Mapa

Galerie

Šumava

Zámek Klenová, Galerie Klenová
www.gkk.cz
Stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie.
Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové-Kotrbové

Městská galerie Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1, CZ - 381 01 Český Krumlov
Komorní výstavní prostor v historické budově bývalé Prelatury, průběžně obměňované výstavy zejména českokrumlovských umělců

Galerie Doxa
Sloupová síň, Zámek č. p. 232, CZ - 381 01 Český Krumlov
www.galerie.doxa.cz
Galerie současného výtvarného umění, uměleckého skla, skla historického a uměleckého šperku.

Bavorský les

Drachselsried - nejvýznamnější evropská galerie uměleckého skla - Galerie Herrmann. Roku 2004 byla vyznamenána cenou Cesty skla. Asi 150 umělců třiceti národností tu vystavuje to nejlepší ve všech technikách zpracování skla. Nově je v obci Studio skla Andrease Fuchse, kde kromě jiného modelují zvířátka z pestrých skleněných tyčinek.
Freyung - Dnes je sídlem okresní galerie
Lindberg  - Malá galerie ("Mini-Musäum") s možností občerstvení v Lindbergmühle je věnovaná Liesl Karlstadtové dlouholeté filmové a jevištní partnerce Karla Valentina. Herečka tu byla často na návštěvě u své přítelkyně z mládí Marie Kaufmannové. Toto těsné přátelství je dokumentováno osobními dopisy, korespondenčními lístky i starými fotografiemi.

Mühlviertel

V sochařském parku Skulpturenpark jsou propojeny tři pro chwarzenberg typické atributy: hranice, kultura a nádherná příroda. Sochy, které spolu s kostelem sv. Jana Nepomuckého tvoří charakteritiku obce Schwarzenberg, vznikaly od roku 1992 na pravidelných dřevosochařských sympoziích. Zvláštností Schwarzenbergu je "Svatý hrob" v místním kostele. Uchovává symbolické tělo Kristovo. V době před Velikonocemi od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zůstává kostel zatemněný, aby vyniklo osvětlení hrobu. Každý z osmi oblouků, které Svatý hrob rámují, nese po deseti skleněných koulích, naplněných obarvenou vodou. Ty jsou zezadu osvětleny svícemi. Plápolající světlo se láme ve vodě a tak vzniká zvláštní kouzlo Svatého hrobu.

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz