Mapa

Klima

Šumava

Většina území Šumavy náleží do chladné oblasti středoevropského středohorského typu podnebí.
Jen některé části Šumavy (údolí Vltavy od Lenory, jižní svahy Želnavské hornatiny, části Šumavského podhůří) lze zařadit do mírně teplé oblasti.
Celkový ráz podnebí Šumavy má přechodný charakter mezi oceánským (přímořským) a kontinentálním (vnitrozemským) podnebím.
Průměrný úhrn srážek je spíše nevyrovnaný a většinou se pohybuje mezi 1 100 až 1 300 mm.
Nejvlhčími lokalitami jsou Březník, Modrava a Modravské slatě. Velký podíl cca 40% ročních srážek činí zimní srážky, tj. sněhové.
Sněhová pokrývka tu v průměru přetrvává 4 - 5 měsíců a dosahuje mocnosti o něco větší než 1 m.
V nejchladnějších, srážkově dobře zásobených lokalitách (pohraniční rašeliniště Šumavských plání) vydrží sníh až půl roku a mocnost sněhové pokrývky dosahuje až 2 m.
Průměrná roční teplota je 6,5 - 3,5° Celsia, průměrná teplota ve vegetačním období se pohybuje mezi 10 - 11° Celsia.
K nejchladnějším částem Šumavy patří Šumavské pláně (rozloha 450 km2).
Šumavské mlhy jsou velmi známé z literárních děl Karla Klostermanna.
Dodnes bývají návštěvníky mnohokrát podceňovány, zvláště v zimním období, kdy viditelnost může být současně s mlhou snížena ještě sněžením.
Mlha je takový stav ovzduší, kdy se v přízemní vrstvě atmosféry nahromadí takové množství vodních kapek nebo ledových jader, případně jejich směsí, že dohlednost klesne pod 1 000 m.
Zima, dny jejichž průměrná teplota je nižší než 0° Celsia nebo se rovná 0,0° Celsia, začíná v horní oblasti Šumavy obvykle koncem října a končí až koncem března nebo začátkem dubna.
Období, kdy se vyskytují mrazíky,
je však o dva měsíce delší, v průměru od začátku září až do konce května.
Období plné vegetace trvá v nejchladnější části Šumavy kolem 100 dní v roce.
Celkové vegetační období trvá kolem 150 dní.
V globálním měřítku převládá na Šumavě po celý rok vítr jihozápadního směru, ve druhém případě západního směru nebo s odklonem k jižnímu směru.
V ročním chodu větru jsou největrnější letní měsíce, druhotně říjen. Ale i v některých zimních měsících vane nad Šumavou vítr obrovskou rychlostí.
Z hlediska množství měsíčního výskytu bouřek bylo na Šumavě prokázáno, že nejbouřlivějším měsícem je červenec.

Bavorský les

Oblast Bavorského lesa má drsné klima s kontinentálními vlivy, dlouhé zimy bohaté na sníh a chladné, vlhké léto.
- průměrná roční teplota: podle výškové polohy od 2 do 6 st.C
- roční srážky: od 1200 mm (údolí) až 2000 mm (hřebeny)

Mühlviertel

Rakouská část Šumavy leží na rozhraní mezi atlantickým a kontinentálním klimatem, proto se zde mísí oba typy. Léta jsou zde teplá a slunečná a zimy bohaté na sníh.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz