Mapa

Hlavní zajímavosti

Šumava

Krajina a její krásy patří k největšímu bohatství Šumavy a Pošumaví.
Zve své návštěvníky k výletům za poznáním po celý rok. Hodnota Šumavy byla vyzdvižena v roce 1990, kdy ji UNESCO vyhlásilo biosférickou rezervací, včetně Bavorského lesa, vyhlášeného za biosférickou rezervaci již v roce 1981.
Celá oblast se bez ohledu na státní hranici stala tzv. "zelenou střechou Evropy" a je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Šumava byla taktéž zařazena Mezinárodní unií pro ochranu přírody do "Červené knihy ekosystémů".

Historické, kulturní a architektonické památky.
Šumava nabízí mnoho návštěvníkům, kteří hledají historické, kulturní a architektonické památky.
K Šumavě patří i významná historická města Prachatice, Kašperské Hory, Sušice, Klatovy a zejména Český Krumlov - jedno z nejkrásnějších měst v České republice.
Četné zastoupení mají hrady, zámky, tvrze i jejich zříceniny, např. Český Krumlov, Velhartice, Vimperk, Kašperk, Rabí, Klenová a mnoho dalších.
Nejstarší církevní stavbou v oblasti je Románský kostel v Albrechticích, ale jsou zde také proslavené klášterní objekty Zlatá Koruna, Vyšší Brod a další.
Mezi významné technické památky patří Schwarzenberský plavební kanál a Vchynicko - Tetovský plavební kanál, vodní hamry a mlýny podél vodních toků a pozůstatky koněspřežní dráhy České Budějovice - Linec, a mezi významné rozhledny patří např. Poledník a Libín.
Významná muzea se nachází v Kašperských Horách, Sušici a Vimperku jsou věnována šumavskému přírodnímu prostředí, zatímco muzeum v Železné Rudě je věnováno sklářskému průmyslu.
Charakter šumavské krajiny dodnes dotvářejí některé dochované historické památky, doklady osídlení a přítomnosti člověka v území:
- historické církevní stavby a objekty (kaple, mezníky, kříže, památníky apod.).
- doklady historického členění krajiny (kamenné snosy, úpravy toků, stromořadí podél horských cest apod.).
- horské sídelní stavby (královácké dvorce, volarské domy) včetně souvislejších lokalit "skanzenového" charakteru (Dobrá u Volar aj.).
Tradiční umělecká výroba
Šumava není proslulá jen krásou své přírody nebo historickými památkami, ale také dovedností a umem svých obyvatel. Sklářství patřilo k tradiční výrobě na Šumavě a zdejší skláři dosáhli vysoké technické a umělecké úrovně. Svědčí o tom i exponáty z muzea Šumavy v Sušici - modré vrstvení broušené a leptané sklo z Lenory či secesní sklo z Klášterského Mlýna.
Oblast Šumavy a Pošumaví patřila také ke střediskům výroby paličkovaných krajek.

Bavorský les

Mezi hlavní zajímavosti patří zejména:
Arber, 1456 m (Javor), www.arber.de . Velký Javor je nejvyšším vrcholem a jakýmsi králem česko-bavorských pohraničních hor. První kapli, založenou sklářskou rodinou Hafenbrädlů, zde vysvětil opat z Mettenu v roce 1806.Tento působivý horský masiv poblíž Bavorské Rudy (Bayerisch Eisenstein) po zhruba 250 dní v roce zaručuje sníh. Na jeho nejstrmějším svahu se od roku 1976 pravidelně konají závody světového a evropského poháru ve slalomu a obřím slalomu. Na dalších sjezdovkách se nejraději prohánějí rodiny s dětmi.
Arberseen (Javorská jezera). Perlami Velkého Javoru jsou obě jeho zhruba 10 000 let stará, 12 až 16 m hluboká ledovcová jezera - Velké a Malé Javorské jezero - Großer und Kleiner Arbersee (935 m/918 m). Procházka kolem obou vodních ploch s jedinečnými plovoucími ostrůvky je pro milovníky přírody zvláštním požitkem. Na impozantní jezerní stěně (416 m) Velkého Javorského jezera s jejími bažinatými prohlubněmi, skalními kaskádami a malými vodopády se nachází jeden z nejpůsobivějších zbytků pralesa v Bavorském lese.
Dreieckmark, Freyung-Grafenau (Trojmezí). Trojmezí mezi Třístoličníkem (Dreisesselberg) a Plechým (Plöckenstein) bylo zřízeno v roce 1765 "k upevnění přátelství a dobrých sousedských vztahů" mezi Bavorskem, Čechami a Rakouskem. Do té doby ležel styčný bod na Třístoličníku. Roku 1993 tu byl ve společné akci všech tří sousedních států a jako důsledek otevření hranic osazen nový, markantní hraniční kámen. Občané Evropské unie s průkazem jsou oprávněni zde překročit hranici.
Dreisessel (Třístoličník) www.dreisesselberg.de . Pověstmi opředený horský hřeben Třístoličníku při Trojmezí Německo - Česká republika - Rakousko se rozkládá na bavorské straně v délce šesti kilometrů. Tvoří hlavní rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Horský hřeben se sestává z Třístoličníku (Dreisesselberg, 1312 m), hory Hochstein (1332 m; kaple biskupa Neumanna), bavorské hory Trojmezná (Bayerischer Plöckenstein, 1332 m) a hory Plechý (Plöckenstein, 1379 m).
Falkenstein, 1315 m, www.1315m.de . Mohutný, až k vrcholu zalesněný vrchol v rozšířeném Národním parku Bavorský les je "domácí horou" Lindbergu a Zwieselu. Mnoho krásných turistických stezek vede na jeho široké temeno. Zbytky pralesa v přírodní zóně (Mittelsteighütte/Höllbachgspreng) a tisíciletý tis u cesty k vodopádům Steinbachfälle a Malému Falkensteinu (Kleiner Falkenstein) nadchnou každého milovníka přírody. Výhled od vrcholového kříže na okolí Zwieselu, horské pásmo Předního Bavorského lesa, Velký Javor a horské pásmo Kaitersberg je velkým požitkem.
Haidel, Freyung-Grafenau. Půvabný region kolem hory Haidel se svými obcemi Grainet, Haidmühle, Hinterschmiding, Jandelsbrunn, Neureichenau a Philippsreut leží v oblasti trojmezí Čechy - Rakousko - Německo. Přes horu Haidel táhli svého času obchodníci se solí do Čech (Prachatice, Vimperk). Její 35 metrů vysoká rozhledna s informačními pavilony je vidět už z dálky. Ve vzdušných výšinách si mohou návštěvníci vychutnat jedinečné kruhové panorama. Hory a obce jsou zak-resleny na informační tabuli. Ve dnech, kdy vane fén, jsou viditelné Alpy. Půldruhého kilometru odsud kdysi ležela dnes již opuštěná ves Leopoldreuth (1108 m). Reno-vovaný kostel a stará budova školy připomínají toto sídlo, které obyvatelé opustili pro dlouhé a kruté zimní podmínky. Nepomíjející literární památník vytvořil oblasti trojmezí Adalbert Stifter svým románem "Witiko".
Lusen, 1373 m (Luzný). Hora se svým charakteristickým skalnatým vrcholem je snadno a rychle dosažitelná od luzenského parkoviště. Doporučujeme, abyste se na parkoviště vydali autobusem Igelbus, provozovaným Národním parkem.
Osser, 1293 m (Ostrý). Nejvýraznější horou bavorsko-českého lesnatého pohoří je Ostrý (Osser) se svými vrcholky Malý a Velký Ostrý (Kleiner Osser, 1263 m, a Großer Osser, 1293 m). Bavorsko-česká hranice vede přes jeho temeno. "Kam se koule valí a voda teče", tak bylo kdysi rozhodnuto o hranici. Ostrý je evropským rozvodím. Úhlava, Vltava a Labe plynou do Severního moře, Řezná a Dunaj do Černého. Vyhlídka z Ostrého je jedinečná a přívětivá horská chata zve k občerstvení.
Rachel, 1453 m (Roklan). Se svojí výškou je Roklan nejvyšším vrcholem Národního parku a druhou nejvyšší horou v Bavorském lese. Jen tři metry mu chybí do výšky "krále Bavorského lesa" Javoru. Jako u většiny hor v Bavorském lese je vrcholek dosažitelný jen pěšky. Ve výšce 1071 m spočívá na jeho úbočí romanticky jako tmavé oko pověstmi opředené Roklanské jezero. Pramen Malé Řezné (Kleiner Regen) se nachází severně od vrcholu Roklanu. Mění se v řeku a ve Zwieslu se stéká s Velkou Řeznou (Großer Regen), která teče z české hory Pancíř. Od soutoku se nazývá Černá Řezná (Schwarzer Regen).
Rachelsee (Roklanské jezero). Toto v Bavorském lese nejvýše položené temné karové jezero je obestřeno strašidelnými pověstmi. Leží ve výšce 1071 m nad mořem, je asi 13 m hluboké a je to jediná přirozeně stojatá voda (ledovcové jezero) v Národním parku Bavorský les.
Zwercheck - na úpatí hraniční hory Zwercheck zve centrum běžeckého lyžování "Lohberg-Scheiben" na úžasné túry: 30 km udržovaných běžeckých tratí, 9 km pro bruslení na běžkách, 500 m přírodní sáňkařské dráhy ve stálých sněhových podmínkách díky nadmořské výšce 1050 m - 1200 m. V létě je požitkem túra z Scheibe přes Zwercheck podél bavorsko - českých hranic až k Ostrému.

Mühlviertel

Bayerische Au (Bavorská niva) - neleží, jak by se dalo podle názvu předpokládat - v Bavorsku, nýbrž na území rakouské obce Schlägl blízko českých hranic. Je to jediný blatkový bor Horního Rakouska. Blatka je samostatný druh horské borovice, vyskytující se ve střední Evropě, převážně na české straně Šumavy. Touto krásnou krajinou vede okružní stezka podle plavebního kanálu Schwemmkanalrundweg a lesní stezka Waldsteig.
Böhmerwald - Rakousko si zachovalo dřívější označení "Böhmerwald" pro svou část asi 200 km dlouhého hraničního hřebene, který se táhne podél bavorsko-české státní hranice ze severozápadu na jihovýchod až do oblasti Oberes Mühlviertel v Rakousku. V Rakousku ztrácí hlavní hřeben svou šířku a přechází několika stupni do pahorkatiny Mühlviertler Hügelland. Pohoří s Velkým Javorem (Großer Arber) je na bavorské straně nazýváno Bayerischer Wald a na české Šumava.
Rakouská Šumava je vysočina s mírnými pahorky, bohatá na lesy. Potoky s průzračnou žele-zitou vodou protékají údolími skalnatými žulovými soutěskami i loukami porostlými květi-nami. K regionu Böhmerwald/rakouská Šumava patří 15 obcí.
Šumavu si nejlépe vychutnáte na výletě, při jízdě na kole nebo v zimě na sjezdových nebo běžeckých lyžích. Nabídkou pro rodinnou dovolenou je Böhmerwald-Card, se kterou děti v mnoha zařízeních pro volný čas a v muzeích neplatí žádné nebo snížené vstupné. Speciálně pro děti je tu v letních měsících prázdninový klub "Böhmli-Ferienclub". Ten nabízí v červenci a srpnu denně atraktivní program, kreativními činnostmi počínaje a exkurzí v pekárně či vy-cházkou po lese s lesníkem konče.
Golfpark Böhmerwald - toto snivé zákoutí na severu Horního Rakouska s jeho typickou krajinou mírných táhlých pahorků, uložené mezi Dunajem a krásnou Šumavou, je klenotem pro všechny, kdo dovedou vychutnat krásy přírody a hledají odpočinek stranou velkého ruchu. Fairways obklopené živými ploty a lesem s rybníky a křovinami a dobře modelované greeny obklopené písčitými i travnatými bunkery umožňují na ploše 76 ha úžasný přírodní i sportovní požitek.
Atraktivní budova klubu nabízí restauraci, golfovou kavárnu, slunečnou terasu, proshop, a navíc se chlubí nádhernou vyhlídkou. Vedle 18jamkového hřiště pro pořádání turnajů očekává zájemce o golf 9jamkové hřiště Panorama Course, velkoplošné cvičné hřiště se dvěma putting greeny, pitching a chipping greeny, a také velkoryse vybavená driving range, způsobilá ke hře po obou stranách. Zde si můžete vychutnat golf bez stresu: žádné časové limity na úder a jed-noduchá dosažitelnost pro německé i české hosty bez nutnosti platit mýto.
Moldaublick (Výhled na Vltavu) - vyhlídková věž (24 m; informace v pavilonu výstavy dřeva s možností občerstvení) na hoře Sulzberg (1041 m) nabízí nádherný pohled na Lipenské přehradní jezero a k rodnému městu Adalberta Stiftera Horní Plané. V roce 1967 sem byla přenesena stará vrtná věž z obce Gänserndorf. Před otevřením hranic do České republiky byla oblíbeným výletním cílem vysídlenců z Čech, neboť se odsud mohli podívat na své bývalé vesnice. Dnes je oblast pokryta jedním z největších přehradních jezer v Evropě. Věž je přístupná v letních měsících od 9 do 18 hod.
K tomuto vyhlídkovému bodu lze dojít pěšky. Je ale také možné příjet přímo k věži osobním autem přes Ulrichsberg a Schöneben. Po výstupu na věž zve na svačinu pavilon s občerstvením. Děti potěší dvě velké zvučící židle i zajímavá kořenová jeskyně. V zimě míjí Moldaublick jedna z nejkrásnějších běžeckých tras Rakouska.

 

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz