Mapa

Kláštery

Šumava

Cisterciácký klášter Vyšší Brod
www.klaster.vyssibrod.cz
Petr Vok z Rožmberka založil v polovině 13. století cisterciácký klášter, který patří k největším u nás. Ačkoliv prošel jistými úpravami, zachoval si v podstatě původní gotický ráz. Klášterní knihovna je třetí největší u nás. V kostele je pohřben Záviš z Falkenštejna.

Cisterciácký klášter Zlatá Koruna
www.klaster-zlatakoruna.eu
www.npu.cz
Cisterciácký klášter založil roku 1263 Přemysl Otakar II., aby poněkud omezil rozpínavost Rožmberků. Jeho mniši se poté velkou měrou zasadili o kolonizaci zdejšího kraje. Klášter těžce poškodili husité, rozsáhlou barokní opravou - přestavbou prošel až v 17. století. Nemenší ranou bylo rušení klášterů Josefem II. v roce 1785. Přes následné necitlivé hospodářské využití se dochovala řada cenných gotických a barokních prvků, zrenovovaných ve 20. století.

Klášter rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou
www.ckrumlov.info
Základní kámen kláštera byl položen 1. května 1350. Je zpřístupněna Křížová chodba (ambity), obnovená do podoby z roku 1500, která ukrývá unikátní sérii lunetových obrazů ze 17. a 18. století a také pokladnici s liturgickými předměty.

Klášter Pivoň
www.hrady.cz
Bývalý augustiniánský klášter byl založen roku 1147. Poté byl v roce 1420 zpustošen, roku 1595 přestavěn a znovu obnoven roku 1773. Úplně byl zrušen roku 1785. Podle pověsti nechal na Pivoni postavit na paměť svého vítězství nad císařem Jindřichem III. kníže Břetislav r. 1040 kapli. V následujících letech byla tato kaple biskupem Severinem ustanovena na klášter a roku 1047 vysvěcena.

Bavorský les

Gotteszell - v letech 1285-86 založení kláštera ze statku "Drochslah" (poplužní dvůr)
Na severním svahu hory Vogelsang se nachází klášter Aldersbach, prvními obyvateli kláštera byli cisterciáci z Aldersbachu (tento klášter byl založen 1127 jako augustiniánský, v roce 1145 ho převzali cisterciáci). Biskup Heinrich II. z Řezna dal klášteru jméno "Gotes-Cell". Ve 14. století byl Gotteszell dvorskou markou. Až do sekularizace roku 1803 se v jeho čele vystřídalo 26 opatů. V roce 1806 bylo povoleno zřízení samostatné farnosti.
Neukirchen beim Heiligen Blut - klášter byl postaven roku 1658. Jeho součástí je "Haus der Aussaat", přeshraniční středisko poutí, setkávání a tvorby životního prostředí.
Sankt Englmar - klášter Windberg, založený v roce 1142, převzal kolem roku 1255 St. Englmar z majetku hrabat von Bogen, V 17. století se St. Englmar stal známým poutním místem.

Mühlviertel

Založení kláštera Schlägl v roce 1207 a jeho nové založení Karlhochem von Falkenstein v roce 1218 zahájilo osidlování Šumavy. Byli to premonstrátští mniši z Francie, kteří se ujali zpřístupnění této krásné končiny. Vybaven polnostmi od Falkensteinů, Haichenbachů a Rožmberků rozvinul se klášter rychle v duchovní středisko. Ve 14. století obdržel soudní pravomoc. Ještě dnes je duchovním a kulturním střediskem Horního Rakouska. Prohlídky kláštera skupinami jsou možné po předchozí domluvě.

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz