Mapa

Jeskyně

Šumava

Strašínská, někdy též Nezdická jeskyně
JE jedna z největších jeskyní v Pošumaví. Nachází se asi 1 km západně od Strašína v bývalém lomu. Strašín leží při silnici Sušice - Vacov asi 10 km jihovýchodně od Sušice.
Jeskyně vznikla jako puklinová v krystalickém vápenci, jímž je okolí Strašína tvořeno.
Hlavní jeskynní prostorou je chodba, která je asi 30 m dlouhá, 12 m široká a asi 3 m vysoká. Stejně jako Chýnovská jeskyně u Tábora je i tato bez krápníkové výzdoby. Voda, která kdysi podzemními prostorami proudila, vymodelovala ve stropě obří hrnce.
Jeskynní prostory nebyly dosud zpřístupněny veřejnosti.
Přístup k jeskyni umožňuje jednak zmíněné silniční spojení, jednak sem vede z Javorníka trasa žluté turistické značky (10 km). Od Kašperských Hor k jeskyni vede trasa zelené značky (asi 10 km).

Jeskyně U Hamru
Leží těsně, asi 1,5-2,2 m nad nivou potoka Polečnice v obci Dobrkovice asi 2 km od Českého Krumlova při silnici na Kájov a Chvalšiny. Tvoří ji na jižní Čechy neobvykle rozsáhlé abri o délce 15 m a výšce 3-5 m. Z něj vychází síť korozních chodbiček včetně dvou větších síněk o celkové délce 65 m. Drobný jeskynní systém je vytvářen třemi izolovanými dutinami s celkem pěti vchody. Ještě před několika lety, před výzkumy J.Cíchy a ZO ČSS 2-02 Šumava, byly hlavní vchody kryty kůlnou a vedlejší, západní vchody zahrnuty odpadky (Cícha 1990). Dnes je prostor vyčištěn a jeskyně je chráněna. Kras je zde vyvinut v krystalických vápencích pestré série moldanubika, pravděpodobně silur-devonského stáří. Jeskyně je tvořena v jižních Čechách obvyklou korozní, později částečně remodelovanou sítí korozních puklin, kanálků a síněk (viz též Chábera 1982) a dá se předpokládat, že hlavní fáze její tvorby proběhla v zatopené, freatické zóně středně pleistocenní Polečnice.

Grafitový důl
V Českém Krumlově nabízí jedinečnou možnost poznat neobvyklé prostředí a představit si pracovní podmínky havířů. Důl je přes rok normálně v provozu, avšak přes léto, kdy je celodenně přístupný veřejnosti, jsou směny havířů vystřídány skupinami turistů. Návštěvníci dostanou pracovní oděv a nasednou do vláčku, který je zaveze do nitra hory. Během pěší prohlídky se pak postupně seznámí se všemi důlními pracovišti a těžními stroji. Celá trasa měří 1,8 km.


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz