Mapa

Kostely

Šumava

Kostel Český Krumlov
www.encyklopedie.ckrumlov.cz
Kostel sv. Víta je síňovým trojlodím s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách, s kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého a předsíní na severní straně. V západním průčelí kostela je vystavěna věž, jejíž poslední patro věže je pseudogotické a pochází z let 1893-4. Kostel dnes slouží k církevním obřadům a příležitostně se zde pořádají koncerty klasické hudby. 

Poutní kostel Kájov
www.ckrumlov.info
Soubor církevních staveb patří k významným památkám jihočeské pozdní gotiky. Dominantní stavbou souboru je poutní kostel P. Marie ze 14. století s pozdně gotickým síňovým dvoulodím sklenuté síťovou hvězdovou klenbou. Výrazným prvkem kostelu je Kájovská Madona z doby před rokem 1520. Kostel je sakristií spojen s raně gotickým kostelíkem Smrti P.Marie z 2. poloviny 13. století. Dalším budovou souboru je barokní fara z roku 1661, do které je vestavěná kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1699 a hřbitovní kaple s kostnicí z roku 1752. V budově fary je malé muzeum.

Dobrá Voda u Nových Hradů
projekt.jiznicechy.org
Letovisko a poutní místo Dobrá Voda leží na severním úbočí Novohradských hor v nadmořské výšce 695 m.
Dominantou vsi je poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, hodnotná vrcholně barokní stavba vystavěná na terásce nad mírně radioaktivním pramenem. Kostel, harmonicky začleněný do okolní krajiny, byl postaven v letech 1708 - 1715.

Strašín
www.jiznicechy.org
Na severním okraji obce stojí významná církevní památka - původně románský kostel Narození Panny Marie, který byl založen v polovině 13. století. Od druhé poloviny 14. století (1369) je uváděn jako farní kostel. Okolo poloviny 15. století ho nechal opravit majitel nedalekého hradu Rabí Půta Švihovský a hlavní oltář byl ozdoben sochou Panny Marie. Současný barokní vzhled dala kostelu rozsáhlá přestavba v letech 1736 - 1739. V této době se stal Strašín významným poutním místem. Poutní tradice zanikla po druhé světové válce.

Zborovy
www.jiznicechy.org
Víska Zborovy leží asi 15 km severně od města Sušice v nadmořské výšce 577 m v okrese Klatovy.
První zmínky o vísce se datují do let 1384 - 1418. Již tehdy tu však stál kostelík svatého Jana Křtitele. Původně románská rotunda s východní protáhlou apsidou pochází z doby kolem poloviny 13. století. Barokní podoba byla kostelíku dána při úpravách prováděných v 17. - 18. století. Tehdy byly přepracovány klenby a východní hranolová věž.

Bavorský les

Gotteszell, Regen  - Pozoruhodný je farní kostel Sv. Anny (postavený 1339, v roce 1729 barokně upravený) s proslulou freskou Cosmase Damiana Asama "Nanebevzetí Panny Marie", zázračným obra-zem Sv. Marie Samotřetí nad hlavním oltářem a Poslední večeří Páně v kapli apoštolů. V ši-rokém okruhu známý je zvuk varhan od Thomase Janna z roku 1999, které nejméně čtyřikrát ročně zvou k velkým koncertům. Přilehlé, do kruhu uspořádané přístavby bývalého kláštera a hora Kalvarienberg se zastaveními křížové cesty (1898) a Lourdeskou kaplí, zvou k prohlídce.
Grainet - Na návsi, zdobené hned třemi kašnami, zvou k prohlídce středověký kostelík sv. Mikuláše (obnoven po požáru 1911) a farní kostel Svaté trojice (vybudovaný v letech 1748 - 56). Grainet vděčí za svůj vznik zhruba na konci 15. století obchodníkům se solí, kteří v letech 1010 až 1706 provozovali čilý obchod na Zlaté stezce.
Kirchdorf - Kirchdorf má jeden z nejkrásnějších kostelů v Bavorském lese s pozoruhodným vnitřním vy-bavením ve stylu rokoka a nádherně barevnými nástropními malbami. Předchůdcem dnešního mariánského kostela, který býval také cílem poutí, byl pravděpodobně románský kostel z roku 1204. Pozdně gotická kamenná stavba vznikala v letech 1503 - 34. Roku 1708 byla zvětšena kostelní loď a v roce 1727 přistavěna věž. V roce 1755 následovala stavba nynějšího mariánského kostela Neposkvrněného početí. Postupně se uskutečnily další změny a renovace. V létech 1974 - 77 objevené a restaurované fresky v podélné lodi jsou připisovány klášternímu malíři z Niederalteichu Franzi Antonu Rauscherovi (1731-77), žákovi Cosmase Damiana Asama.
Kötzting - Zajímavostmi jsou opevněný kostel se zámkem a hřbitovem a v centru městský farní kostel. Zámek byl už ve 12. století rodovým sídlem Chostingerů (vasalové markrabství Cham). Nápisy na Staré radnici odkazují na potvrzení tržních práv v roce 1344, na obnovení a rozšíření těchto práv v roce 1756 a na povýšení na město v roce 1953. V Muzeu svatodušních procesí koní dokumentují listiny, staré fotografie a spisy průběh těchto slavných a tradičních vyjížděk. Už z dálky zdraví návštěvníky poutní kostel Weißenregen se svou pozoruhodnou kazatelnou.
Ludwigsthal, Regen - Raritou v Ludwigsthalu je kostel Ježíšova Srdce. Je to jediný novorománsko-byzantský kostel Německa (1893-94), který byl po vzoru románských kostelů před 1000 lety celý vyzdoben obrazy. V té době neuměla většina lidí číst ani psát a tak jim musela být křesťanská věrouka zprostředkována pouze vizuálně. Franz Xaver Hofstötter (1871-1958) z Mnichova, tenkrát 24letý, vytvořil toto podivuhodné dílo, na kterém se žádný ornament ani vzoreček neopakuje. Kostel byl zřízen pod vedením stavitele Johanna Cormeaua z Landshutu. Architektem byl Johann Babtist Schott (1853-1913). Vedle maleb je je pozoruhodný také velký kruhový lustr s 12 světly ve 12 věžičkách (jako nový Jeruzalém s 12 branami). Drahocenností jsou jesličky Osterrieder-Krippe z roku 1909. Vytvořil je Sebastian Osterrieder (1864-1932), rodák z Abensbergu v Dolním Bavorsku. Ve své době byl nejžádanějším výrobcem jesliček.
Moosbach - Vzácností ve farním kostele v Moosbachu je křížová cesta se zastaveními, zobrazenými jako podmalby na skle od Josefa Mathiase Wittmanna (1753-1823), syna Johanna Georga Wittmanna, který v Neukirchen bei Heiligem Blut podmalbu na skle zavedl.
Sankt-Oswald-Riedlhütte - Pozoruhodný je v obci Sankt Oswald impozantní bývalý klášterní kostel (1880-82) se zajímavými votivními tabulemi a kaplí Bründl-Kapelle (kolem roku 1700). Muzeum Dějin lesa uchovává expozice o vývoji těžby dřeva a výrobě a zpracování skla.
Viechtach - Kostelík sv. Anny umožňuje zhlédnout pohanské zvyky. Lze si prohlédnout fresky zobrazující tanec smrti a renovovanou márnici s několika pomalovanými lebkami. Ještě před 100 lety byly na později zrušeném hřbitově vkládány do hrobů obětiny ve formě peněz "na převoz".
Zwiesel - Symbolem města je novogotický městský farní kostel sv. Mikuláše (1891-96) s krásnými malovanými okny. Na jeho 86 metrů vysokou věž je možné vystoupit v rámci prohlídky s prů-vodcem. Krásný kruhový výhled z galerie věže by si nikdo neměl nechat ujít. Nad tímto kostelem zve k prohlídce nástropních maleb Franze Antona Rauschera barokní horský kostel "Jména Mariina" (1682/1767). Za návštěvu dále stojí evangelický kostel (1895) a množství kaplí, kašen a soch ve Zwieselu a jeho okolí.
Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda) - Farní kostel sv. Jana Nepomuckého (1908 - 09) s Mariinou jeskyní, malá pohraniční sklářská huť vedle nádraží a působivé Muzeum místní železnice s 20 historickými železničními vozidly jsou hlavními turistickými cíly městečka.

Mühlviertel

Poutní kostel Marie Těšitelky (1645-1655) vděčí za svůj vznik majiteli zámku hraběti Wolfu Dietrichovi von Rödern. Koncem třicetileté války (1645) slíbil, že dá zřídit na vrcholu kopce kostel, když jeho zámek zůstane ušetřen loupeživých vpádů švédského vojska. Když Švédové skutečně jen projeli kolem, byl na místě starého hradu na vrcholu vybudován kostel Marie Těšitelky. Při výběru jména kostela bylo použito tenkrát běžného "orákula" a jméno bylo určeno losem. Množství děkovných obrázků za oltářem svědčí o oblibě kostela u poutníků.
Farní kostel sv. Mikuláše (nejvýznačnější pozdně gotická stavba v celé oblasti Oberes Mühlviertel), kaple Grubberg-Kapelle (1750-1852; vyhlídka) a části bývalého opevnění s věžemi a bránou. Volně stojící kostelní věž původně ke kostelu nepatřila. Byla pevnostní věží, jak lze ještě dnes poznat z jejích mohutných, dva metry silných zdí. Až do roku 1906 měla uzavřený ochoz. Z jeho dnes otevřené galerie si mohou hosté vychutnat nádhernou vyhlídku na město s pěkným horským panoramatem.
Farní kostel sv. Josefa byl zřízen v letech 1787 - 1800 v pozdně barokním slohu. K cennému hlavnímu oltáři s obrazem "Smrt sv. Josefa" z roku 1746 se vztahuje zvláštní legenda - původně stál jako postranní oltář v klášterním kostele ve Schläglu a z nařízení vrchnosti měl být přenesen do Kollerschlagu. Když se řeholníci zdráhali ho vydat, vesničané prostě vyrazili s žebřiňáky do Schläglu a oltář vlastnoručně rozebrali. Tuto "loupež oltáře" Kollerschlag odčinil u příležitosti zemské výstavy 1992, když klášteru předal kopii oltáře, vyrobenou domácími sochaři.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz