Mapa

Mühlviertel - města a obce

Ahorn, 820 m, Mühlviertel
www.ahorn.at
Obec Ahorn má sice dnes pouhých 552 obyvatel a přesto by rozhodně neměl chybět v žádném průvodci oblastí Mühlviertel. Acheologické nálezy z doby bronzové dokládají dávnou obchodní stezku. Místo zvané "Wolfsstelle" je kultovním místem z úsvitu dějin. Kolem r. 1200 bratři Ruga a Arnold von Piber místo vymýtili a osídlili a založili vesnici Piberschlag. Za zhlédnutí dnes stojí hlavně renovovaná zřícenina hradu Piberstein poblíž Helfenbergu, která vypráví legendu o založení hradu zmíněnými bratry v roce 1285. Schallenbergové, kteří hrad spravovali mezi roky 1428 a 1675, stavbu rozšířili. Z velkého hradu, vystavěného kolem žulové skály, zůstaly zachovány hradby a čtyři válcové věže. Můžeme si prohlédnout malý dvůr s krásnými loubími a arkádami i několik obytných místností a rytířský sál. (Od 2. července do 17. září je hrad otevřen pro návštěvníky každou neděli od 13 hodin.) Vyhledávanou tradicí se stal každoročně na hradě pořádaný festival "Kultursommer Piberstein" (od poloviny dubna téměř každý týden koncerty, výstavy, kabaret atd.).

Nádherný region kolem Ahornu je rájem pro turisty. K zastavení láká svérázný 700 let starý hostinec Zieglstadl.

Veřejné dopravní prostředky: autobus Post-Bus 265: Rohrbach-Helfenberg-Linz nebo Linz-Zwettl-Helfenberg.
Hraniční přechody z České republiky: Guglwald - Přední Výtoň, Afiesl-Helfenberg.

Aigen, 596 m, Oberes Mühlviertel
www.aigen-schlaegl.at
Pro svou polohu v širokém údolí řeky Große Mühl je obec Aigen (1929 obyv.) nazývána také "branou Šumavy". První písemná zmínka o obci, která se pod ochranou kláštera Schlägl vyvinula ve středisko obchodu s Čechami, pochází z roku 1314. Ve druhé polovině 20. století získával stále více na významu místní turistický ruch. Krásná poloha na úpatí Šumavy dělá z obce Aigen v zimě i v létě oblíbený cíl rekreantů. Proslulým místním rodákem je lyžař Christian Hoffmann, který tu projížděl své první lyžařské stopy.
Pozoruhodné je náměstí se starými měšťanskými domy, zdobenými fasádami z období gotiky a renesance. Parádním kouskem je tzv. Zehnerlhaus, původně radnice. Nádherný na pohled je novogotický farní kostel v Aigen, dlouhý 45 m a široký 24 m. Zvláštností ve venkovském kostele jsou oltáře z kararského mramoru.
Kulturní skupina KIKAS zde pravidelně sestavuje obsáhlý kulturní program s kabarety a koncerty.

Veřejné dopravní prostředky: dráha Mühlkreisbahn; spolkový autobus Bundesbus linka 2266 Linz-Rohrbach-Aigen;
Hraniční přechody z České republiky: osobní auta: Horní Planá - Schöneben nebo Přední Výtoň-Guglwald;
pěšky nebo na kole: Schwarzenberg, Klaffer, Schöneben, St. Oswald;
Hraniční přechody z Bavorska: osobní auta: přes Breitenberg-Klaffer, Neureichenau-Schwarzenberg nebo Wegscheid"Kollerschlag; (průkaz; jen členské státy EU)

Berg, 615 m, Mühlviertel
www.oberoesterreich.at/berg.rohrbach
Pozoruhodné území obce Berg (2738 obyvatel) obklopuje okresní město Rohrbach ze severu, východu a jihu. Geograficky patří Berg ke hřbetu Zwischenmühlrücken, který se svažuje od severu na jih.
Dnešní obcí Berg vedla obchodní stezka již kolem r. 1000. První písemná zmínka o obci (tenkrát Perg) pochází z roku 1231, kdy Henricus de Monte vystupuje jako svědek na jakési listině. Pergové nebo také "de monte" vybudovali na vrcholu kopce svůj rodový hrad. Po rodu Pergů následoval rod von Rödern. Hans von Rödern vybudoval na úbočí nový zámek a ro-dový hrad nechal zpustnout. Za selských válek byl zámek v roce 1626 vypálen. Když rod Rö-dern vymřel po meči (1744), došlo ke sporům o pozemky. Na počátku 20. století bylo vlastnictví rozděleno. K zámku náležející poplužní dvůr (Grimshof) přešel kolem r. 1820 do měšťanských rukou. Ze zámku zůstala zachována věž a části venkovních zdí s renesančním portálem.
Poutní kostel Marie Těšitelky (1645/1655) vděčí za svůj vznik majiteli zámku hraběti Wolfu Dietrichovi von Rödern. Koncem 30leté války (1645) slíbil, že dá zřídit na vrcholu kopce ko-stel, když jeho zámek zůstane ušetřen loupeživých vpádů švédského vojska. Když Švédové skutečně jen projeli kolem, byl na místě starého hradu na vrcholu vybudován kostel Marie Těšitelky. Při výběru jména kostela bylo použito tenkrát běžného "orákula" a jméno bylo ur-čeno losem. Množství děkovných obrázků za oltářem svědčí o oblibě kostela u poutníků.
Drážní muzeum Mühlkreisbahnmuseum v nádražní budově Rohrbach-Berg nám dovolí prožít dějiny tratě z Lince do Aigenu. Klenotem tohoto muzea je první zdejší parní lokomotiva Ai-gen, která byla v provozu od roku 1888. U dětí je obzvlášť oblíbené kolejové jízdní kolo a drezína.

Veřejné dopravní prostředky: dráha Mühlkreisbahn Linz-Urfahr-Haslach-Rohrbach-Berg; spolkové a poštovní autobusy Bundes- und Postbusse;
Hraniční přechody z České republiky: Schöneben, pak Ulrichsberg-Aigen-Rohrbach, nebo od hraničního přechodu Guglwald, Afiesl-Haslach-Rohrbach.

Haslach an der Mühl, Oberes Mühlviertel
www.haslach.at
Obec s 2570 obyvateli je obklopena lesnatou vrchovinou na soutoku řek Große a Steinerne Mühl. "Domácí horou" Haslachu je 752 m vysoká hora Tanzboden (Ekartsberg). Tuto oblast v blízkosti hranic dali z pověření arcibiskupa pasovského osídlit Rožmberkové. Zmínka o Haslachu se nachází v kronice Pasova k roku 1217. Privilegia jako právo trhu, solný řád a tkalcovský řád propůjčila městysu brzy značný význam.
Díky pěstování lnu došlo v Haslachu k rozkvětu domácího tkalcovství. V roce 1833 zřídila bohatá rodina Vonwillerových z Itálie v Haslachu moderní textilní továrnu. Rozvinul se čilý obchod s látkami lněnými, vlněnými a bavlněnými a později také s hedvábím a proslulým pi-kem na vesty. Vzácné látky dobyly nejen evropské trhy, nýbrž byly dodávány i do Persie, USA, Kanady a Jižní Ameriky. Komplex budov bývalé textilky - 8000 m2 na 8 úrovních, vestavěných do skály - je ještě dnes symbolem tohoto historického tkalcovského městysu. 14denní červencové sympozium s odbornými přednáškami, výstavami a rozsáhlou nabídkou kurzů ke všem textilním technikám připomíná dobu rozkvětu textilní kultury v Haslachu.
Průmyslová ruina byla přebudována na inovativní komunální centrum. Své sídlo v něm našly dva sály, Zemská hudební škola, klub mládeže Jugendtreff, technologické centrum Technolo-giezentrum-Donau-Böhmerwald s ústavem Body & Health Academy. Ve fázi výstavby se na-chází propojení muzeálních zážitkových světů s Mechanickým muzeem hudby, Textilní kultu-rou, Tkalcovským muzeem a prodejnou Verkaufsshop do jedné sítě. Dokončení je napláno-váno na rok 2009.
Pozoruhodnostmi obce jsou farní kostel sv. Mikuláše (nejvýznačnější pozdně gotická stavba v celé oblasti Oberes Mühlviertel), kaple Grubberg-Kapelle (1750/1852; vyhlídka) a části býva-lého opevnění s věžemi a bránou. Volně stojící kostelní věž původně ke kostelu nepatřila. By-la pevnostní věží, jak lze ještě dnes poznat z jejích mohutných, dva metry silných zdí. Až do roku 1906 měla uzavřený ochoz. Z jeho dnes otevřené galerie si mohou hosté vychutnat nádhernou vyhlídku na město s jeho pěkným horským panoramatem.
V městě funguje několik muzeí - Obchodní a kupecké muzeum Handels - und Kaufmannsmu-seum, Muzeum domoviny Heimatmuseum ve věži Alter Turm, Tkalcovské muzeum Webe-reimuseum, Muzeum mechanické hudby - Museum für mechanische Musik (nádherným ex-ponátem je orchestrion "Imhof & Mulke" ze Schwarzwaldu, ve kterém je zabudováno devět hudebních nástrojů), Muzeum lidového umění Museum für Volkskunst - také z Bavorského lesa a Čech (přes 100 jesliček), Školní muzeum Schulmuseum (kolem 1900) ve vsi Kasten asi 5 km od Haslachu, a také sbírka šicích strojů z let 1850 - 1950 Bügelt & Gnaht.
Všechny turistické tůry začínají v Haslachu na náměstí. Na názorně sestavených informačních panelech jsou uváděny místní zvláštnosti. Okružní stezka č. 80 "Weberland-Rundweg" je dlouhá 80 km. Vede podél řeky Steinerne Mühl na Helfenberg, ke hradu Piberstein a odtam-tud přes Ahorn, Afiesl und St. Stefan zase zpět. 12 km dlouhá stezka č. 77 "Tanzbodenweg" je oblíbená především kvůli svým krásným vyhlídkám na Mühlviertel; za krásných dnů jsou vidět i Alpy. Nejzajímavější částí 16 km dlouhé stezky č. 78 "Steilstufenweg" je Steilstufe - cesta podél spáditého úseku Schwarzenberského plavebního kanálu. Cesta spojuje obce Haslach, St. Oswald, Morau, Furtmühle a Gattergaßling. Ideální pro rodinné výlety je cesta č. 76 "Michlweg" (11,5 km). Bez podstatného stoupání spojuje malebnými lesními a lučními stezkami obce Stegmühle, Teufelmühle, Neudorf a Holzhäusln. Výletníky na této cestě do-provázejí řeky Große Mühl a Steinerne Mühl. Přírodní zážitková stezka č. 79 (4 km) vede ekologicky cennou oblastí, která byla r. 1987 vyhlášena "Chráněnou částí krajiny". Cesta je vhodná pro všechny věkové kategorie. Průběh cesty: Haslach-Welset Pühret - po levém břehu podél řeky Steinerne Mühl proti proudu - přejít most u Zaglmühle - po pravém břehu po proudu zpátky do Welset Pühret.

Veřejné dopravní prostředky: autobusové spojení Passau - Wegscheid - dále zatím žádné pokračování. Informace OÖ.Verkehrsverbund v Linci - hornorakouské Dopravní sdružení

Julbach, 580-750 m, Mühlviertel
www.julbach.at
Obec leží v horské části oblasti Mühlviertel asi 60 km od hlavního města spolkové země Horní Rakousko Lince (Linz) a asi 16,5 km od okresního města Rohrbachu. Oblastí probíhala odpradávna obchodní stezka od Dunaje do Čech, zvaná Schöfweg, jak potvrzuje nález kamenného mlatu. První písemná zmínka o Julbachu pochází z r. 1160. Region byl patrně osídlen z Bavorska. Obec pravděpodobně vznikla při prameni léčivé vody.
Tato půvabná venkovská krajina je eldorádem pro všechny, kdo hledají odpočinek. Turistika, cyklistika, jízda na koni, plavání v bazénu se solárním vytápěním (velká skluzavka), golf (Golfpark Böhmerwald s 27jamkovým hřištěm se zčásti rozkládá na území obce) a zimní sporty jsou sportovními trumfy Julbachu.
Obec Julbach je známá jako Merano oblasti Mühlviertel - nikde jinde v Mühlvietelu se nedaří tak dobře ovocným stromům a ořešákům.
Novorománský kostel sv. Anny s barokním vnitřním zařízením (1860 - 70), ukázkové ře-meslnické podniky jako např. dílna na výrobu zlatých čepců Hildy Steininger (Sagberg 12), park se sochami Skulpturenpark, památník učitele Franze Schenka a vlastivědné muzeum - to vše stojí za zhlédnutí. Oázou klidu je zahrada Poppgarten. Byla založena na konci 19. století vídeňským divadelním ředitelem Poppem, který ji dal osázet exotickými rostlinami. Cizokraj-né buky a javory jsou působivé ještě dnes.
Pro lidi s onemocněním dýchacích cest je tu včelařství Hüttner v Julbachu. Léčivé výpary propolisu z úlů přinášejí lidem úlevu od jejich potíží.

Veřejné dopravní prostředky: spolkový autobus linka 2266 Linz-Rohrbach-Aigen-Ulrichsberg;
Hraniční přechody z České republiky: osobní automobily: Horní Planá - Schöneben; pěšky nebo na kole přes Schwarzenberg, Klaffer nebo Schöneben;
Hraniční přechody z Bavorska: osobním autem přes Breitenberg - Bräuerau (Klaffer), Neureichenau - Schwarzenberg nebo Wegscheid - Kollerschlag.

Klaffer am Hochficht, 638 m
www.klaffer.at
Obec nedaleko Hochfichtu je rájem bylinek v Horním Rakousku. Voňavá bylinková zahrada o ploše 7800 m2 s více než 1000 různými léčivými bylinami se nachází hned vedle farního kostela. Je otevřena denně od května do října. Vyvrcholením roku je mše v polích vždy 15. srpna s následným svěcením bylin. Centrální místo zaujímá krásný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Mozaiková křížová cesta (16 zastavení) a podzemí kostela renovované r. 1955 jsou velmi pozoruhodné.
Klaffer se stal v letech 1994 a 2005 nositelem Ceny ochrany přírody spolkové země Horní Rakousko.
Koupání, surfování a rybaření v jezeře Urlsee (10 ha; kempink) a v řece Große Mühl, tkal-covna koberečků, šumavská jizba Heimatstube, Kolářské muzeum 1. Mühlviertler museum, jedinečné prázdninové dobrodružství "Nauč se učit - Lerne Lernen", hřiště "Mühl-fun-viertel" a mnoho dalšího dodává dnům dovolené v Klafferu napětí a zábavnost.

Veřejné dopravní prostředky od nádraží Pasov (Passau): až do Breitenbergu regionálním autobusem RBO Passau. Dále dosažitelné pouze osobním autem nebo taxíkem.

Kollerschlag, 725 m, Oberösterreich
www.kollerschlag.at
Městys leží při hranicích s Bavorskem, ve vzdálenosti pouhých 40 km od Pasova (Passau). V roce 1997 se dostal na čelní stránky novin díky tomu, že byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů - 859 jeho obyvatel se prezentovalo na skupinové fotografii. Cílem vlastně bylo shromáždit "pouhých" 777 obyvatel, neboť Kollerschlag v roce 1997 slavil 777. výročí svého založení.
Pozoruhodný je farní kostel sv. Josefa. Byl zřízen v letech 1787 - 1800 v pozdně barokním slohu. K cennému hlavnímu oltáři s obrazem "Smrt sv. Josefa" z roku 1746 se vztahuje zvláštní legenda - původně stál jako postranní oltář v klášterním kostele ve Schläglu a z na-řízení vrchnosti měl být přenesen do Kollerschlagu. Když se řeholníci zdráhali ho vydat, ves-ničané prostě vyrazili s žebřiňáky do Schläglu a oltář vlastnoručně rozebrali. Tuto "loupež ol-táře" Kollerschlag odčinil u příležitosti zemské výstavy 1992, když klášteru předal kopii ol-táře, vyrobenou domácími sochaři.
Zvláštním suvenýrem z Kollerschlagu je tzv. Kollaschläga Zega, bohatě zdobená taška z hru-bého plátna s uchy ze železa, vyráběná místními ženami.
Obyvatelé obcí Fuchsödt, Haselbach, Lamprechtswiesen a Schöffgattern pořádají jednou za několik let po Novém roce Rauhnachtssingen.
Originální je Kollerschlager Faschingshochzeit, slavená divadelní skupinou o masopustní ne-děli, která pravidelně přiláká četné návštěvníky. Občanská garda ve dnech před Velikonocemi hlídá Boží hrob a o Božím těle večer pořádá velké čepobití. Zlatým hřebem je každoroční slavnost Zeltfest v květnu.
Krásné přírodní památky jsou mohutné lípy na hřbitově, a také četné skalní útvary, obestřené pověstmi. Hora Hochstein (860 m) je lidově také nazývána Burgstall, Hradní stáj. A skutečně se při vykopávkách našly indicie, že tu kdysi mohlo být místo vymýcené Falkenštejny. V blízkosti se nachází restaurovaná vlčí jáma Wolfsgrube. Podle ústního podání tu prý byli do pastí lákáni vlci. U skály Drucker-Franzl-Stein se prý ukrýval loupežník Franz Niedl, popra-vený v roce 1754 v Pasově. Skála dostala své jméno podle toho, že se loupežník vždycky vyhnul (sich drücken) zaslouženému trestu. V jeskyni Pfaffenhaus se ukrývali katoličtí du-chovní před českými husity, kteří vpadli do země v 15. století.
U skály Teufelssitz, zvané taky Kámen se třemi obličeji - der Stein mit den drei Gesichtern - prý podle pověsti ďábel strašil lidi na cestě do kostela. Pod ním ležící samota byla proto naz-vána Schröck. Kolem ní a dále kolem skal Kühstein, Bründlstein, Hüllstein a Lochstein vede oblíbená turistická stezka Stoanaweg. Další turistické stezky jsou Schwärzersteig podél ra-kousko-české hranice a cesta Adalbert- Stifter-Weg z Wegscheidu přes Kollerschlag do Horní Plané.
Od r. 1995 udržují bavorská obec Wegscheid, Horní Planá v České republice a rakouský Kol-lerschlag partnerské vztahy v rámci Euregio.

Veřejné dopravní prostředky: autobusová linka z Lince přes Rohrbach do Kollerschlagu. Autobusová linka z Wegscheidu se plánuje.

Peilstein, 585 m, Oberösterreich
www.peilstein.at
Obec leží na návrší v údolí řeky Kleine Mühl v severozápadní části okresu Mühlviertel blízko hranic s Bavorskem. Lesnaté okolí zůstalo nedotčeno civilizací a tak nabízí klid a odpočinek. Hosté se přesto nemusejí vzdát hodnotných a pestrých aktivit o dovolené: v létě golf, horolezectví, jízda na koni nebo na horském kole, v zimě lyžování, např. na rodinném svahu přímo v Peilsteinu nebo ve 20 km vzdálené lyžařské oblasti Hochficht.
Pozoruhodný v Peilsteinu je raně klasicistní kostel zasvěcený svatému Jiljí (Ägidius) a Lin-hartovi (Leonhard). Varhany vytvořil v roce 1798 Nikolaus Rummel. Varhanáři Rummelovi byli v Horním Rakousku úspěšně činní po dvě generace. Přitažlivými místy jsou i krásná kaš-na na náměstí, pohanské obětiště Kühstein a Selské muzeum rodiny Lindorferových.
Pro turisty má Peilstein připravenou skutečnou lahůdku - těžištěm turistických tras "Hoch-waldweg", "Hochbühelweg" a "Vogelstimmenweg" kolem Peilsteinu je voda. Ze 40 zde zřízených biotopů je jich 6 přístupných, např. ve "Wolfsleite", "Sausende Schlucht" u Flattin-gu, v "Blumau" a "Häuslin". Posledně jmenovaná je přístupná i pro vozíčkáře.
První písemná zmínka o Peilsteinu sahá zhruba 1200 let do minulosti. Stálý duchovní pastýř je zmíněn již k roku 1444. Císař Josef I. potvrdil v roce 1708 Peilstein jako městys. Koncem 18. století tu kvetlo plátenictví. V 19. století zničily dva velké požáry značnou část obce.

Veřejné dopravní prostředky: autobusové spojení z Pasova (Passau) na hraniční přechod Wegscheid. Z Wegscheidu do Peilsteinu neexistuje žádné autobusové spojení.

Rohrbach, 605 m, Mühlviertel
www.rohrbach.at
Obec je význačné centrum sportu, kultury a nákupů v oblasti Oberes Mühlviertel. Četné pozoruhodnosti a zajímavá zařízení přilákají každoročně mnoho hostů - láká především velkolepý barokní kostel sv. Jakuba (1697-1700; stavitel Carlo Antonio Carlone), sloup Nejsvětější Trojice z roku 1743, kamenné stoly, na kterých se dříve zkoušela pravost mincí (mince se nechaly dopadnout na stůl a podle zvuku se poznalo, jestli se jednalo o mince stříbrné nebo měděné), výstava o dějinách města na radnici a Muzeum knihtisku. Jedinečný je "Svět zážitků -Villa Sinnenreich" (muzeum smyslových klamů; v parku pěkné dětské hřiště) - zde jsou zážitkem pro smysly už vstupenky (k snědku s mnoha příchutěmi).
Městský sál Centro zve na návštěvu kabaretů, filmová představení, plesy, koncerty a mnoho dalšího.
Také sportovcům má město co nabídnout - velkorysé sportovní zařízení, které bylo už častěji místem konání mezinárodních soutěží, nové lázně Erlebnisbad AquaRo s obří skluzavkou, skokanskou věží a kanálem s proudící vodou. Četné stezky pro pěší, cyklisty a rekreační běž-ce vedou do neporušené zelené přírody v okolí města.
Region původně náležel pasovské kapitule. Roku 1319 předal Pasov farní práva klášteru Schlägl. Rohrbach býval průchozím místem pro obchodníky a válečníky. Kvůli jeho dopravně výhodné poloze na křižovatce solné obchodní Zlaté stezky s Královskou cestou Via regia zde vzniklo sídlo už kolem roku 1000. Via regia byla frekventovaná cesta z Lince do Čech. Kolem roku 1200 byl městys plánovitě založen 44 původními občany. (První listina z r. 1320, potvrzující právo trhu, se ve vřavě husitských válek ztratila, roku 1459 bylo vévodou Albrechtem tržní právo obnoveno.) Obchod se solí ( do roku 1750), dobytkem, chmelem, plátnem a kůží vedl k rychlému rozkvětu Rohrbachu. Světové války a jejich následky vedly stejně jako jinde i v Rohrbachu k úpadku. Množství škol, úřadů a nemocnice udělalo z Rohr-bachu centrální obec oblasti Oberes Mühlviertel a podpořilo jeho rozvoj v dynamické nákupní centrum. Rohrbach byl v roce 1986 povýšen na město.

Veřejné dopravní prostředky: dráha Mühlkreisbahn Linz-Urfahr-Haslach-Rohrbach; spolkové a poštovní autobusy Bundesbus a Post-Bus;
Hraniční přechody z České republiky: Schöneben, pak Ulrichsberg-Aigen-Rohrbach, nebo od hraničního přechodu Guglwald - Afiesl-Haslach-Rohrbach.

Schärding, 313 m, Innviertel
www.barockstadt-schaerding.at
Nejkrásnější barokní město Rakouska leží v hornorakouské oblasti Innviertel, na zeměpisných hranicích s Bavorskem. Architektonicky bylo toto staré opevněné město utvářeno všemi epochami. Klenotem je nicméně barokní "stříbrná ulička" Silberzeile v centru města. Štít vedle štítu se tu prezentuje nezapomenutelný soubor domů. Úzké fasády, často sotva na šířku pokoje, jsou natlačené mezi mohutné měšťanské domy. Zde kdysi bydleli bohatí kupci s kapsami plnými stříbrňáků, které ulici pravděpodobně daly jméno. Pozdně středověké cechovní barvy domů, kouzlo starých bran, tichá zákoutí a tajemné uličky jsou dodnes určující pro charakter tohoto historického města.
V roce 2003 byla v zámeckém parku objevena bývalá hradní studna ještě z prvního hradu ze 13. století. Nad 26 m hlubokou šachtou vysekanou do žulové skály byl vybudován přístřešek přesně podle votivního obrazu z roku 1499. Věrně rekonstruovaný čerpací mechanismus před-stavuje historicko-archeologický unikát. Kašna Christopherusbrunnen na horním náměstí Obe-rer Stadtplatz symbolizuje vodní bohatství Schärdingu - lodní plavbu, energii elektráren na Innu a léčebné kúry se studenou i teplou vodou - ale také nebezpečí záplav, kterým je město opakovaně vystavováno. Portál bývalého Špitálského kostela (jinak také kostel Ducha svatého; 1498; 1809 vyhořel, 1961 restaurován) je mistrovské dílo pozdně gotického sochřství. Fresku na dolním náněstí Unterer Stadtplatz si dal majitel domu vytvořit ze vzdoru vůči radním pánům, kteří v jakémsi vzájemném sporu poukazovali jenom na jeho pochybení. Nápis říká: "Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Luc. VI.42". V ulici Kurhausstraße vznikl v letech 1635 - 38 kapu-cínský klášter s kostelem. V roce 1814 byla budova přebudována v budovu úřadu a 1928 za-koupena konventem Milosrdných bratří, který zde zřídil léčebné zařízení Kneipp- & Gesund-heitszentrum der Barmherzigen Brüder.
Jako živý a mnohotvárný se prezentuje i kulturní život v Schärdingu. Festivalové týdny Schär-dinger Festwochen (od poloviny června do konce srpna) jsou velkou atrakcí.
V Schärdingu by si návštěvníci neměli nechat ujít plavbu na voru (proveditelné jen pro přih-lášené, větší skupiny) nebo lodní plavbu soutěskou Inn-Durchbruch a divoce romantickým údolím dolního Innu Unteres Inntal mezi Schärdingem a Pasovem (www.innschifffahrt.at). Kříž lodníků v zátoce Wernsteiner Bucht připomíná nebezpečí, kterým byly kdysi vystaveny lodě, prokazatelně přepravující po Innu sůl už před 5000 lety.(...)
I cyklisty to táhne do Schärdingu, neboť toto barokní město je východiskem i cílem cykli-stických stezek při Dunaji, Innu a do pohoří Tauern. Cyklistická stezka Römerradweg a další stezky přizpůsobené rodinám také vedou tímto zasněným městečkem. Středisko pro cyklisty a další návštěvníky Rad- und Gäste-Service-Center nabízí cyklistům četné služby jako bez-pečnostní schránky, kompresory na stlačený vzduch, příležitost k umytí, pitnou vodu, místo pro odpočinek a svačinu, kompetentní poradenství pro cyklodovolenou a mnoho dalšího.
Paleta kulinářských specialit zahrnuje vše od dobrot místní kuchyně až po středověkou hostinu pro urozené rytíře. Podává se domácí pivo, neboť historií prověřené umění vařit pivo udržují v Schärdingu dva místní pivovary.

Veřejné dopravní prostředky z Pasova: železniční spojení a linkové autobusy přepravní spo-lečnosti RBO

Schlägl, 546 m, Oberes Mühlviertel
www.schlaegl.at
Obec na řece Große Mühl tvoří spolu s obcí Aigen dvojměstí. Obě obce ale náležejí pod různé obecní úřady a mají také dvě samostatné farnosti. Aigen-Schlägl je turistickým hlavním městem rakouského regionu Šumava.
Založení kláštera Schlägl v roce 1207 a jeho nové založení Karlhochem von Falkenstein v ro-ce 1218 zahájilo osidlování Šumavy. Byli to premonstrátští mniši z Francie, kteří se ujali zpřístupnění této krásné končiny. Vybaven polnostmi od Falkensteinů, Haichenbachů a Rožmberků rozvinul se klášter rychle v duchovní středisko. Ve 14. století obdržel soudní pra-vomoc. Ještě dnes je duchovním a kulturním střediskem Horního Rakouska. Prohlídky kláštera skupinami jsou možné po předchozí domluvě.
V centru Schläglu se jsou hospodářsky nejdůležitějšími podniky klášterní - pivovar, zahrad-nictví, gastronomické provozovny, lesní správa a továrna na svíčky s výstavními prostorami. Kulturními vrcholy jsou hudební semináře "Schlägler Musikseminare" s varhanními koncerty a večery komorní hudby. V kulturním centru Meierhof se vedle tanečních večerů a prezentací hudby každoročně konají vánoční trhy a veletrh vína. Podstatný podíl na kulturním životě s přesahem mimo obec mají hudební spolek, občanská garda a krojový spolek Goldhauben-frauen.

Veřejné dopravní prostředky: autobus Bundesbus linka 2266 Linz-Rohrbach-Aigen; dráha Mühlkreisbahn;
Hraniční přechody z České republiky pro osobní auta: Horní Planá - Schöneben nebo Přední Výtoň - Guglwald;
pěšky nebo na kole: Schwarzenberg, Klaffer, Schöneben nebo St. Oswald;
Hraniční přechody z Bavorska pro osobní auta: přes Breitenberg - Klaffer, Neureichenau - Schwarzenberg nebo Wegscheid - Kollerschlag; (průkaz; jen členské země EU).

Schwarzenberg am Böhmerwald, 736 - 1379 m
Malá obec Schwarzenberg (700 obyvatel) leží na úpatí hory Plöckenstein (Plechý) v turisticky úchvatné trojmezenské oblasti. Jméno obce se zřejmě odvozuje od temného hřbetu hory Steingupf, se skálou lidově zvanou Teufelsschüssel - Ďáblova mísa. Ze Schwarzenbergu na Plechý, který je se svými 1379 m nejvyšší horou rakouské části Šumavy, vede několik dobře značených turistických stezek.
V zimě tvoří dráha Schwarzenbergbahn spojení do lyžařské oblasti Hochficht, zaměřené na rodiny. Různé přeshraniční běžecké tratě a válcováním udržované zimní turistické stezky jako např. pět kilometrů dlouhá "Sklářská stezka" Glashüttenweg nebo 8 km stezky Jagaspitzweg nabízejí sportovní požitek uprostřed bílé nádhery.
V sochařském parku Skulpturenpark jsou propojeny tři atributy typické pro Schwarzenberg: hranice, kultura a nádherná příroda. Sochy, které spolu s kostelem sv. Jana Nepomuckého tvo-ří charakteritiku obce Schwarzenberg, byly vytvářeny od roku 1992 na pravidelných dřevoso-chařských sympoziích.
Zvláštností Schwarzenbergu je "Svatý hrob" v místním kostele. Uchovává symbolické tělo Kristovo. V době před Velikonocemi od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zůstává kostel za-temněný, aby vyniklo osvětlení hrobu. Každý z osmi oblouků, které Svatý hrob rámují, nese po deseti skleněných koulích, naplněných obarvenou vodou. Ty jsou zezadu osvětleny svíce-mi. Plápolající světlo se láme ve vodě a tak vzniká zvláštní kouzlo Svatého hrobu.
K parádním kouskům muzea Adalberta Stiftera ve staré národní škole vedle farního kostela patří jediný Stifterův hologram na světě, Vítkova jízda "Ritt des Witiko" a oceněný návrh Stifterova pomníku pro Linec od Othmara Schimkowitze z r. 1900.
Kulturní kruh Schwarzenberg restauroval lis na lněný olej a několikrát do roka ho provozuje. Tradiční specialitou oblasti Mühlviertel jsou Leinöl-Erdäpfeln - brambory s lněným olejem, které jsou při té příležitosti podávány.
K roku 1571 je v urbáři luk kláštera Schlägl uváděno katastrální jméno Schwarzenberg. Roku 1638 postavil Hans Waltguni z Harmanschlagu (oblast Waldviertel) ve "hvozdu nad Claffern" a přímo na potoce Hartmannsbach sklářskou pec a panský dům. V roce 1719 uvedl klášter Schlägl do provozu sklářskou huť u Schwarzenbergu a provozoval ji ve vlastní režii prostřed-nictvím správců Mathiase Kneidingera a Jakoba Obermüllera. Ve Schwarzenbergu pracovaly celkem tři sklářské hutě. Éra skla skončila roku 1864. Samostaný život obce Schwarzenberg začíná v roce 1719 oddělením soudu Schwarzenberg od soudu Klaffer. Roku 1818 zahájila výstavba Aufmayrovy papírny éru průmyslu ve Schwarzenbergu. Oddělení celní hlídky Schwarzenberg bylo založeno v roce 1841, o rok později zde byla zřízena budova pohranič-ního celního úřadu.

Veřejné dopravní prostředky: autobus společnosti Bundesbus linka 2266 Linz-Rohrbach-Aigen-Schwarzenberg.
Hraniční přechody z České republiky: pro osobní auta přes Horní Planou -Schöneben, pěšky nebo na kole přes Oberschwarzenberg.
Hraniční přechody z Bavorska: pro osobní auta přes Neureichenau-Schwarzenberg nebo Breitenberg-Klaffer. (průkaz; jen pro členské země EU)

Ulrichsberg am Böhmerwald, 626 m
www.ulrichsberg.at
Půvabný městys v Pošumaví má spolu s obcí Sonnenwald sklářskou minulost (sklářská huť Sonnenwald). Ulrichsbergu dominuje pozoruhodný v gotickém stylu postavený kostel sv. Oldřicha (Ulrich).
Ulrichsberg byl založen roku 1325 proboštem Ulrichem z kláštera ve Schläglu "v pralese na hoře Ulrichsberg". Jako první vesnice v okolí Ulrichsbergu severně od řeky Mühl vznikly Salnau, Lichtenberg a Hintenberg. Vesnice Zaglau a Ödenkirchen - "Chirichen" - jižně od ře-ky Mühl byly zmíněny již dříve (1216 a 1303). Roku 1588 hnali němečtí obchodníci z Platt-lingu, Straubingu, Ingolstadtu, Ulmu a Augsburgu přes Mühlviertel celkem 5158 maďarských býků a krav a museli za ně v Ulrichsbergu zaplatit mýto. V následujících letech byl počet tudy hnaných zvířat ještě vyšší. V letech 1719 a 1729 Ulrichsberg vyhořel. Roku. 1785 byly všechny pozemky znovu vyměřeny a rozděleny na pět daňových obcí. V roce 1823 byli v lesích kolem Ulrichsbergu ještě stříleni medvědi. Již v roce 1868 byl otevřen první poštovní úřad. Roku. 1929 byl Ulrichsberg vyhlášen městysem.
Možnosti trávení volného času jsou rozmanité. Nordic Walking v parku Nordic-Fitness-Park Böhmerwald, pěší turistika, cykloturistika, golf, relaxace v lázních Vitalhallenbad. Pro rybáře existuje speciální návštěvnická rybářská trasa (muškaření). V zimě zve ke zdravému běhu na lyžích lyžařské centrum Nordisches Zentrum Böhmerwald se svými 70 km dobře upravených tratí.
Jazz je v Ulrichsbergu doma. V jazzovém ateliéru (Badergasse 2) se dává přednost současné hudbě. Po celý rok se tam také konají pozoruhodné výstavy. Velkopodniky Ulrichsberger Ka-leidophon na konci dubna/začátku května (mezinárodní festival s improvizací a novou hud-bou) a Phonomanie (hudební pořad věnovaný vždy jednomu umělci nebo tématu) pokaždé přitáhnou mnoho přátel hudby.
Za návštěvu dále stojí Dům domoviny a kultury Heimat- und Kulturhaus s muzeem "Šu-mavské sklo" "Glas aus dem Böhmerwald". Po jedné jizbě Heimatstube je věnováno obyva-telům Zadní Zvonkové a Horní Plané. Hornoplánská zahrnuje také výstavu o Adalbertu Stifte-rovi.
14 km dlouhá stezka Böhmerwaldblickweg, která vede ke golfovému hřišti Böhmerwald-Golfpark, si vás získá krajinnou zajímavostí - 2,5 ha velkou loukou "Wässerwiese". (Na jaře se přivádí na louku voda z lesních potoků. Ty se postarají o přirozené hnojení jemným bah-nem, zvaným muacht.) Velmi zajímavé jsou také selské mlýny (až do r. 1950 se v nich mlela mouka pro celou ves).
Stezka Moldaublickweg (16 km, příp. 20 km) nabízí možnost zdolat Sulzberg (1040 m) s vyh-lídkovou věží Moldauturm, nebo překročit česko-rakouské hranice a dojít do Zadní Zvonko-vé.
Specialitou Ulrichsbergu je pouť po stopách tzv. Bötlmacher - výrobců lahviček (z fran-couzského bouteille - lahev). Od kulturního domu s jeho cennou sbírkou skla probíhá trasa po stezce Moldaublickweg do bývalé sklářské obce Sonnenwald, kde Bötlmacher v 19. stol. vy-ráběli jemné užitkové a ozdobné sklo. Po výšinách Šumavy pak lze pokračovat k rozhledně Moldaublick.

Veřejné dopravní prostředky: autobus Bundesbus linka 2266 Linz-Rohrbach-Aigen-Ulrichsberg.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz