Mapa

Zámky

Šumava

Zámek Červený Dvůr
www.ckrumlov.info
Původně renesanční objekt při rožmberském dvoře, přestavěný později v 17. a 18. století na zámek, obklopený rozsáhlým parkem.

Zámek Chanovice
www.atlasceska.cz
Barokní zámeček, jehož předchůdcem byla gotická tvrz, nabízí ke shlédnutí expozici lidových hraček. V obci se nachází i volně přístupný skanzen staveb přenesených z jihozápadních Čech.Chanovice

Zámek Chudenice
www.retour.cz
www.chudenice.klatovsko.cz
Renesanční, barokně upravený zámek, byl postaven na základech gotické tvrze, kterou připomíná opevnění s baštami. Zámecké expozice jsou věnovány několika významným lidem, spojeným s Chudenicemi - Josefu Dobrovskému, Jaroslavu Kvapilovi, K. S. Amerlingovi a rodu Černínů, kteří byli historicky jedinými vlastníky zámku.

Zámek Klenová, Galerie Klenová
www.gkk.cz
Dnešní zřícenina bývala kdysi hradem, založeným ve 2. polovině 13. století na obranu zemské hranice. Na počátku 17. století byl k hradu přistavěn renesanční zámek. V podstatě od bitvy na Bílé Hoře objekt chátral a částečné rekonstrukce ve stylu romantické novogotiky se dočkal až v 19. století. Dnes je v zámku umístěna galerie výtvarného umění 19. a 20. století a v prostorách hradní zříceniny, pod širým nebem, galerie plastik .

Zámek Kratochvíle
www.zamek-kratochvile.eu
Lovecký letohrádek vystavěný Vilémem z Rožmberka v roce 1583-90 na pilotech v bažinatém terénu. Jeden z mála zámků u nás obklopený širokým vodním příkopem sloužící jako opevnění. Později Kratochvíli vlastnil císař Rudolf II. a po roce 1621 ji získávají Eggenbergové. Nejcennější je malířská a štuková výzdoba dochována z dob výstavby letohrádku. V prostorách zámku naleznete exponáty dokumentující historii animovaného filmu, nechybí originální tvorba J. Trnky, B. Týrlové či K. Zemana.

Zámek Vimperk
www.mesto.vimperk.cz
www.vimperk.cz
Na obranu Zlaté stezky byl ve 13. století vybudován gotický hrad, v 17. století přestavěný na renesanční zámek a později rozšířený v duchu baroka. Dnes je sídlem Správy NP a CHKO Šumava a muzea přibližujícího tématiku šumavské přírody a místních tradic sklářství a knihtisku. Součástí zámku je i předsunutá pevnůstka Haselburg s částí hradební zdi.

Zámek Červené Poříčí
www.cervene-porici.cz
Renesanční zámek z počátku 17. století postavený na základech středověké tvrze. Typově náleží k saské renesanci. Ve 2. polovině 18. století se jej dotkly barokní úpravy a vznikla zeď oddělující zámek a zahradu - zeď je zajímavá portréty dvaceti tří českých panovníků.

Zámek Horažďovice
projekt.jiznicechy.org
Základní podobu dala zámku renesance, kterou připomínají mimojiné arkády na nádvoří. Novější úpravy jej pozměnily v době baroka. Zdejší muzeum obsahuje sbírky spojené se životem regionu (archeologické, národopisné předměty) a s otavskými perlorodkami.

Zámek Horšovský Týn
www.npu.cz
cestujme.cz
www.horsovsky-tyn.cz
Ke gotickému biskupskému hradu byl v 16. století přistavěn renesanční zámek. Nejcennější památkou hradu je gotická kaple. V zámku zůstaly zachovány dobové interiéry. Zeleň okolního anglického parku zpestřují rybníčky a romantické stavbičky.

Zámek Ježovy
www.hrady.cz
Jednopatrový barokní zámek vznikl v 1. polovině 17. století přestavbou renesanční tvrze. V 1. polovině 18. století získal pozdně barokní vzhled.

Zámek Lázeň
www.hrady.cz
Objekt zámečku, založeného Černíny z Chudenic, byl původně stavěn jako lázně, avšak postupem času se změnil v empírový zámek. Je obklopen rozlehlým anglickým parkem, v jehož části vzniklo v roce 1841 arboretum "Americká zahrada" s převahou severoamerických druhů dřevin. V současné době slouží zámek jako hotel.

Zámek Trhanov
web.quick.cz
Pověstné sídlo Lomikarovo - přesněji Volfa Maxmiliána Lamingena, který si nechal barokní zámek vystavět v roce 1676. Původní podoba zámku byla empírově pozměněna v roce 1810 rodem Stadionů. Zdejším slavným rodákem byl mimo jiné věhlasný lékař Josef Thomayer.

Bavorský les

Neukirchen - zámek Haggn, 14./15. století, kdysi vodní hrad
Lichteneck (zříceniny hradu)
Freyung - zámek Wolfstein, jehož původ sahá do 12. století. Byl vystavěn na křemencové skále Pfahl. Sloužil pasovským knížatům-biskupům jako obranný hrad k ochraně severní hranice klášterního panství. Dnes je sídlem okresní galerie a Muzea lovu a rybářství.
zámek ve Stachesriedu ze 17. století
zámek na svahu Roklanu (1875-1959), který dal postavit Georg B. II. von Poschinger v novorenesančním stylu byl již zbořen, dnes se na místě základů zámku nachází chovná stanice sokolů, kteří jsou zde také předváděni.
Kötzting - Zámek byl už ve 12. století rodovým sídlem Chostingerů (vasalové markrabství Cham)
Buchenau - zámek
Ludwigsthal - Zámek byl postaven v roce 1830 stavitelem Christianem Lexou z Plzně.
Nejvýraznější budovou v Rabensteinu je zámek, který postavili v roce 1913 majitelé sklářských hutí Theresienthal Hans a Egon von Poschinger, se starým parkem (do roku 2005 klinika pro matku a dítě). Zámek sloužíval jako panské sídlo a stál na místě prvního penzionu v Bavorském lese, úžasné benátské vily ze dřeva, vystavěné v 60. letech 19. století Wilhel-mem Steigerwaldem a ubytovávající již před více než 100 lety hosty z Mnichova, Berlína a Rakouska. Pro zchátralost musel být v roce 1912 zbourán.

Mühlviertel

Hradní ruina zámku Riedegg - Riedegg, Gallneukirchen
Faustův zámek - Feldkirchen a.d. Donau
Reichenau Ruina - Reichenau im Mühlkris
Zámek Altenhof - Pfarrkirchen im Mühlkris
Zámek Auhof - Perg
Zámek Bergheim - Feldkirchen a.d. Donau
Zámek Eschelberg - St. Gotthard
Zámek Freistadt - Freistadt
Zámek Gätzendorf - Rohrbach

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz