Mapa

Historické památky

Šumava

Městská památková rezervace Český Krumlov
www.ceskykrumlov.cz
www.ckrumlov.cz
Historické centrum města a zámek jsou současně i památkou UNESCO. Do historie města se významně zapsaly rody Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů, které z něj vytvořili centrum svých držav. Nad meandry řeky Vltavy se díky tomu dochovalo mnoho cenných historických staveb především z doby gotiky a renesance.

Městská památková rezervace Prachatice
www.prachatice.cz
Perlou Prachatic je náměstí - tedy ne přímo ono prostranství, ale okolní měšťanské domy s nádhernými malbami a sgrafity. Ať už se pohledem zastavíte u velkolepé renesanční radnice, u Sittrova domu neboli okresního muzea, u domů Knížecího, Rumpálova či dalších, budete žasnout nad dovedností dřívějších stavitelů. Hodnotným interiérem se může chlubit gotický kostel sv. Jakuba. Zachovalá gotickorenesanční Písecká brána střežila v minulosti vstup do města.

Městská památková rezervace Domažlice
www.domazlice.info
Historickému jádru města kraluje věž gotického kostela Narození Panny Marie, původně Hláska. Je 56 metrů vysoká a vychýlená do strany o 70 cm. Ze své výšky shlíží na okolní měšťanské domy, jež jejich původní stavitelé tvořili v období gotiky, renesance, baroka a empíru. Od konce 13. století stojí na náměstí augustiniánský klášter, k němuž patří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Domažlice, jakožto kulturní centrum Chodů, se pyšní Chodským hradem, původně gotickým, po požáru barokně renovovaným.

Městská památková rezervace Horšovský Týn
www.horsovskytyn.cz
Jedním z nejobdivovanějších objektů je renesanční zámek obklopený rozsáhlým anglickým parkem. Původně gotické kostely sv. Apolináře a sv. Petra a Pavla prošly pozdějšími barokními úpravami. V kostele sv. Apolináře jsou k vidění zachovalé nástěnné malby vytvořené umělci pozdní gotiky. Měšťanské domy jsou ukázkami gotické, renesanční i barokní architektury.

Bavorský les

Gotteszell, Regen
www.gotteszell.de
Dějiny obce Gotteszell, která se zachovala v původní podobě, začínají v letech 1285-86 založením kláštera ze statku "Drochslah" (poplužní dvůr). Hrabě Heinrich von Pfelling, ministeriál hraběte Bertholda na Bogenu, zastavil poplužní dvůr a území na severním svahu hory Vogelsang klášteru Aldersbach s podmínkou, že tam bude založen klášter. Prvními obyvateli kláštera byli cisterciáci z Aldersbachu (tento klášter byl založen 1127 jako augustiniánský, v roce 1145 ho převzali cisterciáci). Biskup Heinrich II. z Řezna dal klášteru jméno "Gotes-Cell". Ve 14. století byl Gotteszell dvorskou markou. Až do sekularizace roku 1803 se v jeho čele vystřídalo 26 opatů. V roce 1806 bylo povoleno zřízení samostatné far-nosti. Pozoruhodný je farní kostel Sv. Anny (postavený 1339, v roce 1729 barokně upravený) s proslulou freskou Cosmase Damiana Asama "Nanebevzetí Panny Marie", zázračným obra-zem Sv. Marie Samotřetí nad hlavním oltářem a Poslední večeří Páně v kapli apoštolů. V ši-rokém okruhu známý je zvuk varhan od Thomase Janna z roku 1999, které nejméně čtyřikrát ročně zvou k velkým koncertům. Přilehlé, do kruhu uspořádané přístavby bývalého kláštera a hora Kalvarienberg se zastaveními křížové cesty (1898) a Lourdeskou kaplí, zvou k prohlídce.

Grainet, Freyung-Grafenau
www.grainet.de
Na návsi, zdobené hned třemi kašnami, zvou k prohlídce středověký kostelík sv. Mikuláše (obnoven po požáru 1911) a farní kostel Svaté trojice (vybudovaný v letech 1748 - 56). Grainet vděčí za svůj vznik zhruba na konci 15. století obchodníkům se solí, kteří v letech 1010 až 1706 provozovali čilý obchod na Zlaté stezce.

Höllbachschwellhütte, Regen (Domek hrázného)
Leží idylicky na bublajícím potoce Höllbach ve výšce skoro 1000 m na úbočí hory Falken-stein. Na tomto místě kolem roku 1860 Franz Steigerwald přehradil kvůli plavení dřeva potok kamennou hrází a zřídil přístřešek pro přenocování. Ještě dnes tu najdeme malé přehradní jezírko. Domek hrázného leží v jádru Národního parku. Nad chatou potěší srdce každého turisty přírodní rezervace a prales "Höllbachgspreng" (vodopád). Když se přestalo plavit dřevo, byl domek hrázného užíván dřevorubci, později jako výchozí místo při honech. Po II. světové válce bylo stavení renovováno a bylo při tom využito materiálu ze dvou zbořených lesních chalup. V roce 1975 si domek pronajala od bavorské správy státních lesů sekce zwieselského Lesního spolku a znovu ho renovovala. Dnes slouží členům Bavorského lesního spolku jako horská chata. Toto romantické stavení je památkově chráněno. Dostanete se k němu od hostince Scheuereck (obec Lindberg), stezka je značena zeleným trojúhelníkem (4 km).

Keltský kámen s obětní mísou, Regen
www.prackenbach.de
Walter Grössl ve vlastivědné publikaci obce Viechtach "Das Viechtreich" z roku 1996 upozorňuje na možnost, že na místě kaple "Igleinsberger Kesselbodenkapelle" u Prackenbachu bylo v pohanských dobách obětní místo. Píše: "Nezřídka byla stará pohanská obětní místa měněna v křesťanská kultovní místa. Tak je v lese ... všeobecně znám kámen, nazývaný "kamenná mísa", který má velkou obětní prohlubeň." Skutečně se nad kaplí (viz popis Prackenbach) na vysoko položeném skalnatém místě s bizarně navršenými žulovými balvany nachází asi metr vysoký žulový kámen s exaktně vypracovanou asi 30 centimetrů širokou mísou. Odmyslíme-li si vzrostlé stromy, musela odsud být úžasná vyhlídka. Vpravo a vlevo od mísovité prohlubně jsou do kamene vytesány symboly, které bychom mohli přiřadit germánské runové abecedě.
Maria Beenenová z Viechtachu, která se intenzivně zabývala dějinami tzv. "miskových ka-menů" nebo "mis" a také tímto pravděpodobně kultovním místem, považuje za možné, že symboly byly do kamene vyryty až v pozdější době. Když převedeme runové znaky do naší abecedy, značil by znak na levé straně "O" a na pravé straně "Th". "O" by podle Marie Bee-nen mohlo být označení "pevného majetku" a "Th" by značilo "přináší ženám utrpení", tzn., že ženy byly na tomto místě nežádoucí.

Kirchberg im Wald, Regen
www.kirchbergimwald.de
Kirchberg im Wald, kdysi zvaný "Gotthardsberg", má dlouhou historii. V roce 1146 potvrdil král Konrád III. klášteru Niederalteich, založenému roku 741, darování hory "St. Godehardi" a okolních statků "bratrům, kteří na hoře sloužili Bohu". Masivní věž dnešního velmi pozoruhodného kostela prý byla postavena už roku 900 n.l. Předpokládá se, že původně patřila k opevnění hradního typu na hoře Gotthardsberg.

Kirchdorf, Regen
www.kirchdorf-im-wald.de
Kirchdorf má jeden z nejkrásnějších kostelů v Bavorském lese s pozoruhodným vnitřním vy-bavením ve stylu rokoka a nádherně barevnými nástropními malbami. Předchůdcem dnešního mariánského kostela, který býval také cílem poutí, byl pravděpodobně románský kostel z roku 1204. Pozdně gotická kamenná stavba vznikala v letech 1503 - 34. Roku 1708 byla zvětšena kostelní loď a v roce 1727 přistavěna věž. V roce 1755 následovala stavba nynějšího marián-ského kostela Neposkvrněného početí. Postupně se uskutečnily další změny a renovace. V lé-tech 1974 - 77 objevené a restaurované fresky v podélné lodi jsou připisovány klášternímu malíři z Niederalteichu Franzi Antonu Rauscherovi (1731-77), žákovi Cosmase Damiana Asama.

Kötzting, Cham
www.koetzting.de
Zajímavostmi jsou opevněný kostel se zámkem a hřbitovem a v centru městský farní kostel. Zámek byl už ve 12. století rodovým sídlem Chostingerů (vasalové markrabství Cham). Nápisy na Staré radnici odkazují na potvrzení tržních práv v roce 1344, na obnovení a rozšíření těchto práv v roce 1756 a na povýšení na město v roce 1953. V Muzeu svatodušních procesí koní dokumentují listiny, staré fotografie a spisy průběh těchto slavných a tradičních vyjížděk. Už z dálky zdraví návštěvníky poutní kostel Weißenregen se svou pozoruhodnou kazatelnou.

Lambach, Cham
Zdejší kuriozitou se tak stal pohádkový a strašidelný zámek v Baaderově bývalé secesní vile. Umělecky nadaný rolník Fritz Schleyerbach a jeho žena Franziska se před léty ujali zchátralé vily, zvané "Willmann Villa". S vynaložením velkých finančních prostředků a dlouholeté práce budovu, která kolem roku 1900 nahradila starý panský zámek, renovovali. Noví maji-telé vily do každé z 20 místností umístili po jedné pohádkové scéně. Tak byly probuzeny k životu pohádky jako "Císařův slavík", "Císařovy nové šaty" nebo "Tisíc a jedna noc". V zámeckých sklepeních sídlí duchové a strašidla, kouzelníci a čarodějnice a také hrabě Drac-ula. Dokonce i záchodky Schleyerbach osadil 5000 láskyplně pomalovanými dlaždicemi.

Ludwigsthal, Regen
Raritou v Ludwigsthalu je kostel Ježíšova Srdce. Je to jediný novorománsko-byzantský kostel Německa (1893-94), který byl po vzoru románských kostelů před 1000 lety celý vyzdoben obrazy. V té době neuměla většina lidí číst ani psát a tak jim musela být křesťanská věrouka zprostředkována pouze vizuálně. Franz Xaver Hofstötter (1871-1958) z Mnichova, tenkrát 24letý, vytvořil toto podivuhodné dílo, na kterém se žádný ornament ani vzoreček neopakuje. Kostel byl zřízen pod vedením stavitele Johanna Cormeaua z Landshutu. Architektem byl Johann Babtist Schott (1853-1913). Vedle maleb je je pozoruhodný také velký kruhový lustr s 12 světly ve 12 věžičkách (jako nový Jeruzalém s 12 branami). Drahocenností jsou jesličky Osterrieder-Krippe z roku 1909. Vytvořil je Sebastian Osterrieder (1864-1932), rodák z Abensbergu v Dolním Bavorsku. Ve své době byl nejžádanějším výrobcem jesliček.

Moosbach, Regen
www.prackenbach.de
Vzácností ve farním kostele v Moosbachu je křížová cesta se zastaveními, zobrazenými jako podmalby na skle od Josefa Mathiase Wittmanna (1753-1823), syna Johanna Georga Wittmanna, který v Neukirchen bei Heiligem Blut podmalbu na skle zavedl.

Neukirchen beim Heiligen Blut, 1079 m
www.neukirchen-online.de
V roce 1606 se Neukirchen stal samostatnou farností a roku 1658 začali františkáni se stavbou kláštera. Jedinečný je bohatě vyzdobený poutní kostel a každoroční poutě k němu jsou pro poutníky důležitou událostí. Farní kostel a františkánský klášterní kostel mají společný oltář. Klášter byl postaven roku 1658. Jeho součástí je "Haus der Aussaat", přeshraniční středisko poutí, setkávání a tvorby životního prostředí. Hostí pozoruhodnou výstavu uměleckých vosků.

Passau, 300 m (Pasov)
www.passau.de
kulturní poklady města - proslulé rokokové scho-diště biskupské rezidence, barokní sály na radnici, mohutný chrám svatého Štěpána, vysta-věný italskými mistry po požáru města v roce 1662, nebo hojně navštěvovaný poutní kostel Panny Marie Pomocné vysoko nad řekou Inn.

Sankt-Oswald-Riedlhütte, 660 m - 815 m
www.sankt-oswald-riedlhuette.de
Pozoruhodný je v obci Sankt Oswald impozantní bývalý klášterní kostel (1880-82) se za-jímavými votivními tabulemi a kaplí Bründl-Kapelle (kolem roku 1700). Muzeum Dějin lesa uchovává expozice o vývoji těžby dřeva a výrobě a zpracování skla.

Viechtach
Kostelík sv. Anny umožňuje zhlédnout pohanské zvyky. Lze si prohlédnout fresky zobrazující tanec smrti a renovovanou márnici s několika pomalovanými lebkami. Ještě před 100 lety by-ly na později zrušeném hřbitově vkládány do hrobů obětiny ve formě peněz "na převoz".

Zwiesel, Regen
www.Zwiesel.de
Symbolem města je novogotický městský farní kostel sv. Mikuláše (1891-96) s krásnými ma-lovanými okny. Na jeho 86 metrů vysokou věž je možné vystoupit v rámci prohlídky s prů-vodcem. Krásný kruhový výhled z galerie věže by si nikdo neměl nechat ujít. Nad tímto ko-stelem zve k prohlídce nástropních maleb Franze Antona Rauschera barokní horský kostel "Jména Mariina" (1682/1767). Za návštěvu dále stojí evangelický kostel (1895) a množství kaplí, kašen a soch ve Zwieselu a jeho okolí.

Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda)
www.bayerisch-eisenstein.de
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (1908 - 09) s Mariinou jeskyní, malá pohraniční sklářská huť vedle nádraží a působivé Muzeum místní železnice s 20 historickými železničními vozid-ly jsou hlavními turistickými cíly městečka.

Mühlviertel

Farní kostel sv. Mikuláše
(nejvýznačnější pozdně gotická stavba v celé oblasti Oberes Mühlviertel), kaple Grubberg-Kapelle (1750-1852; vyhlídka) a části bývalého opevnění s věžemi a bránou. Volně stojící kostelní věž původně ke kostelu nepatřila. Byla pevnostní věží, jak lze ještě dnes poznat z jejích mohutných, dva metry silných zdí. Až do roku 1906 měla uzavřený ochoz. Z jeho dnes otevřené galerie si mohou hosté vychutnat nádhernou vyhlídku na město s pěkným horským panoramatem.

Handels- und Kaufmannsmuseum (Obchodní a kupecké muzeum), Heimatmuseum (Muzeum domoviny)
ve věži Alter Turm, Webereimuseum (Tkalcovské muzeum), Museum für mechanische Musik (Muzeum mechanické hudby) s nádherným exponátem - orchestrionem "Imhof & Mulke" ze Schwarzwaldu, ve kterém je zabudováno devět hudebních nástrojů, Museum für Volkskunst (Muzeum lidového umění) také z Bavorského lesa a Čech (přes 100 jesliček), Schulmuseum (Školní muzeum) ve vsi Kasten asi 5 km od Haslachu (kolem 1900) a také sbírka šicích strojů z let 1850-1950 Bügelt & Gnaht.

Farní kostel sv. Josefa
Byl zřízen v letech 1787 - 1800 v pozdně barokním slohu. K cennému hlavnímu oltáři s obrazem "Smrt sv. Josefa" z roku 1746 se vztahuje zvláštní legenda - původně stál jako postranní oltář v klášterním kostele ve Schläglu a z nařízení vrchnosti měl být přenesen do Kollerschlagu. Když se řeholníci zdráhali ho vydat, vesničané prostě vyrazili s žebřiňáky do Schläglu a oltář vlastnoručně rozebrali. Tuto "loupež oltáře" Kollerschlag odčinil u příležitosti zemské výstavy 1992, když klášteru předal kopii oltáře, vyrobenou domácími sochaři.

Schärding
V roce 2003 byla v zámeckém parku objevena bývalá hradní studna ještě z prvního hradu ze 13. století. Nad 26 m hlubokou šachtou vysekanou do žulové skály byl vybudován přístřešek přesně podle votivního obrazu z roku 1499. Věrně rekonstruovaný čerpací mechanismus představuje historicko-archeologický unikát.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz