Mapa

Sdružení obcí

Dobrovolná sdružení obcí jsou příležitostí, jak spojit a zesílit hlasy samospráv.

Důvody, které vedou obce ke spolupráci při vyjednávání a při prosazování společných zájmů, jsou více než zřejmé. Jednoduše lze říct, že v jednotě je síla. Tam, kde se obce dokážou spojit, sjednotit a koordinovaně obhajovat své zájmy, je vysoká úspěšnost prosazování společných zájmů a získávání dotací.

Dobrovolná sdružení obcí, mikroregiony, aj. nejčastěji vznikají z potřeby koordinace a společného postupu zejména při:

 • rozvoji cestovního ruchu
 • součinnost na významných investičních akcích
 • zkvalitnění infrastruktury
 • zvýšení kvality občanské vybavenosti území
 • řešení nedostatku pracovních příležitostí
 • optimální využití místních zdrojů pro ekonomický rozvoj obcí
 • koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionu
 • slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
 • propagace mikroregionu a celého zájmového území
 • všeobecná ochrana životního prostředí v mikroregionu
 • vytváření podmínek pro rozvoj turistiky jako celku

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz