Mapa

Města a obce

Šumava

Zaniklé obce okresů:

Českokrumlovsko
Dějiny Českokrumlovska jsou těsně spjaty především s rodem Rožmberků, kteří přebudovali původní hrad z 13. stol. nad Vltavou v honosné sídlo, vládnoucí celému kraji. Z jejich iniciativy byl také založen klášter Vyšší Brod, po celý středověk hospodářské, politické i kulturní centrum kraje. Proslulá je jeho knihovna s mnoha vzácnými starými rukopisy a tisky. Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho připomíná umělce, který zde, v rodišti své matky, několikrát pobýval. Krumlov se stal inspirací pro mnohé z jeho obrazů. Pašijové hry v Hořicích na Šumavě, které se v posledních letech těší zvýšenému zájmu veřejnosti, pokračují v tradici her.

Prachaticko
Město Prachatice, sevřené v údolí pod Libínem, leží na Zlaté stezce, která mu až do třicetileté války přinášela bohatství a prosperitu. Děkanský kostel sv. Jakuba Většího v Prachaticích je chráněn dosud velmi dobře zachovalým pásem městského opevnění. Zámeček Kratochvíle u Netolic koupil a pro svou manželku dal přestavět na renesanční sídlo Vilém z Rožmberka. Vimperský zámek, původně hrad ze 13. stol., je dominantou města. V jeho prostorách jsou umístěny expozice městského muzea.

Klatovsko
Město Klatovy je centrem převážně zemědělské oblasti. Dominantu v panoramatickém pohledu na město tvoří Černá věž, postavená v polovině 16. století. K turistickým zajímavostem patří krypty pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie a barokní lékárna. Klatovsko je mimo jiné zajímavé koncentrací velkých středověkých hradů. Rabí, situované nad levým břehem Otavy, je největším hradem v Čechách. Hrad Švihov je obehnaný vodním příkopem a původně měl mnohem větší rozlohou. Třetí z hradů, Velhartice, se pyšní mohutným kamenným mostem, který je evropským unikátem. Byl součástí obranného systému a spojoval obytný palác, tzv. Rajský dům, s věží zvanou Putna.

Domažlicko
Kdysi královské město Domažlice je střediskem Chodska, etnograficky velice zajímavého regionu. Pohled na severní stranu domažlického náměstí s typickou okrouhlou věží arciděkanského kostela. Průčelí domů na náměstí jsou přehlídkou různých stavebních slohů, nejčastěji baroka a empíru. Horšovský Týn je malebné městečko s pěkně zachovalým jádrem města a renesančním zámkem, ke kterému přiléhá rozlehlý park. Na Domažlicku se setkáme také s množstvím staveb lidové sakrální architektury, jako je např. kostel v Kařkově.

Bavorský les

Passau, 300 m, Pasov
www.passau.de
Město univerzit a nákupů na soutoku řek Dunaje, Inu a Ilzu patří k nejkrásnějším a také nejstarším městům Německa. Tato brána k sousednímu Rakousku byla osídlena již v mladší době kamenné. Po Keltech se na řekách na 400 let usadili Římané a využívali pasovskou vodní cestu pro obchod. Z názvu jejich pevnosti Batavis vzniklo jméno Passau (Pasov). Roku 739 byl Pasov prohlášen biskupským sídlem a stal se duchovním centrem na Dunaji. Po staletí bylo toto
město tří řek také překladištěm soli, "bílého zlata", které se dopravovalo pozemními cestami po "Zlatých stezkách" Bavorským lesem do Čech. Od roku 1217 do roku 1803 byl Pasov samostatným biskupským knížectvím, od r. 1803 patří k Bavorsku. Řeky podstatným způsobem ovlivňují romantický vzhled Pasova. Okružní plavba po třech řekách (přístaviště náměstí Rathausplatz) trvá 45 min. a zprostředkuje návštěvníkům nejkrásnější dojmy z barokní
části města s jejími četnými kostely. Procházka úzkými zasněnými uličkami starého města odhalí další jeho kulturní poklady - proslulé rokokové schodiště biskupské rezidence, barokní sály na radnici, mohutný chrám svatého Štěpána, vystavěný italskými mistry po požáru města v roce 1662, nebo hojně navštěvovaný poutní kostel Panny Marie
Pomocné vysoko nad řekou Inn. Po nezapomenutelném varhanním koncertu na největších chrámových varhanech světa (květen - říjen, ve všední den 12:00-12:30) lákají k návštěvě četné útulné hospůdky. Cesta od hlavního nádraží k chrámu trvá pěšky jenom asi 10 minut.

Okres Freyung-Grafenau
www.freyung.de
Freyung je okresní lázeňské město (povýšeno 1953) a hospodářské středisko okresu. Vzniklo z malé vsi na vymýceném místě nedaleko zámku Wolfstein. Názvem "die Freyung" bývalo označováno místo, na kterém byli osadníci osvobozeni od daní. Freyung patřilo k významným sídlům na Zlaté stezce. Pozoruhodný je zámek Wolfstein, jehož původ sahá do 12. století. Byl vystavěn na křemencové skále Pfahl. Sloužil pasovským knížatům-biskupům jako obranný hrad k ochraně severní hranice klášterního panství. Dnes je sídlem okresní galerie a Muzea lovu a rybářství. Dalšími klenoty města jsou novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie (1874-1877), starý poutní kostel sv. Anny v Kreuzbergu, vlastivědné muzeum "Winterberg" a tzv. "Schraml-Haus" (dějiny, podmalby na skle malířské školy v Raimundreutu, selská bytová kultura), ve kterém se nachází také vlastivědné muzeum Wolfsteinu.

Okres Regen
www.regen.de
Okresní město Regen (12 300 obyvatel) na řece Schwarzer Regen (Černá Řezná) se díky svému velkému obchodnímu středisku a specializovaným obchodům stalo oblíbeným městem nákupů. První písemná zmínka o Regenu pochází z roku 1148. Předpkládá se nicméně, že Regen byl založen již kolem roku 1070 z kláštera Rinchnach. Ve 13. století započalo oddělování od této rozsáhlé původní farnosti. Obci dala jméno řeka Regen (Řezná). V roce 1207 je připomínán
most přes Řeznou (Regenbrücke) jako důležité místo na hranici. Roku 1228 je sídlo zmiňováno již jako vesnice a roku 1254 označuje opat Hermann z Niederalteichu v soupisu daní obec Regen jako městys. Dobytčí trhy v Regenu byly známé daleko za hranicemi obce. Od roku 1932 se Regen smí nazývat městem. V roce 1960 dostal Regen vojenskou posádku a v roce 2005 byl městu se sídlem zemského úřadu přiznán statut klimatických lázní. Největším zaměstnavatelem jsou dnes optické závody firmy Rodenstock.

Mühlviertel

Mühlviertel sousedí na západě s Německem, na severu s ČR a na východě s Dolním Rakouskem. Mühlviertel má své jméno od řek Velký a Malý Mühl a Kamenný Mühl, které přes něj tečou. Mühlviertel zahrnuje 4 okresy: Perg, Freistadt, Rohrbach, Urfahr-Umgebung.
Okres Perg je se svou rozlohou 611,86 km2 nejmenší ze 4 politickým okresů Mühlviertlu. Žije zde přes 60 tisíc lidí. Leží na JV Mühlviertlu. Perg je rozdělen do 3 soudních obvodů (Mauthausen, Grein a Perg) a do 26 obcí. Mezi těmito 26 politickými obcemi jsou 2 města (Perg a Grein) a 16 tržních obcí, zbytek jsou místní obce. Okresním sídlem je Perg.
Okres Freistadt má 27 obcí: Freistadt, Bad zell, Grünbach, Gutau, Hagenberg, Hirschbach, Kaltenberg, Kefermarkt, Königswiesen, Lasberg, Leopoldschlag, Liebenau, Neumarkt im Mühlkreis, Pierbach, Pregarten, Rainbach um Mühlkreis, Sandl, Schönau, St. Leonhard, Sankt Oswald bei Freistadt, Tragwein, Unterweissenbach, Unterweiterschorf, Waldburg, Wartberg ob der Aist, Weitersfelden, Windhaag.
Okres Rohrbach je nejsevernější okres v Horním Rakousku. Sousedí na západě s Německem a na severu s ČR. Na východě sousedí s okresem Urfahr-Umgebung, na jihu s okresy Eferding, Grieskirchen a Schörding. Čtvrtina plochy patří  Mühlviertlu. Okres Rohrbach se dělí na 42 obcí, mezi nimi je 1 město.
Okres Urfahr-Umgebung je jedním z nejmenších okresů v Horním Rakousku, rozkládá se severně od Lince až po českou hranici a čtvrtka jeho plochy patří   do Mühlviertlu. Správním sídlem je Linz-Urfahr, severně od Dunaje ležící městská část Lince. Tudíž je okolí Urfahr-Umgebung jediným okresem Rakouska, který není pojmenován přímo po okresním resp. statutárním městě.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz