Mapa

Mapy

V této sekci jsme pro Vás připravili přehled tematických map prostřednictvím naší aplikace Mapového serveru, ve které můžete zvolený region prohlížet v různých mapových podkladech vždy se zdůrazněním vybraného obsahu.

Jsou zde k dispozici rastrové i vektorové mapové podklady pro ČR v různém měřítku až po úroveň katastrálních map, ale i vektorová data hranice obcí v přeshraničí - ERM 2011 a ortofotomapa České republiky.
Sever používá databázi adresních míst, proto je možné v jednoduchém vyhledávači zvolené místo přesně geolokalizovat.
Kliknutím na odkaz přejdete v novém okně do jednotlivých projektů naší mapové aplikace:
Příkladem je interaktivní mapa měst, která umožňuje přímé propojení na www stránky jednotlivých měst kliknutím v mapě, administrativní členění je zobrazováno až po hranice základních sídelních jednotek (ZSJ). Zahrnuto je také např. podrobné administrativní členění sousedních států, mikroregiony a místní akční skupiny, euroregiony, infocentra a rozvojové plochy. Nechybí ani základní polohopis pro lepší orientaci v terénu, tj. obecná mapa  a další mapy (např. lokalizace projektů, spolufinancovaných z peněz EU).

Kliknutím na mapu otevřete dynamickou mapu na mapovém serveru a můžete využít služeb, které vám poskytuje.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz