slezska a má 150 let. Další část muzea je věnována včelařsky významným rostlinám a živočichům, kteří včelám škodí. Mezi exponáty jsou například plakáty propagující med, včelí produkty, nářadí a pomůcky pro včelaře, medaile, odznaky a známky s včelařskou tématikou. Významným kouskem je i dekret Marie Terezie o včelařství. Součástí muzea jsou venku umístěny prázdné úly různých tvarů. Otevírací doba: nepravidelná, je nutná domluva předem.

Český Těšín - Muzeum Těšínska
www.muzeumct.cz
Muzeum Těšínska v Českém Těšíně navazuje na muzejní tradici, která sahá až do roku 1802, kdy bylo v Těšíně, ještě nerozděleném městě státní hranicí, otevřeno nejstarší muzeum na Moravě a ve Slezsku. Dnes je jedním ze čtyř krajských muzeí v Moravskoslezském kraji. Věnuje se bohaté historii, přírodovědě a vlastivědě české části Těšínského Slezska. Jeho nástupci a pokračovateli jsou dnes Muzeum Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) a Těšínská knižnice (Książnica Cieszyńska) v polském Těšíně (Cieszyn). Muzeum Těšínska se sídlem v Českém Těšíně má 12 poboček a výstavních síní, tzn. působí v celém regionu českého Těšínského Slezska. Jeho součástí je také regionální informační centrum Těšínska a studijní knihovna Silesia.

Třinec - Muzeum Třineckých železáren a města Třinec
Muzeum je zaměřené na historii města a vývoj Třineckých železáren. Stálá expozice zobrazuje první zmínky o Třinci, založení železáren, uměleckou a užitkovou litinu, dělnické kolonie, Báňskou a hutni společnost, výrobu oceli, povýšení Třince na město, privatizaci železáren, Moravii Steel. Krátkodobé výstavy představují mimo jiné také tvorbu umělců, kteří jsou nějakým způsobem spjati s městem Třinec či regionem. V muzeu se nachází Galerie Na schodech.

Jablunkov - Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově
www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově byla veřejnosti zpřístupněna dne 30. 6. 2001. Touto pobočkou Muzeum Těšínska navazuje na muzejní tradice, které v Jablunkově sahají do poloviny 19. století. V současné době je zde instalována stálá expozice "Z minulosti Jablunkova a okolí" a proměnné výstavy. Stálá expozice je rozdělena do několika celků, které seznamují s historií města, kulturními památkami a společností města, hospodářskými poměry oblasti. Dále jsou zde k vidění předměty z lidového prostředí - vybavení interiéru, řemeslnické nářadí a výrobky místních kovářů, tkalců, hrnčířů, tesařů a truhlářů. Za pozornost stojí ukázka jablunkovského a horalského kroje.

Polské území

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
Muzeum tisku v Cieszynie  bylo založeno v roce 1996, ale historie tisku na Těšínském Slezsku sahá až do roku 1806. Muzeum se může chlubit nejlépe zachovanými  a nejbohatšími sbírkami tohoto řemesla v kraji. Prohlídky jsou s průvodcem a během ní se návštěvník seznámí s historii tisku na Těšínském Slezsku a bude svědkem vzniku tisku archaickým způsobem.

Muzeum Techniki i Włókiennictwa Oddział
www.muzeum.bielsko.pl
Muzeum funguje od roku 1979 a hlavní cílem bylo uchování tradičního vlnařského průmyslu. Dále muzeum shromažďuje exponáty ze strojírenského a oděvního, průmyslu, Další expozice jsou věnovány požární technice a městským vodovodům a dobrovolnému hasičskému sboru.

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego
V roce 1986 vzniklo Muzeum Hutnictví a Kovářství v historické budově ředitelství železáren "Klemens" . V muzeu je výstava historie hutnictví a kovářství v Ustroni, etnografická výstava, výstava lidových hraček a skanzen kovářství a hospodářského nářadí. Za dobu fungování muzea se zde uskutečnilo přes 300 kulturních akcí.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Je nejstarší na území Polska a taky jedno z nejstarších ve střední Evropě. Muzeum se nachází v historické budově z roku 1794, v bývalém sídle Larischů. Bylo založeno   v roce 1802  Leopoldem Janem Szersznikem, významným obyvatelem v historii města.
V muzeu se nachází oddělení archeologie, etnografie, historie, umění. Jsou zde vystaveny i dobové fotografie, technické přístroje a taky unikátní řezba "Těšínské Madony" z 14. stol.
Muzeum má pobočky v Górkach Wielkich, Skoczowie i Wiśle.

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego
Muzeum se nachází v historické budově  někdejší krčmy z roku 1794. Bylo otevřeno v 1964 roce díky iniciativě místního učitele Andrzeja Podżorskiego. Cílem muzea je ukázat všem tradiční život na Těšínském Slezsku. Expozice ukazují regionální umění, oblečení, keramiku, dobové fotografie, historii, folklor. Vždy v únoru se zde odehrávají koncerty Muzikantů z Wisły.

Slovenské území

Kysucké múzeum v Čadci
www.kysuckemuzeum.sk
Kysucké muzeum v Čadci je regionální kulturní zařízení se zaměřením na shromažďování, ochranu, vědecké a odborné zpracování a zpřístupnění hmotných dokladů se zaměřením na muzejní dokumentaci vývoje přírody a společnosti, vědy a techniky, kultury a umění na území Kysuc, od počátků osídlení až po současnost. Muzeum bylo založeno v roce 1972 jako okresní, přičemž od roku 1974 nese název Kysucké muzeum. V letech 1973 - 1975 realizovalo výzkumy lidového stavitelství v Kysucích, v období proběhl 1974 - 1981 výzkum v záplavových obcích Riečnica a Harvelka, kdy se uskutečnil i sběr a nákupy předmětů přímo v terénu, čímž se vytvořil základní sbírkový fond muzea. Nejpočetnější sbírky muzea pocházejí z okolí Kysuckého Nového Mesta.
Sídlem Kysuckého muzea je budova na Moyzesově ulici v Čadci.

Expozicemi muzea jsou:
  • Muzeum kysuckej dediny, národopisná expozice v přírodě v Nové Bystrici - Vychylovce
  • Historická lesní úvraťová železnice v Nové Bystrici - Vychylovce
  • Dějiny Kysuc, expozice instalovaná v renesančním kostele v Radoli, prezentující vývoj Kysuc od prvních stop osídlení až do poloviny 19. století. Měšťanské bydlení v Kysucích - nábytek a bytové doplňky v prostorách kostela v Radoli.

Múzeum Kysuckej dediny
www.kysuckemuzeum.sk
Muzeum Kysuckej dediny v Nové Bystrici - Vychylovce v údolí Chmúra je stálou expozicí v přírodě, která je jednou z nejrozsáhlejších na Slovensku. Muzeum v přírodě na ploše 40 ha dokumentuje a přibližuje způsob života a kultury kysuckého lidu v období 2. poloviny 19. a začátkem 20. století. Muzeum je součastí Kysuckého muzea v Čadci. Skanzen se buduje od roku 1974 a jeho expozice byla zpřístupněná roku 1981. Její základ tvoří 22 objektů - obytných, hospodářskych, cirkevních a společenských staveb přenesených do areálu muzea z obcí východních Kysucí, zejména ze zaplaveného  území vodárenské nádrže Nová Bystrica (bývalé obce Riečnica a Harvelka). Kromě rolnickych usedlostí tu najdeme i kapli ze Zborova nad Kysucou, hospodu z Korne, obytný dům z Oščadnice, mlýn a pilu z Klubiny. Na původním místě jsou v areálu obnovené i sezónní pastýřská sídla - cholvarky. Interiéry i exteriéry staveb jsou doplněny tradičním mobiliářem.
Součástí Muzea Kysucké dediny v Nové Bystrici - Vychylovce je i úzkorozchodná lesní úvraťová železnice.

Kaštieĺ Oščadnica - Čadca
www.kysuckagaleria.sk
Kaštieľ v Oščadnici pochází z první poloviny 19. století a je v něm umístěná expozice představující výtvarné umění Kysuc. V okolí se nachází přírodní park.
Je zde instalována i miniexpozice slovenské autorské hračky, zpřístupněná v roce 1994. Podnětem pro její vznik byla výstava Hry a hračky z roku 1992, vystavená díla se staly základem stálé expozice, která byla doplněná dalšími nakoupenými předměty a dary. Kaštieľ i expozici spravuje Kysucká galéria Čadca.

Památník Rudolfa Jašíka Turzovka
Památník Rudolfa Jašíka přibližuje život tohoto významného spisovatele - turzovského rodáka, který se narodil 2. prosince 1919. Jeho díla zobrazují pravdivě to, co sám ve svém krátkém životě zažil. Literárně začal pracovat v roce 1940 a přes básně a povídky přešel až k románům, jako je např. "Na brehu priezračnej rieky", "Mrtvi nespievajú", "Čierne a biele kruhy" aj.
Rudolf Jašík zemřel náhle 30. června 1960 v Bratislavě a pochovaný je v Partizánském.
Památník je v současné podobě od jeho znovuotevření v roce 1988. Od roku 1979 se zde každoročně sa koná soutěž "Jašíkove Kysuce", která je už dnes jednou z největších literárních soutěží mladých prozaiků na Slovensku.

Památník Jána Palárika v Rakové
Památník Jána Palárika v obci Raková je věnován významnému rodákovi a její zaměření vystihuje název "JÁN PALÁRIK - ŽIVOT A DIELO".
Ján Palárik se narodil v chudé učitelské rodině 27.dubna 1822 a zemřel 7.prosince 1870 v Majcichově, kde je pochovaný a má rovněž vlastní památník.
Ján Palárik byl nejen slovenský národní buditel a katolický kněz, ale i dramatik a autor několika slovenských učebnic. Mezi jeho najznámější dramatické díla patří například DROTÁR nebo DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz