Mapa

Kudy na Šumavu

Šumava

Šumava zaujímá výhodnou dopravní polohu ve vztahu k hlavním poptávkovým vnitroregionálním centrům - Praze, Plzni a Českým Budějovicím.
Dobré napojení má nejen s bezprostředně sousedícími turistickými regiony v Bavorsku a Horním Rakousku, ale i se vzdálenějšími sídelními centry (Linec, Mnichov).
Šumavský region charakterizuje poměrně dobrá dopravní infrastruktura, hustá silniční síť, dobré silniční a železniční spojení a relativně hustá síť hraničních přechodů.
Prostupnost hranic zajišťuje 8 silničních přechodů pro osobní automobilovou dopravu, 3 železniční přechody a dalších 16 turistických přechodů či stezek. Šumava je dopravně poměrně velmi dobře dostupná jak pro turisty z ČR, tak pro návštěvníky ze střední a západní Evropy.
Návštěvníci mohou využívat ekologickou autobusovou dopravu zajišťovanou Správou NP Šumava v letní sezóně.

Bavorský les

Region Národního parku Bavroský les je velice dobře dostupný pomocí veřejných dopravních prostředků. Je jedno, zda s cílem - strávit dovolenou v pralese, jednodenního výletu za zajímavými památkami, peší turistikou pro vrcholové sportovce nebo zpětnou jízdou z cílové pěší túry, Vaše auto můžete klidně nechat doma.

Tři dopravní systémy se starají v Národním parku o pohodlnou mobilizaci bez osobních aut:

- Igelbusy v oblasti Národního parku Rachel-Lusen
- Falkensteinbusy v oblasti Národního parku Falkenstein-Rachel
- Oba autobusy navazují ve Spiegelau případně ve Zwieselu na Waldbahn (železnici)

Mühlviertel

Region Mühlviertel je velice dobře dostupný pomocí veřejných dopravních prostředků. Napomáhá tomu zejména hustě protkaná silniční a železniční síť, ale také dvě blízká letiště: Linz (LNZ) a Salzburg (SZG).


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz