Mapa

Technické památky

Šumava

Čeňkova pila - Vydra - vodní elektrárna
www.retour.cz
V roce 1912 byla původní pila přestavěna na vodní elektrárnu. Bylo také vybudováno 3 kV vedení na dřevěných sloupech v délce 8,3 km, které napájelo z elektrárny celé město Kašperské Hory. Strojní část byla vybavena Francisovou horizontální turbínou. Po napojení Kašperských Hor na síť 22 kV bylo vedení 3 kV zrušeno a vyrobená el. energie se předává elektrárně Vydra, odkud je také celý tento objekt obsluhován. Do elektrárny je přiváděna voda také potrubím z Vchynicko-Tetovského kanálu.

Chanovice - skanzen
www.pametihodnosti.cz
Volně přístupný skanzen památek lidové architektury jihozápadních Čech. Nyní obsahuje 5 přenesených a zrestaurovaných staveb (chalupa, špýchar, stodola, kolna, sušárna ovoce).

Kozinův statek Újezd - lidová architektura
www.obecujezd.cz
Statek Jana Sladkého Koziny z Újezda s jeho pamětní síní. Sedlák Jan Kozina (žil v letech 1652-1695) se statečně zastával práv Chodů před vrchností reprezentovanou Maxmiliánem Lamingenem alias Lomikarem, až skončil na šibenici. Mezi českým lidem proslul svými prorockými slovy pronesenými těsně před smrtí: "Lomikare! Do roka budeme spolú stát před súdnú stolicí boží, hin se hukáže, hdo z nás..." (A. Jirásek, Psohlavci)

Vchynicko - tetovský plavební kanál
www.npsumava.cz
historické vodní dílo vybudované na panství Swarzenbergů stavitelem ing. J.Rosenauerem. Bylo vybudováno v letech 1799-1800 a spojovalo Vydru s Křemelnou, aby se obešel nesplavný úsek Vydry. Celý systém se 7 vodními nádržemi umožňoval po splavnění větších přítoků Vydry dopravu dřeva z vysokých šumavských poloh do Otavy a dále do vnitrozemí. Od r.1939 slouží část kanálu jako přivaděč vody pro hydroelektrárnu na Čeňkově Pile. Dodnes se zachovalo několik mostků s kamennou klenbou. Celé dílo je chráněno jako technická památka.

Schwarzenberský plavební kanál
www.ckrumlov.info
Schwarzenberský plavební kanál byl postaven na rozvodí Vltavy a Dunaje jako významná dopravní cesta pro dřevo z šumavských lesů.
Stavba byla zahájena 29. dubna 1789 (od Růžového Vrchu (Korandy), tj. zhruba 4 km od osady Sv. Tomáš) - autorem projektu, stavbyvedoucím a prvním ředitelem knížecí plavby dřeva byl ing. Joseph Rosenauer (1735-1804), rodák z Chvalšin, okr. Český Krumlov.
První plavba ("starý" kanál měl délku 39,9 km) se uskutečnila 12. dubna 1791.
Na začátku 19. století byl kanál rozšířen až na délku 52 km (z toho 37 km na českém území, včetně 429 m dlouhého tunelu u Jeleních Vrchů). Kanál byl napájen vodou z 27 potoků, Plešného jezera a 3 umělých nádrží (Rosenauerova, Jelení a Říjiště).
Tzv. Dunajská plavba (od kanálu po řece Gr. Mühl k Dunaji a pak dále do Vídně) trvala zhruba 100 let, za tu dobu bylo splaveno téměř 8 milionů m3 dříví, ukončena byla 1892. Plavba po kanálu směrem do Čech (využívající také v r. 1887 vybudovaný Želnavský smyk) trvala až do roku 1961. Plavební kanál měl nesmírný význam pro rozvoj území - založeny obce Nová Pec, Huťský Dvůr, Jelení Vrchy, Stožec, Nové Údolí a další.

Přehrada Lipno
www.jiznicechy.org
Údolní nádrž Lipno se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA. Historie Lipenské přehrady je však mnohem starší. První reálný návrh na zkrocení Vltavy na jejím horním toku s možností vybudování umělého jezera pocházel již z roku 1892. V roce 1899 byl zpracován návrh na vybudování přehradních nádrží na horní Vltavě. Majitelé okolních pozemků se však proti tomu postavili a k realizaci nedošlo. Ve 30. letech dvacátého století se Zemský úřad zabýval projektem přehrady, která měla být umístěna v prostoru osady Lipno, druhá světová válka však plány na výstavbu překazila. Nový projekt vznikl v roce 1948 Vodní dílo Lipno vzniklo v letech 1952 - 1959. Lipno tedy bylo prvním poválečným vodním dílem a vytvořilo tehdy největší umělou vodní plochu u nás.
Umělé jezero je právem nazýváno jihočeským mořem. Jedná se o největší vodní plochu v České republice. Vody přehrady zalily převážnou část rozlehlé vltavské kotliny s četnými nevytěženými rašeliništi. V době, kdy toto dílo vznikalo, bylo ojedinělým technickým řešením, umístěným do mimořádných přírodních podmínek. Nahradilo některá stávající i starší technická elektrárenská díla ležící mezi Lipnem a Vyšším Brodem.
Přehrada je zároveň vyhledávaným místem pro letní rekreaci a vodní sporty. Na jejím břehu najdeme množství rekreačních zařízení, kempů a pláží. Lipno je také východiskem pro turistiku do krásné krajiny v jižních Čechách.

Technické informace
Plocha hlavní nádrže je asi 4650 ha, objem 306 milionů m3, nadmořská výška 726 m (při maximálním vzdutí hladiny). Jezero je dlouhé 48 km, maximální hloubka je 21,5 m. Malá vyrovnávací nádrž (Lipno II), spojená s hlavní nádrží podzemním tunelem, je nad Vyšším Brodem. V podzemní hydroelektrárně, umístěné v kaverně ve skalnatém masívu v hloubce 160 m, jsou dvě Francisovy turbíny o výkonu 2 × 60 MW, voda se přivádí dvěma šachtami o průměru 4,5 metru, využitelný spád dosahuje 161 metrů.

Bavorský les

Arnbruck, 550 m, Regen www.arnbruck.de
Za prohlídku ve městě stojí "Geigerův mlýn", starý žitný mlýn s pilou a historickou expozicí, dále dřevořezbářství Meindl (možnost prohlídek dílny).

Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda) www.bayerisch-eisenstein.de
Pozoruhodné je impozantní, osově souměrné pohraniční nádraží s bavorsko-českým Infor-mačním centrem Přírodního parku a Národních parků Šumava a Bavorský les. Hranice mezi oběma zeměmi probíhá přímo expozicí.

Bodenmais, 692 m, Regen www.bodenmais.de
sklářské expozici "JOSKA Kristallerlebnis Welt" (www.joska.de). Zde se kromě jiného vyrábějí ve světě žádané skleněné sportovní trofeje z křišťálového skla.

Frauenau, 580 m, Regen www.frauenau.de
Zděná hráz z roku 1904 na potoce Hirschbach, asi 100 m nad přehradním jezerem, vypráví o těžkých dobách plavení dřeva. Dal ji postavit Benedikt III. von Poschinger. Tato dnes pa-mátkově chráněná hráz o délce zhruba 100 m měří na svém nejvyšším místě 6,80 m. (Prohlídka možná jen s průvodcem - dotazy v informačním středisku Národního parku ve sklářském muzeu.)

Höllbachschwellhütte, Regen (Domek hrázného)
Leží idylicky na bublajícím potoce Höllbach ve výšce skoro 1000 m na úbočí hory Falken-stein. Na tomto místě kolem roku 1860 Franz Steigerwald přehradil kvůli plavení dřeva potok kamennou hrází a zřídil přístřešek pro přenocování. Ještě dnes tu najdeme malé přehradní jezírko. Domek hrázného leží v jádru Národního parku. Nad chatou potěší srdce každého turisty přírodní rezervace a prales "Höllbachgspreng" (vodopád). Když se přestalo plavit dřevo, byl domek hrázného užíván dřevorubci, později jako výchozí místo při honech. Po II. světové válce bylo stavení renovováno a bylo při tom využito materiálu ze dvou zbořených lesních chalup. V roce 1975 si domek pronajala od bavorské správy státních lesů sekce zwieselského Lesního spolku a znovu ho renovovala. Dnes slouží členům Bavorského lesního spolku jako horská chata. Toto romantické stavení je památkově chráněno. Dostanete se k němu od hostince Scheuereck (obec Lindberg), stezka je značena zeleným trojúhelníkem (4 km).

Mühlviertel

Roku 1888 poprvé vyjela parní lokomotiva dráhy Mühlkreisbahn z obce Urfahr do Aigenu (58 km). Do té doby se osoby a zboží v oblasti Mühlviertel přepravovaly koňskými povozy. K nádraží dráhy Mühlkreisbahn v Urfahru lze dojet z hlavního nádraží v Linci tramvají (ca 3 km; doba jízdy 12 minut). Vychutnejte si romantickou jízdu vlakem pahorkatinou Mühlviertelu, kolem luk, lesů a romantickým údolím řeky Große Mühl. Pro zpáteční cestu se nabízí cyklistická túra z Rohrbachu podél řeky Kleine Mühl k Dunaji - příjemný výlet bez stoupání je ideální pro rodiny s dětmi. Další možností je plavba lodí z Passau (Pasova) do Lince, pak drahou Mühlkreisbahn do Rohrbach-Berg, na kole k Dunaji a lodí zase zpátky do Pasova.
Kulturní kruh Schwarzenberg restauroval lis na lněný olej a několikrát do roka ho provozuje. Tradiční specialitou oblasti Mühlviertel jsou Leinöl-Erdäpfeln - brambory s lněným olejem, které jsou při té příležitosti podávány.

Ulrichsberg - Velmi zajímavé jsou také selské mlýny (až do r. 1950 se v nich mlela mouka pro celou ves). Stezka Moldaublickweg (16 km, příp. 20 km) nabízí možnost zdolat Sulzberg (1040 m) s vyhlídkovou věží Moldauturm, nebo překročit česko-rakouské hranice a dojít do Zadní Zvonkové. Specialitou Ulrichsbergu je pouť po stopách tzv. Bötlmacher - výrobců lahviček (z francouzského bouteille - lahev). Od kulturního domu s cennou sbírkou skla vede trasa po stezce Moldaublickweg do bývalé sklářské obce Sonnenwald, kde Bötlmacher v 19. stol. vyráběli jemné užitkové a ozdobné sklo. Po výšinách Šumavy pak lze pokračovat k rozhledně Moldaublick.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz