Mapa

Muzea

Šumava

Dobrá voda - Muzeum Dr. Šimona Adlera
www.zcm.cz
Expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny.
Možnost prohlídky skleněného oltáře a skleněné křížové cesty v kostele sv. Vintíře.

Sušice - Muzeum Šumavy
www.muzeum.sumava.net
Šumavské sklo, sušický cínový poklad, originál vimperského prvotisku, síň Karla Klostermanna
expozice sirkařství.

Kašperské hory - Muzeum Šumavy
Přírodovědecké sbírky, expozice historických sklářských výrobků z Rejštejna, Klášterského Mlýna a okolí, expozice Kašperskohorska a lesního hospodaření.
Muzeum je vlastníkem největší sbírky šumavského skla v České republice. Součástí sbírky jsou
bývalé vzorkovny skláren v Klášterském Mlýně (unikátní archiv sklářských střihů) a Lenoře.

Kašperské hory - Muzeum historických motocyklů
Expozice České dřevěné hračky, a výstava staročeského perníku v areálu muzea.
Jedna z největších expozic historických motocyklů v České republice - okolo 60 exponátů, některé
z nich jsou světovými unikáty. 

Železná ruda - Motomuzeum
pobočka Muzea historických motocyklů Kašperské Hory
Historické motocykly, expozice loutek.

Železná ruda - Muzeum Šumavy
Produkce abelovských skláren, malby na zrcadle, dobový interiér z 19. stol., lidový malovaný nábytek, šumavské hamernictví.

Hory matky Boží - Muzeum
www.sumavanet.com
"Historie obce Hory Matky Boží" - od nejstarších dob po současnost, hornictví, ukázky řemeslných výrobků, zemědělské náčiní.

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu
www.ckrumlov.info
Muzeum se nachází v citlivě rekonstruovaném historickém objektu na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera. Muzejní expozice zahrnují přírodu a přírodní památky této části chráněného území, její nynější stav i záměry jejího rozvoje a též historický vývoj obce s kulturními i přírodními zajímavostmi až do současnosti. Největší prostor je pak věnován osobě a dílu autora Schwarzenberského plavebního kanálu; exponáty dokládající a dokreslující život J. Rosenauera

Chánovice
www.chanovice.cz
Exteriérová expozice šesti objektů lidové architektury.
"Lidová řemesla" a "České hračky 19. a20. století".
Pro hromadné výpravy po předchozím objednání s výkladem průvodce.

Regionální muzeum v Českém Krumlově
Jednou z mnoha zajímavostí Českého Krumlova je i regionální muzeum, nacházející se v Horní ulici, jen několik kroků od náměstí, v dominantní barokní budově bývalého jezuitského semináře z let 1650 - 1652, odkud se otevírají jedny z nejhezčích pohledů na českokrumlovské panorama. Součástí Regionálního muzea je pobočka - Památník Adalberta Stiftera v Horní Plané, který mapuje život a dílo tohoto "básníka Šumavy".

Wax museum - Muzeum voskových figurin
www.ckrumlov.cz
Muzeum voskových figurín z české historie i současnosti.

Vimperk - Zámek
www.hrady.cz
Muzeum je umístěno v části zámku, který byl postaven na místě hradu ze 13. století. Poslední stavební úpravy zámku byly provedeny po požáru v roce 1857 posledními majiteli rodu Schwarzenberků. Nejstarší dochovanou stavbou je Vlčkova věž z poloviny 14. století.Otevřeno od 1. května do 31. října, kromě pondělí.
Příroda v národním parku Šumava - základní informace o národním parku, o flóře, fotografie přírodních zajímavostí, zvířata a ptáci žijící v národním parku.
Knihtisk - historie knihtisku ve Vimperku, ukázka miniaturních koránů (+ výroba), modlitební knížky, kalendáře, tiskařský lis, zlatící lis, aj.
Sklářství - historie sklářství na vimpersku, ukázky hyalitu, malovaného, broušeného a řezaného skla.
Dějiny města - zajímavosti z historie Vimperka.

Bavorský les

Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda): Muzeum místní železnice s 20 historickými železničními vozidly.
Freyung - vlastivědné muzeum "Winterberg" a t. zv. "Schraml-Haus" (dějiny, podmalby na skle malířské školy v Raimundreutu, selská bytová kultura), ve kterém se nachází také vlastivědné muzeum Wolfsteinu, Muzea lovu a rybářství.
Furth im Wald - Muzeum Zemské brány s muzeem bývalého sudetoněmeckého krajanského sdružení Horšovský Týn na náměstí Schlossplatz, 1. německé muzeum draků a hamr ve Voithenbergu (výroba zbraní a kovárna 1823-26, mezi místními částmi Schafberg a Voithenberghütte).
Grafenau - Muzeum šňupavého tabáku a Městské muzeum v bývalém špitále (od 15. století se staral o chudé a nemocné) a Muzeum selského nábytku v lázeňském parku.
Bischofsreut- Muzeum lesa
Regen - Dolnobavorské zemědělské muzeum na náměstí předvádí na 2000 m2 výstavní plochy změny v dolnobavorských agrárních a sociálních dějinách od končícího 18. století po ranou motorizaci. Sochařka Maria Pscheidl-Krystek za svého života se zaujetím vymodelovala stovky osobností z politiky a hospodářství.
Regenhüte - Muzeum zvířat Pfeiffer, které ukazuje všechna zvířata našich kontinentů.
Ringelei - Muzeum čarodejnic v "hotelu zážitků" Groß
Sankt-Oswald-Riedlhütte - Muzeum Dějin lesa uchovává expozice o vývoji těžby dřeva a výrobě a zpracování skla. Navíc lze v muzeu spatřit každoročně obměňovanou uměleckou výstavu.
Waldkirchen - Muzeum Zlaté stezky - Museum "Goldener Steig" ve věži Ringmauerturm
Zwiesel - první německé muzeum lesa Waldmuseum, nádherné Muzeum hraček Spielzeugmuseum

Mühlviertel

Handels-und Kaufmannsmuseum (Obchodní a kupecké muzeum), Heimatmuseum (Muzeum domoviny) ve věži
Alter Turm, Webereimuseum (Tkalcovské muzeum), Museum für mechanische Musik (Muzeum mechanické hudby) s nádherným exponátem - orchestrionem "Imhof & Mulke" ze Schwarzwaldu, ve kterém je zabudováno devět hudebních nástrojů, Museum für Volkskunst (Muzeum lidového umění) také z Bavorského lesa a Čech (přes 100 jesliček), Schulmuseum (Školní muzeum) ve vsi Kasten asi 5 km od Haslachu (kolem 1900) a také sbírka šicích strojů z let 1850-1950 Bügelt & Gnaht.

Adalbert Stiftler muzeum - Ulrichsberg
August Strindberg museum - Saxen
Muzeum lidového nábytku - Hirschbach im Mühlkreis
Rolnické muzeum - Bad Zell
Včelí muzeum - Zwett a.d. Rodl
Wagnereimuseum - Klaffer am Hochficht
Barvířské muzeum - Gutau Färbermarkt
Exterierové muzeum - Rechberg
Exterierové muzeum Hayrl - Reichenthal
Exterierové muzeum mlýnů - St. Oswald b. Freistadt
Památné místo Glöckelbergu a Horní Plané - Ulrichsberg
Sklářské muzeum - Ulrichsberg
Hofnerův dům - Leopoldschlag
Obchodní muzeum - Hasledch
Muzeum skla - Sandl
Kramářství ječmene - Schenkenfelden
Muzeum Mühlviertelu - Schlägl
Zámecké muzeum Mühlviertelu - Freistadt


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz