Mapa

Vodopády

Bučací potok

Jeden z největších vodopádů české části Karpat lze vidět na Bučacím potoce v Moravskoslezských Beskydech. Potok je jedinečný svými kaskádami s vodopády se zachovalými zbytky suťových lesů a výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V roce 2004 zde byla vyhlášena Přírodní rezervace Bučací potok.

Bučací potok je levostranný přítok řeky Ostravice o celkové délce asi 1260 m. Pramení v centrální části Moravskoslezských Beskyd v sedle mezi Smrkem a Malým Smrkem (1173 m) v nadmořské výšce 1100 m a teče po příkrých severních svazích Smrku.
Vodopády se vyskytují nad lesní cestou v rozmezí nadmořských výšek 780 až 825 m. Jsou tvořeny dvěma velkými stupni 3,6 m a 6,4 m a kaskádou malých vodopádů. Celá kaskáda dosahuje výšky 44,5 m, za vodopád se považují dva nejvyšší stupně s výškou dohromady 10 m.

 

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz