Mapa

Kaple, kapličky

Šumava

Kaple Anděla Strážce - Město Sušice
www.sumavaregion.cz
Raně barokní kaple z roku 1682 - 83 stojí na vrcholu Stráž (552 m n.m.). Byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem. Je přístupná pouze na pouť a při bohoslužbách. Vyhlídka na město Sušici.

Stožecká kaple
www.sumavaregion.cz
V bujném lesním porostu na svahu Stožecké hory se ukrývá Stožecká kaple, která podle pověsti vznikla nad pramenem s blahodárnými účinky na lidský zrak. Krásná dřevěná stavba za let nedávno minulých postupně chátrala a její význam co by poutního místa zanikl. Především přičiněním spoluobčanů z německého Phillipsreutu byla v roce 1985 vytvořena její věrná kopie. V roce 1990 byla původní Stožecká kaple zrekonstruována a vysvěcena. Zároveň byla obnovena i tradice poutního místa, kolem 15. srpna se zde každoročně koná pouť.


Odkazy
Kontakt
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Vinohradská 1896/46
120 00 Praha 2
tel: +420 234 154 065
e-mail: risy@mmr.cz