Mapa

Ochrana přírody

Šumava

Rozsáhlé části pohoří Šumavy při jihozápadní hranici České republiky s Německem a Rakouskem byly v roce 1991 vyhlášeny za národní park. Je to nejvyšší právní forma ochrany přírody v České republice.
Mezi čtyřmi národními parky České republiky je Národní park (dále NP) Šumava svými 69 030 ha parkem plošně největším.
Společně se 13 100 ha plochy sousedního německého Národního parku Bavorský les (vyhlášen v roce 1970) zaujímá přesto jen zhruba třetinu plochy nejrozsáhlejšího středoevropského lesního komplexu Šumavy a Bavorského lesa.
Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje je Šumava často nazývána "zelenou střechou Evropy".
Od prvních návrhů na ochranu Šumavy jako přírodního parku v roce 1911, přes výzvu prof. Komárka v roce 1946 k vyhlášení Šumavy za národní park i další pokusy v letech 1968 - 1969 a v 80.letech, uplynula do vyhlášení NP Šumava dlouhá doba.
Byla vyplněna dílčími kroky k ochraně jednotlivých území jako přírodních rezervací i "předstupněm" velkoplošné ochrany v podobě vyhlášení největší chráněné krajinné oblasti (dále CHKO) tehdejšího československého státu (rok 1963 - CHKO Šumava o rozloze 163 000 ha).
Území NP Šumava zahrnuje většinu z nejcennějších přírodních společenstev Šumavy s potřebou přísné ochrany.
Jsou to například zbytky pralesovitých porostů horských lesů, ledovcová jezera nebo horská či údolní vrchoviště.
Zároveň je však jedním z jeho základních rysů téměř všudypřítomné prolínání málo dotčené "přírodnosti" se stopami staleté přítomnosti člověka, dodávající této velmi řídce osídlené oblasti i osobité kouzlo a zvláštní tajemnost.
Touha poznávat přírodu i historii, sžívat se s přírodou v rozsáhlém území NP i orientace cílů národního parku na umožnění těchto poznávacích a relaxačních aktivit, tak důležitých pro moderního člověka, je smyslem "lidské" dimenze i v NP Šumava.

Bavorský les

National Park Bayerischer Wald (Národní park Bavorský les)
www.nationalpark-bayerischer-wald.de
Národní park Bavorský les u vrchu Lusen (Luzný) podél hranice s Českou republikou byl založen roku 1970 jako první svého druhu v Německu. Roku 1997 byl zvětšen o oblast mezi Falkensteinem a horou Rachel. Jeho moto zní "Nechat přírodu být přírodou". Velkoplošně odumřelé lesy ve staré části Národního parku padají na vrub kůrovce. Zde se s napětím čeká, jak si les v budoucnosti sám pomůže.
Přes 100 km značených turistických cest, stejná délka cyklostezek, 50 km upravovaných lyžařských stop a přírodní sáňkařské dráhy zpřístupňují tuto nádhernou původní krajinu návštěvníkům v létě i v zimě. Při tom je možné na několika místech překročit hranice. Vyškolení průvodci lesem (rančeři) organizují po celý rok zajímavé túry.
V nové oblasti parku kolem samoty Zwieslerwaldhaus nadchnou každého milovníka přírody zbytky pralesa. Úžasné jsou vodopády "Höllbachgspreng" a "Steinbachfälle" na úbočí Falkensteinu; jedinečné jsou idylické bývalé pastviny pro dobytek (Schachten) ve výšce 1000 m - 1100 m i vrchovištní rašeliniště a slati. Na všech důležitých místech zprostředkují informační panely zajímavosti z okolí.
Specifickým způsobem "prožít přírodu a procítit pustinu" mohou návštěvníci např. na samotě Zwieslerwaldhaus nebo když přenocují v kempinku "Wildniscamp" (www.wildniscamp.info) u Falkensteinu v tematických chatkách - domech stromů, země, vody, luk, lesů a světla. Dalším obohacením nabídky je velkoryse založený stanový tábor pro mládež. V obci Ludwigsthal vznikne jedinečné, téměř 3000 m2 velké informační středisko, zvané "Haus zur Wildnis", s volným výběhem pro zvířata (divocí koně a skot, vlci, rysi), napodobenou jeskyní z doby kamenné a romantickými zážitkovými stezkami, jako např. přes pastviny, rašeliniště a slatě.
Ve Spiegelau se nabízejí na asi 50 ha lesa s parkovou úpravou nápaditá hřiště, přírodní naučná stezka a louka s možností grilování. Na stezkách "Aufichten-Waldsteg" v blízkosti lesního hřiště a na stezce "Seelensteig" poblíž parkoviště Gfäll si duše pocestných odpočine. Zde ukazuje les svou léčivou moc po přírodních katastrofách, jako jsou polomy nebo kůrovec.
Informační středisko "Hans-Eisenmann-Haus" u Neuschönau informuje o této oblasti ochrany přírody a její pestré nabídce a provozuje trvalé i dočasné výstavy. Při procházce přilehlým, asi 200 ha velkým volným výběhem pro zvířata můžeme pozorovat plachou zvěř místních lesů. Zde se cítí jako doma i šelmy jako medvěd, rys a vlk. Zamýšlené velkoprojekty jako gigan-tická "stezka v korunách stromů" v blízkosti volného výběhu pro zvířata Neuschönau, jsou realizovatelné vize pro blízkou budoucnost.
"WaldZeit" (www.waldzeit.de) spolu s týmem zkušených lesních průvodců a pedagogů pro životní prostředí umožňuje rozmanitá setkání s divokou přírodou v celé oblasti Narodního parku.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz