Mapa

Technické památky

České území
Polské území
Slovenské území

České území 

Technické muzeum Tatra v Kopřivinici
www.tatramuseum.cz
Původní muzeum bylo otevřeno v roce 1947 u příležitosti 50 let výroby automobilů. Provoz nového muzea byl zahájen v říjnu 1997. Reprezentativní prostory byly zprovozněny v roce 1997 a laické i odborné veřejnosti se naskýtá fascinující odraz epoch, ve kterých se pomocí průkopnických metod podařilo dosáhnout kopřivnické automobilce až na vrcholy technického vývoje motorových vozidel.
Vystavené automobily samotné, ale i jejich součásti (včetně unikátních vzduchem chlazených motorů) umožňují vnímat dobově nekonvenční myšlenky. Expozici doplňuje 7 audiovizuálních boxů, které poskytují vyčerpávající dodatkové informace ve formě videosekvencí, vystavené modely, designérské návrhy automobilů, trofeje s mnoha sportovních klání a fotografie, připomínající další z mnoha výrobků,které se nepodařilo zachovat do dnešní doby. Výčet exponátů uzavírá největší z nich, reprezentant tatrovácké železniční výroby, rychlíkový motorový vagón, známý také pod názvem "Slovenská strela". Celková rozloha muzea vč. renovačních dílen činí 4.921 m2. Původní muzeum bylo otevřeno v roce 1947 u příležitosti 50 let výroby automobilů. Provoz nového muzea byl zahájen v říjnu 1997. Reprezentativní prostory byly zprovozněny v roce 1997 a laické i odborné veřejnosti se naskýtá fascinující odraz epoch, ve kterých se pomocí průkopnických metod podařilo dosáhnout kopřivnické automobilce až na vrcholy technického vývoje motorových vozidel. Vystavené automobily samotné, ale i jejich součásti (včetně unikátních vzduchem chlazených motorů) umožňují vnímat dobově nekonvenční myšlenky. Expozici doplňuje 7 audiovizuálních boxů, které poskytují vyčerpávající dodatkové informace ve formě videosekvencí, vystavené modely, designérské návrhy automobilů, trofeje s mnoha sportovních klání a fotografie, připomínající další z mnoha výrobků,které se nepodařilo zachovat do dnešní doby. Výčet exponátů uzavírá největší z nich, reprezentant tatrovácké železniční výroby, rychlíkový motorový vagón, známý také pod názvem "Slovenská strela". Celková rozloha muzea vč. renovačních dílen činí 4921 m.


Muzeum Fojtství v Kopřivnici
www.tatramuseum.cz
V roce 1822 se zde narodil Ignác Šustala, který zahájil v roce 1850 první řemeslnou výrobu bryček a kočárů, čímž položil základy výroby automobilů značky Tatra. Budova Muzea Fojtsví s č.p. 1 je nejstarší dochovanou stavbou v Kopřivnici. Přesné datum postavení budovy není známo. Staré fojtství, které stálo na místě dnešního, se poprvé připomíná roku 1576. V roce 1789 byla původní dřevěná stavba zbourána a Jakubem Šustalou vystavěno fojtství zděné. Je zde možné shlédnout expozice kočárů a bryček, archeologických artefaktů nalezených v ruinách hradu (např. Šostýnská Venuše, staré mince či dochovaná torza středověkých zbraní), dále originálních keramických dlaždic s motivem dubového listu, jež zdobily podlahu hradního paláce.
Část expozice je věnována nejvýznamnějších kopřivnickým rodákům, např. zakladateli místního muzea Emilu Hanzelkovi.


Pohankový mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm
V mlýně na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm loupou pohanku již od roku 1861 mechanickým způsobem, při němž nejsou znehodnocovány vitamíny. Mlýn lze vidět v místní části Kopaná (směr Trojanovice).
Exkurze s možností ochutnávky pohankových výrobků je možná vždy po telefonické domluvě.


Vápenné pece ve Vendryni
www.vendryne.cz
Vznik vápenných pecí se datuje na začátek 19. století, kdy byl proveden zevrubný geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren. Na území obce Vendryně, nacházející se v Těšínských Beskydech blízko města Třinec, se těžila ruda nejprve pro huť v Ustroni v Polsku a později pro nově založenou huť v Třinci.  Do této doby spadá také těžba vápence, který se ve Vendryni těžil ve 3 lomech a byl vypalován ve 2 pecích, v místním nářečí zvaných "wopienky". Pro okolní uživatele byly v provozu i po r. 1895, kdy byla ukončena těžba železné rudy pro její malou vydatnost. Pece byly v době provozování opravovány velmi primitivním způsobem - jednak formou vyzdívání a jednak pro udržení stability ocelovými obinadly a výztužemi. Provoz pecí byl definitivně ukončen v r. 1965, v tomto období byla ukončena i těžba v přilehlých vápencových lomech. Pece však zůstaly na svém místě a za významného přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly obcí opraveny a konzervovány do dnešní podoby,aby tak sloužily jako památka i pro budoucí generace.


Polské území

Muzeum tisku v Cieszynie
Muzeum tisku v Cieszynie  bylo založeno v roce 1996, ale historie tisku na Těšínském Slezsku sahá až do roku 1806. Muzeum se může chlubit nejlépe zachovanými  a nejbohatšími sbírkami tohoto řemesla v kraji. Prohlídky jsou s průvodcem a během ní se návštěvník seznámí s historii tisku na Těšínském Slezsku a bude svědkem vzniku tisku archaickým způsobem.
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie


Muzeum techniky a vlnařství
www.muzeum.bielsko.pl
Muzeum funguje od roku 1979 a hlavní cílem bylo uchování tradičního vlnařského průmyslu. Dále muzeum shromažďuje exponáty ze strojírenského a oděvního, průmyslu, Další expozice jsou věnovány požární technice a městským vodovodům a dobrovolnému hasičskému sboru.
Muzeum Techniki i Włókiennictwa Oddział


Ustroňské muzeum Jana Jarockého
V roce 1986 vzniklo Muzeum Hutnictví a Kovářství v historické budově ředitelství železáren ?Klemens? .  V muzeu je výstava historie hutnictví a kovářství v Ustroni, etnografická výstava, výstava lidových hraček a skanzen kovářství a hospodářského nářadí. Za dobu fungování muzea se zde uskutečnilo přes 300 kulturních akcí.

Slovenské území

Historická lesní úvraťová železnice ? Vychylovka
www.kysuckemuzeum.sk
Neoddělitelnou součástí Muzea Kysucké dediny v Nové Bystrici - Vychylovce je úzkorozchodná lesní úvraťová železnice, která je v současnosti jedinou fungující historickou úvraťovou železnicí v Evropě a jednou z mála na světě. Kdysi vedla z Oščadnice až na Oravu. Na stavbě, která začala v roce 1915, se podíleli i italští vojenští zajatci. Dokončena byla v roce 1926 a původně dosahovala délky 110 km v horském terénu. Její obnovená část se používá pro přepravu návštěvníků skanzenu na trase dlouhé 3,6 km procházející přes areál Kysucké dediny, další část se obnovuje. Železnice podobného typu se nacházejí v jihoamerických Andách. V roce 1969 byla trať z ekonomických důvodů zrušená.

Muzeum je součástí Kysuckého muzea v Čadci

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz